x

Workshop 3 for følgegruppe - Klimadata for renovering

Onsdag den 21. februar afholder vi den tredje og sidste workshops for følgegruppen til projektet ’Klimadata for renovering’. Fokus kommer til at være på resultater og konklusioner fra projektet, specielt vedr. LCA af renovering og nybyggeri cases og beregning af driftsenergiens betydning. Deltagelse kan ske både fysisk og digitalt.

Arrangementet er afholdt

Tidspunkt
21. februar 2024 kl. 13.00 - 16.00

Workshop 3 for følgegruppe - Klimadata for renovering

Bjørn Pierri Enevoldsen

Dagens program

12.30: Ankomst, kaffe og mulighed for netværk
13.00: Velkommen og opfølgning på den første workshop
13.15: Gennemgang af følgende emner: 
Effekt af performance gap, energikilder og emissionsfaktorer på LCA af drift. 
Variantstudier LCA af eksisterende bygning, renoveringsgrader samt nedrivning og nybyg for traditionelt og moderne boligeksempel
Biogene materialer i renovering: arkitektur og LCA
Undervejs er afsat tid til spørgsmål og drøftelser. 
15:50: Opsamling 
16.00: Tak for i dag

Der vil være let forplejning ved ankomst og en kaffepause ca. midtvejs. 

Tilmeld dig her på Realdanias hjemmeside i øverste højre hjørne. 
Tilmelding kan ske både fysisk og online. Tilmeldingsfrist 19. februar 2024 kl. 12.00.

Bemærk:
Ca. 1 uge før workshop vil der blive fremlagt materiale til forberedelse.
Både før og efter workshop er følgegruppen meget velkommen til at kommentere skriftligt på materiale og workshop. Projektgruppen forbeholder sig ret til at bruge modtagne input, men forpligter sig ikke til at svare på kommentarer.

Næste skridt:
Workshop nr. 3 er den sidste i projektet. Vi takker for vigtige og gode input og runder af med denne workshop, hvor resultater og konklusioner drøftes før den endelige rapport udarbejdes.  

Formål med følgegruppe og workshops
Formålet med følgegruppen er vidensdeling og værdiskabelse. Konkret ønskes det af følgegruppen, at I: 
giver input til kortlægning af eksisterende viden 
belyser særlige aspekter af identificerede problemstillinger i analyser og kortlægninger 
yder faglig sparring og sikrer, at sparringen inddrager perspektiver fra alle parter i byggeriet 
bidrager til at kvalificere resultater og konklusioner

Bemærk venligst: 
Du er velkommen til at kommentere på fremlagt materiale, også selvom du ikke har mulighed for at deltage i workshoppen. 
Projektgruppen og Realdania takker for dit bidrag til projektet.