x

Vilkår for at være medlem af Realdania

Du skal eje fast ejendom for at være medlem af Realdania, fx en ejerlejlighed, et hus, et sommerhus eller en erhvervsejendom. Du skal enten være personlig ejer af fast ejendom, eller repræsentere en virksomhed eller en organisation, der ejer fast ejendom. Det koster ikke noget at være medlem.

Du skal eje fast ejendom for at være medlem af Realdania, fx en ejerlejlighed, et hus, et sommerhus eller en erhvervsejendom. Det koster ikke noget at være medlem. 

Som medlem af Realdania tilhører du automatisk et af vores 10 geografiske valgområder. Din bopæl eller din virksomheds adresse afgør, hvor du er valgbar, og hvor du har møde- og stemmeret.

Som medlem af Realdania kan du også tilmelde dig en af vores seks faglige valggrupper. De faglige valggrupper vælger en del af repræsentantskabet og er med til at tilføre Realdania et fagligt netværk. Arten af din ejendom afgør, hvilken af de seks faglige valggruppe du kan tilmelde dig.

Som medlem vil du otte gange om året modtage boligmagasinet BOLIUS og hver måned e-nyhedsbrevet ”Medlemsnyt” med medlemstilbud.

Du har mulighed for at deltage i valgmøderne. Du hæfter ikke for noget. Og du kan til enhver tid melde dig ud igen.