x

Flere værelser og bedre arbejdsrammer på den socialøkonomiske virksomhed Skovsgård Hotel

Pressemeddelelse 22. januar 2018

Skovsgård Hotel på Hovedgaden i Skovsgård ved Brovst skal renoveres og udvides med flere værelser, flere muligheder for arrangementer og bedre arbejdsforhold for de ansatte på særlige vilkår. Bevillinger fra Foreningen Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond og TrygFonden bringer udviklingsprojektet et stort stykke nærmere en realisering.

Skovsgård Hotel stod efter 1990 tomt og ubrugt hen. Men i 1992 åbnede det som socialøkonomisk virksomhed, da en gruppe lokale ildsjæle fik ideen til at reorganisere hotellet som et andelsselskab, der havde til formål at sikre, at der fortsat drives hotel i Skovsgård, og med arbejdspladser for mennesker med fysiske og psykiske handicap. Samtidig havde de en plan om at bruge hotellet som ramme for kulturtiltag og lokale forsamlingshusaktiviteter.

 

Hotellet har i de 25 år, der er gået siden åbningen, vist sit værd med stor, lokal og regional opbakning og et dedikeret arbejde målrettet inklusion af sårbare grupper. Nu ønsker hotellet at udvikle sit virke og muliggøre, at endnu flere kan overnatte på hotellet, at der kan foregå endnu flere sociale og kulturarrangementer, og at endnu flere mennesker med en sårbarhed kan få lov til at blive en del af arbejdsfællesskabet.

 

Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond og TrygFonden bakker op om dette og har besluttet at støtte projektet. Målet er bl.a. at styrke hotellets fysiske rammer, så de giver rum for inkluderende og ligeværdige fællesskaber.

 

Ideen bag projektet

Realdania har været med til at støtte en foranalyse af Skovsgård Hotel, hvor der både har været fokus på forretningsmulighederne samt krav og behov, hvad angår en fysisk udvikling af stedet. Hotellet består i dag af et produktionskøkken, en restaurant med plads til cirka 50 spisende gæster, en større sal (med scene) med plads til 100 spisende gæster, et mødelokale til 30 personer, en mindre ’slyngelstue’, hotelhave samt fire værelser med bad og toilet på gangen.

 

”Skovsgård Hotel er allerede et centralt lokalt mødested og regionalt tilløbsstykke - ud over at være en forretning, der giver mennesker med sårbarhed en meningsfuld hverdag, fordi de er en del af et arbejdende fællesskab. Vi glæder os til at bidrage til at udvikle de bygningsmæssige rammer og dermed bidrage til at realisere det potentiale, som foranalyserne har vist, at stedet har i forhold til forretningsudvikling og social inklusion,” siger projektchef i Realdania, Mette Margrethe Elf.

 

Udviklingsprojektet omfatter:

 

-        En forøgelse af værelseskapaciteten fra fire til cirka sytten værelser med
         eget bad/toilet. Værelserne har forskellig størrelse for at matche forskellige
         kernemålgrupper lige fra overnattende selskabs- eller koncertgæster til
         børnefamilien på cykelferie eller håndværkeren på jobrejse.

 

-        En udvidelse af køkkenets størrelse og funktionalitet.

 

-        Udvikling af det såkaldte ’Landsbyhjørne’ som kræver, at der brydes mure
         ned der i dag opdeler bygningen i to ejendomme.

-        En generel opgradering af tilgængeligheden i hotellet samt en vigtig
         kompetence- og turismestrategisk udvikling af Skovsgård Hotel og dets
         personale.

 

-        Etablering af en bedre sammenhæng mellem husets hovedsal
         (med musik/teaterscene) og hotellets have, som er rammen for
         hovedparten af sommerens kulturevents.

 

Ida Leding Larsen, formand for bestyrelsen på Skovsgård Hotel udtaler: ”I bestyrelsen er vi naturligvis meget glade for donationerne fra de tre fonde. De giver os rigtig stor mulighed for finansmæssigt at nå vores mål. Rigtig mange mennesker såvel lokalt som ”udefra” har fulgt og følger stadig vores anstrengelser og bakker os op, så med svarene fra fondene i hånden kan vi nu svare, at vi er nået et godt stykke videre i den spændende udvikling af vores hotel.”

 

Socialøkonomisk virksomhed

I dag er der 24 medarbejdere beskæftiget på Skovsgård Hotel, hvoraf 20 er ansat på særlige vilkår. Den ydelse Skovsgård Hotel sælger til kommuner i form af bl.a. beskyttet dagsbeskæftigelse udgør i dag cirka 58 procent af hotellets indtægt, men efter projektets gennemførelse regner man på hotellet med at kunne øge sin egenindtjening fra 42 til 50 procent af den samlede omsætning i 2023. Den kommercielle egenindtjening dækker over øgede indtægter fra især hotelovernatninger, selskaber, dagskurser, kulturevents og skolemad.

 

I foranalysen viste det sig, at der er et potentiale i forhold til at udvide antallet af arbejdspladser for udsatte borgere. Det forudsætter imidlertid en bygningsmæssig udvikling af hotellet primært for at øge værelseskapaciteten og produktionsfaciliteterne. På den måde kan man også understøtte de turismemæssige muligheder og i højere grad gøre Skovsgård Hotel brugbart for kommunale aktiviteter og lokale og regionale arrangementer.