x

Valgmøder 2020

Valg til Realdanias repræsentantskab - valgmøder i 2020

Geografiske valgmøder udskydes til 2021

Realdania har besluttet at udskyde valgmøderne i de tre geografiske valggrupper i områderne Fyn og Øerne (valgområde 3), Midt- og Vestjylland (valgområde 7) og Østsjælland og Bornholm (valgområde 10). 

Udskydelsen sker på baggrund af COVID-19-situationen og forsamlingsforbuddet, og fordi vi i Realdania ikke ønsker at løbe den risiko, der er ved at afholde møderne. Derfor er det besluttet at udskyde de tre geografiske valgmøder til 2021 – forhåbentlig i foråret – hvor vi håber at situationen ser bedre ud. 

Vi er rigtig ærgerligere over, at vi ikke kan afholde valgmøderne i efteråret. De fysiske valgmøder og mødet med medlemmer rundt omkring i landet er centrale elementer i vores foreningsdemokrati, og vi sætter rigtig meget pris på møderne med medlemmerne. 

Men i den situation, samfundet befinder sig i lige nu, mener vi, at det er den ansvarlige beslutning at udskyde møderne. 

Nu vil vi så i stedet glæde os til at se medlemmerne i de tre geografiske valggrupper til valgmøder, så snart som det er forsvarligt i 2021. Alle medlemmer i de tre valggrupper vil senere blive indkaldt til en ny dato for valgmødet.


Geografiske valgmøder i 2020

Område 3 (Fyn og øerne) 28. oktober 2020 (udskudt pga. COVID-19)

Bekendtgørelsesannonce  (offentliggjort 21. august 2020) (pdf)
Kandidatblanket (offentliggjort 21. august 2020) (pdf)
Stillerblanket (offentliggjort 21. august 2020) (pdf)

Indkaldelsesannonce (offentliggjort 5. oktober 2020) (pdf)
Fuldmagt (offentliggjort 5. oktober 2020) (pdf)

Område 10 (Østsjælland og Bornholm) 29. oktober 2020 (udskudt pga. COVID-19)

Bekendtgørelsesannonce (offentliggjort 21. august 2020)  (pdf)

Kandidatblanket (offentliggjort 21. august 2020) (pdf)

Stillerblanket (offentliggjort 21. august 2020) (pdf)

Indkaldelsesannonce (offentliggjort 6. oktober 2020) (pdf)

Fuldmagt (offentliggjort 6. oktober 2020) (pdf)

Område 7 (Midt- og Vestjylland) 26. november 2020 (udskudt pga. COVID-19)

Bekendtgørelsesannonce (offentliggjort 21. august 2020) (pdf)
Kandidatblanket (offentliggjort 21. august 2020) (pdf)
Stillerblanket (offentliggjort 21. august 2020) (pdf)

Fagligt valgmøde i 2020

Valggruppen for almene boliger 21. oktober 2020 (København)

Bekendtgørelsesannonce (offentliggjort 21. august 2020) ( pdf)
Kandidatblanket (offentliggjort 21. august 2020) (pdf)
Stillerblanket (offentliggjort 21. august 2020) (pdf)

Indkaldelsesannonce (offentliggjort 29. september 2020) (pdf)

Fuldmagt (offentliggjort 29. september 2020) (pdf)