x

Eleverne på Haarby Skole får mere bevægelse i hverdagen

Pressemeddelelse 16. august 2017

Efter et års byggeri står det nye aktivitetsareal ved Haarby Skole og Haarby-Hallerne klar til officiel indvielse. Projektet er en del af den landsdækkende bevægelseskampagne Skole+, hvor Haarby er én blandt blot seks projekter, som har fået tildelt støtte.

For tre år siden ansøgte Haarby Skole, Haarby-Hallerne, lokale foreninger og Assens Kommune om at komme med i kampagnen Skole+, som Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Danmarks Idrætsforbund står bag. Kampagnen er opstået for at indrette skoler, så de får bedre faciliteter til idræt og bevægelse og giver flere børn og voksne lyst til at være aktive i både skole- og fritid.

Ansøgningen blev godkendt, og for nylig blev arbejdet afsluttet, så projektet er klar til officiel indvielse.

- Vores vision var at skabe en samlet platform for motion, leg og læring til brug for både skole, børnehave, foreninger, aktive ældre og byen som helhed. Børnene har allerede taget områderne i brug, og såvel i som uden for skoletiden er der stor aktivitet, så det overordnede formål må siges at være nået, siger konstitueret skoleleder på Haarby Skole, Niels Meldgaard Christiansen.

Ønsker flere medlemmer i idrætsforeningerne

På grund af den korte afstand mellem skole og hal i Haarby har de to institutioner i mange år arbejdet tæt sammen. I forlængelse af den nye folkeskolereforms øgede fokus på fysisk aktivitet i løbet af skoledagen er der nu lagt op til endnu mere aktivitet i et allerede travlt område.

Haarby-Hallernes formand, Tom Kjær Jensen håber, at det også har en afsmittende effekt på andre områder.

- Vi vil gerne motivere de unge, som ikke er aktive i dag, til at dyrke idræt i en af lokalområdets idrætsforeninger. Og eftersom der allerede er stor aktivitet på arealerne uden for skoletid, håber vi, at vi kan se en afsmittende effekt hos idrætsforeningerne med tiden, siger Tom Kjær Jensen.

Den officielle indvielse sker onsdag den 16. august fra 11- 12.30 med repræsentanter fra Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden samt borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen.
  • Projektet i Haarby blev udvalgt til støtte i Skole+, fordi det skitserer en interessant tilgang til at integrere byens sociale og sportslige aktiviteter i et sammenhængende område i forlængelse af det allerede eksisterende foreningsliv.

  • Der blev fokuseret på tre områder med forskellige funktioner i projektet i Haarby:
    Hallen ind i skolen: Der er indarbejdet en række aktivitetsområder for fysisk udfoldelse i form af klatrenet, klatretove, pukkelbane, gynger, klatrevæg, svingtove og pudegrav. Formålet er, at eleverne i frikvartererne eller andre korte pauser hurtigt kan få pulsen op.

    Skolen ind i hallen: Der er etableret et undervisningsområde med moderne AV-udstyr, elektroniske spil i gangarealerne, hvor fysisk aktivitet er nødvendig for at aktivere forskellige opgaver af sproglig eller matematisk karakter, og endelig er der etableret en række mindre stille- og biblioteksområder, hvor man kan løse opgaver på tablets eller bare hygge sig.

    Udearealerne: Imellem skole og hal er der etableret et bånd, som tydeligt binder skole og hal sammen. Der er monteret klatrenet, udstrækningsbomme, trampoliner, rutsjebane karruseller m.m. Herudover er der store amfitrapper hvor eleverne kan samles, eller de kan anvendes til udendørs undervisning.

  • De seks skoler i projektet Skole+ modtog tilsammen 26 millioner kroner (Realdania har bevilget 14 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden 10 mio. kr., mens DIF bidrager med 2 mio. kr.), og skolerne har selv sørget for lokal finansiering på minimum 50 procent af anlægssummen.

  • Den samlede budgetramme for projektet i Haarby er på 10.165.660 kr., hvoraf fondene bidrager med 50 procent, Assens Kommune med 30 procent og Haarby-Hallerne med 20 procent.