x

Nu åbner Besøgscenter Østerild

Pressemeddelelse 5. september 2017

Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild har siden før sin åbning været genstand for manges nysgerrighed. Fra den 9. september vil de besøgende blive mødt af et flot, nyt besøgscenter, når Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har klippet den traditionelle røde snor.

Indvielsesfesten, hvor alle er velkomne, finder sted d. 9. september fra kl. 12.30. Her vil man kunne møde alle de mange parter, som er med til at fortælle om vindteknologi, naturgenopretning og de helt særlige forhold, som gør sig gældende i testcentret, hvor verdens største vindmøller kan testes i fuld størrelse.

For at sætte ekstra skub i festlighederne, leverer DTU et scienceshow, mens Thisted Kommunes Ungdomsskole fremviser de unges hjemmebyggede elbiler - og måske byder de på en køretur. Efter festtalerne slår Thisted Kommune, DTU og Realdania dørene til den nye bygning op for offentligheden for første gang.

"Vi glæder os over, at vi i det nye besøgscenter kan betjene Thisted Kommunes borgere og gæster med aktuel viden. Og jeg ser ikke mindst et stort potentiale for vores skoleelever, der nu får en unik mulighed for at fordybe sig i naturfag og naturvidenskab lige dér, hvor den foregår i virkeligheden," siger borgmester i Thisted Kommune Lene Kjelgaard Jensen.

"DTU glæder sig over, at Testcenter Østerild er blevet så godt modtaget - både af vindindustrien og af interesserede besøgende. Med det nye drifts- og besøgscenter bliver der bedre kontor- og mødefaciliteter, hvor både DTU og industrien kan modtage gæster. Samtidigt får vi bedre rammer for at give den almindelige besøgende en præsentation af centrets aktiviteter og af vindenergiens betydning i den danske og den globale energiforsyning," siger Anders Bjarklev, som er rektor på DTU.

Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro siger: "Det er lykkedes at skabe en bygning, der passer rigtig godt til stedet, og den fleksible indretning giver gode muligheder for husets mange funktioner. Centret fungerer både som en moderne ramme for den tekniske del af besøgs- og driftscentret rettet mod professionelle og industrien - og som et indbydende og spændende besøgssted for alle os andre, der gerne vil vide mere om grøn energi, vind og naturen i området. Det nye center vil uden tvivl trække endnu flere besøgende til Østerild."

Mange besøgende

Der kommer mange forskellige besøgende til testcentret, og det nye besøgscenter er designet til at modtage dem alle. Der kommer selvfølgelig masser af turister fra både Danmark og vores nabolande. Der kommer skoleklasser, studerende og forskere, som studerer de naturvidenskabelige fænomener omkring vindenergien. Der kommer naboer og lokale, som nyder den genoprettede og rigere natur, og som fascineres af de store ingeniørbedrifter, som vindmøller i den størrelse er udtryk for. Og så kommer vindmøllefabrikanterne selvfølgelig med deres kunder, når de skal vise deres møller i drift.

Thisted Kommune har på baggrund af trafiktællinger vurderet et årligt besøgstal på ca. 30.000 gæster - et tal, som man forventer, vil stige væsentligt, nu hvor det bliver muligt at markedsføre et rigtigt besøgscenter i stedet for den midlertidige pavillon med plancher, der indtil nu har informeret gæsterne.

Bygningen svæver

Den nye bygning er tegnet af Cubo Arkitekter fra Aarhus. Den er placeret på 48 søjler, som hæver den ca. en meter over skovbunden, hvilket giver den et let udseende, som passer godt til placeringen mellem plantagens træer. Fra formidlingsrummet er der en flot udsigt til møllerne, som det hele jo drejer sig om. Bygningen er beklædt med en særlig glasfiber, som giver den et indbydende udseende, der henviser til de materialer, som vindmølleindustrien er kendt for.

Det har kostet i omegnen af 15 mio. kr. at etablere de nye 600 m2, og bygningen er finansieret af Thisted Kommune, DTU og Realdania med tilskud fra Naturstyrelsen og Vindmølleindustrien.

De forskellige udendørs og indendørs udstillingsgenstande og informationer er leveret af en bredt sammensat gruppe af formidlere fra Thisted Kommune, DTU, Naturstyrelsen, vindmøllefabrikanterne, Vindmølleindustrien, Museum Thy, Thy Mors Energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi samt Thy Turistbureau. Ambitionen er, at der til enhver tid skal præsenteres en tidssvarende og aktuel formidling om vindenergi set fra mange perspektiver og om testcentret i Østerild helt konkret. Udstillingen vil løbende blive udbygget, så der også vil være noget nyt at fordybe sig i, når man besøger stedet for anden, tredje og fjerde gang.
Også i testcenterområdets natur er der gjort en ekstra indsats for publikum. Der er etableret en sti langs Testcentervej og gennem plantagen, så man både kan komme helt tæt på møllerne og møde den forbedrede og mere righoldige natur, som vokser frem i forbindelse med naturgenopretningen.

Pressemeddelelsen er udsendt af Thisted Kommune.