x

Lancering af "Vedligehold og klimabelastning - en undersøgelse af praksis i private boligudlejningsejendomme"

Vedligehold af bygninger spiller en helt central rolle i klimaregnskabet, fordi vedligehold kan være med til at forlænge bygningernes levetid. Torsdag den 22. september afholder vi fagligt morgenmøde, hvor du kan blive klogere på, hvordan vi nedbringer klimabelastningen på eksisterende bygninger.

Arrangementet er afholdt

Dato
22. september 2022

Tidspunkt
kl. 08.30 — kl. 09.45

Arrangør
Realdania og Dansk Facilities Management

Adgang for alle

Online tilmelding
Lancering af "Vedligehold og klimabelastning - en undersøgelse af praksis i private boligudlejningsejendomme"

Engelsborgvej

Claus Bjørn Larsen

Hvordan arbejder private boligudlejningsejendomme i praksis med vedligehold? Og spiller levetidsforlængelse og klimahensyn overhovedet en rolle i en dagligdag, hvor hensyn til økonomi og beboerønsker kræver stort fokus? Kom til faglig morgen torsdag den 22. september, hvor vi gennemgår den nye og endnu ikke publicerede analyse: ’Vedligehold og klimabelastning - En undersøgelse af praksis i private boligudlejningsejendomme.

Det er afgørende, at vi lykkedes med at nedbringe klimabelastningen på vores eksisterende bygninger og her kan vedligehold spille en vigtig rolle. Først og fremmest fordi vedligehold forlænger bygningsdeles levetid. Det giver Facilities Managers, der planlægger og udfører bygningsvedligehold, en central rolle i den grønne omstilling.

I analysen ’Vedligehold og klimabelastning - En undersøgelse af praksis i private boligudlejningsejendomme’ undersøges, hvordan private boligudlejningsvirksomheder arbejder med vedligehold og reduktion af klimabelastning i deres virksomhed. 
Tidligere har man peget på, at det store fokus på økonomi inden for boligudlejning giver for lidt incitament til at være bæredygtige, men det viser den nye undersøgelse ikke nødvendigvis er tilfældet. 

Analysen viser også, at mens der er stort fokus på at begrænse klimabelastningen ved større vedligeholdelses- og renoveringsprojekter, er fokus langt mindre ved de mindre vedligeholdelsesprojekter. Og der er god grund til at komme i gang. I denne tid oplever vi en højere og højere grad af forventning fra investor og lejere om, at der arbejdes systematisk med at mindske klimabelastningen. Analysen peger dog også på, at vi endnu ikke kender det klimamæssige potentiale ved at skrue op, eller ned, for vedligeholdelsesniveauet.
Så hvordan kommer vi videre?

Deltag i arrangementet den 22. september og bliv klogere. Oplægget henvender sig til bygningsejere, administratorer, arkitekter og andre bygningsaktører, der ønsker at blive skarpere på, hvordan vi kan få begrænset klimabelastningen fra vores eksisterende bygninger. 

Oplæg og analyse er en del af indsatsen ’Bygningskultur og klima’.  Indsatsen har til formål atl skabe øget forståelse for, hvordan vi gennem bevaring, vedligehold og renovering af vores bygninger kan reducere klimabelastningen – og samtidig fastholde eller øge bygningernes kvalitet.

Program:

Kl. 8.00:
Dørene åbner og der er kaffe og croissants

Kl. 8.30: Velkommen til og kort om indsatsen Bygningskultur og Klima. Introduktion til, hvorfor vedligehold kan være relevant i klimaindsatsen, v/ Thomas Waras Brogren, Projektchef for Bygningskultur og Klima i Realdania.  

Kl. 8.45: 
Præsentation af rapporten Vedligehold og klimabelastning - En undersøgelse af praksis i private boligudlejningsejendomme v/ Helle Lohmann Rasmussen, Viden- og udviklingschef i DFM. 

Kl. 9.25:
Spørgsmål og input fra salen 

Kl. 9.45: Tak for i dag.