x

Vind titlen som danmarksmester i renovering

Pressemeddelelse 2. januar 2018

Du kan nu indstille det eller de renoveringsprojekter, som, du mener, fortjener at kunne kalde sig Danmarks bedste renovering 2018.

Frem til 1. marts kan alle indstille deres favoritrenoveringer til RENOVER prisen 2018. Prisen gives til et projekt, der er så godt, at det fortjener at kunne kalde sig danmarksmester i renovering og modtage en check på 100.000 kr.

Uanset om du er helt almindelig borger, arkitekt, ingeniør, håndværker eller bygherre, kan du indstille dit bud på, hvem der skal vinde prisen. Og alle typer bygningsrenovering kan indstilles, lyder det fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond, der er de to parter bag prisen.

”Det fantastiske ved RENOVER prisen er, at vi får lov til at se så mange og så forskellige renoveringer. Det er med til at sætte renovering på samfundets dagsorden og inspirere til endnu mere renovering,” siger Lars Axelsen, der er administrerende direktør i GI, og fortsætter:

”Lige fra de første indstillinger tikker ind, til prisen uddeles, bliver man imponeret over de mange og unikke renoveringer, der finder sted rundt omkring i landet. Vi håber, at 2018 også vil byde på mange nye renoverings-oplevelser.”

Frem med eksempler på renoveringer fra det almene og parcelhuse

Parterne bag prisen håber særligt, at danskerne vil indstille gode eksempler på renoveringer af almene bebyggelser og parcelhuse.

”Både de almene boliger og parcelhuse udgør en stor del af den samlede danske byggemasse, så derfor vil vi gerne se eksempler på, hvordan disse typer af boliger bliver renoveret på forskellige måder rundt omkring i landet. Det er bare om at indstille,” siger Anne Skovbro, der er filantropidirektør i Realdania. 

Sidste år blev i alt 200 projekter nomineret til både RENOVER prisen og Jubilæumsprisen. Jubilæumsprisen uddeles ikke i år, men RENOVER prisen kommer ikke til at stå helt alene. Specialprisen, som også blev uddelt i 2015 og 2016, vender tilbage og gives til et projekt, som på den ene eller anden måde er præget af en originalitet og kreativitet, som fortjener anerkendelse, men som ikke lever op til alle kriterierne for RENOVER prisen.

Du kan nemt indstille dine favoritprojekter

Du kan nemt og hurtigt indstille et renoveringsprojekt via hjemmesiden www.renover.dk. På hjemmesiden finder du også kontaktoplysninger på et hold, der kan hjælpe dig med at indstille.

Projekter, der blev indstillet til RENOVER prisen eller Jubilæumsprisen sidste år, kan indstilles igen i år. De nominerede projekter til RENOVER prisen 2018 offentliggøres d. 18. juni. Vinderne af både RENOVER prisen og Specialprisen kåres ved en prisfest i august 2018.

 

 
Renover prisen sætter fokus på renovering 
RENOVER prisen blev uddelt første gang i 2013 af Realdania og Grundejernes Investeringsfond for at bringe de gode renoveringseksempler frem i lyset, så de kan inspirere til endnu flere renoveringsprojekter. Begge parter glæder sig til igen at kunne hylde årets bedste renovering.

Selv om renovering fylder mere end halvdelen af den samlede produktion i byggebranchen, er det primært nybyggeri, der bliver belønnet med priser. Det er RENOVER prisen med til at lave om på. Det særlige ved prisen er derudover, at den hylder et helt projekt frem for én enkelt bidragsyder. RENOVER prisen er en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere. 
 
Sidste år blev seks projekter nomineret til prisen på baggrund af 179 indstillede projekter (i alt blev 200 projekter indstillet til RENOVER prisen og Jubilæumsprisen). De seks nominerede projekter til RENOVER prisen var: 
 • Gråbrødrevej 19, Tønder  
 • Retten i Aarhus  
 • Kirkebjerg Skole, Vanløse   
 • Skibshandlen, Vejle  
 • Landsbyen i skolen, Nr. Vium  
 • Holbæk Skibsværft  
Landsbyen i skolen i Nr. Vium blev årets vinder af RENOVER prisen, mens Nyt Rosenhøjt løb med Jubilæumsprisen for det bedste almene projekt, der blev uddelt i forbindelse med RENOVER prisens femårs jubilæum. 
 
Vinderen blandt de indmeldte projekter vil blive fundet ud af en samlet vurdering på baggrund af 7 kriterier. 
 • Eksempelværdi: Projektet har potentiale til at inspirere branchen i forhold til renovering. 
 • Energikrav og bæredygtighed: Projektet har leveret væsentlig energibesparelse og bidraget til en bæredygtig praksis. 
 • Samarbejde og proces: Projektets resultat er sikret gennem godt samarbejde og fagligt kompetente bidrag. 
 • Brugskvalitet: Projektet er funktionelt velfungerende og vurderes positivt af sine brugere. 
 • Bidrag til omgivelser: Projektet bidrager positivt til dets nærmiljø. 
 • Økonomi og værdiforøgelse: Projektet har skabt værdi for bygningsejeren i forhold til kvalitet, tid og ressourcer.
 • Udførelseskvalitet: Projektet er gennemført på et højt håndværksmæssigt niveau.
 
Nomineringsudvalget består af en formand og tre medlemmer, som repræsenterer bygherre-erfaring, arkitekt- og ingeniørfaglig viden samt de udførende. Nomineringsudvalget er udpeget direkte af styregruppen for RENOVER prisen 2017 og består af:
 • Formand for udvalget, Gøsta Knudsen (tidl. stadsarkitekt i Aarhus Kommune)
 • Henrik Mielke (direktør, CEO, Enemærke & Petersen)
 • Torben Esbensen (rådg. civilingeniør hos Dansk Energi Management & Esbensen A/S)
 • Karen Mosbech (adm. direktør, Freja Ejendomme)

I nomineringshandlinger, hvor projekter, der på den ene eller anden vis kunne associeres med nomineringsudvalgets medlemmer, har vedkommende hverken haft indflydelse eller været stemmeberettiget i forhold til udvælgelsen og vurderingen af de pågældende projekter.

 
Valgkollegiet består af 70 personer fra byggebranchen. Personerne kommer fra hele landet og dækker branchen bredt. Otte udvalgte brancheorganisationer udpeger fem personer til valgkollegiet. De otte organisationer er:
 • Bygherreforeningen i Danmark
 • BAT Kartellet, Bygge-, Anlægs- og Trækartellet • Konstruktørforeningen
 • Dansk Byggeri
 • IDA
 • Danske Arkitektvirksomheder
 • Akademisk Arkitektforening
 • FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • Konstruktørforeningen
 • De resterende medlemmer af valgkollegiet udpeges af en række organisationer og institutioner, som dækker branchen bredt:
 • TEKNIQ, De tekniske installatørers organisation • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • Landsbyggefonden
 • Kommunernes Landsforening KL
 • Boligselskabernes Landsforening BL
 • Håndværksrådet
 • BVUnet.dk – Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
 • Bygningskultur Danmark
 • Lejernes LO, LLO
 • Ejendomsforeningen Danmark ED
 • Danske Udlejere
 • Danmarks lejerforening
 • Landsforeningen By og Land
 • SBi
 • Teknologisk Institut, afdeling for Byggeri
 • Københavns Universitet, Økonomisk Institut
 • Aarhus Arkitektskole
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen
 • DTU Byg
 • Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og anlæg
 • University College Horsens
 • Københavns Erhvervsakademi

Syv medlemmer af valgkollegiet er udpeget direkte af styregruppen.