x

Geografiske valgmøder 2020

Valgene til repræsentantskabet i den filantropiske forening Realdania kommer i foråret til at ske ved skriftlig afstemning på grund af COVID-19-situationen. Der er tale om valg, der blev udskudt i efteråret 2020.

Valgmøderne i de tre geografiske valggrupper i områderne Fyn og Øerne (Valggruppen for Område 3), Midt- og Vestjylland (Valggruppen for Område 7) og Østsjælland og Bornholm (Valggruppen for Område 10) skulle have været afholdt i maj og starten af juni. Der er tale om 2020-valgmøder, der blev udskudt fra oktober og november – dengang også på grund af COVID-19-situationen. 

Normalt er der – afhængig af valggruppens størrelse – mellem cirka 500 og 1.000 deltagere på Realdanias geografiske valgmøder. Foreningen har foretaget en samlet vurdering på baggrund af COVID-19-situationen i Danmark og omverdenen, det sædvanlige antal deltagere på valgmøderne, den nuværende vaccinekalender og senest den indgåede Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark udmeldt den 22. marts 2021 – og har på denne baggrund truffet beslutningen om skriftlige afstemninger.

Vi har den 14. april 2021 udsendt breve til ca. 46.000 medlemmer i de tre valgområder med al den nødvendige information i forhold til at kunne deltage i de skriftlige afstemninger. 

Du kan her på hjemmesiden orientere dig i alt relevant materiale omkring selve valgene. Her finder du en præsentation og en video for hver af de opstillede kandidater. Du kan også se vores bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schacks og vores adm. direktør Jesper Nygårds beretninger. Og så har vi samlet en række eksempler på nogle af de projekter, som Realdania har støttet i de tre aktuelle valgområder.

 

Valgmøde område 3 Fyn og Øerne

Valgmøde område 7 Midt- og Vestjylland

Valgmøde område 10 Østsjælland og Bornholm