x

Beboere bliver ’arkitekter’ på PensionDanmark og Realdanias seniorboliger

Pressemeddelelse 8. februar 2018

PensionDanmark og Realdania bygger bæredygtige boliger til gruppen 50+ i Ry. De kommende beboere kan helt fra begyndelsen komme med ønsker til boligernes udformning og opbygningen af boligfællesskabets fællesarealer.

PensionDanmark og Realdania udvikler 30 boliger målrettet gruppen 50+ i naturskønne Kildebjerg Ry ved Skanderborg. Boligerne bliver bæredygtighedscertificeret og de første af deres karakter i området.

 

Samtidig klargøres grunden til 60 yderligere boliger, der efterfølgende kan opføres som eksempelvis Livsstilsboliger50+ eller flergenerationsboliger alt efter efterspørgsel. Første spadestik bliver efter planen taget i foråret 2019, så de 30 boliger kan blive bæredygtighedscertificeret med karakteren DGNB Guld og være klar til indflytning i sommeren 2020.  

 

Både lokale borgere og medlemmer af PensionDanmark vil inden da blive inviteret til at bidrage med ønsker for at sikre, at boligerne og deres store fællesområder lever op til beboernes forventninger.

 

”Vi imødekommer en stærkt stigende efterspørgsel efter boliger målrettet en aktiv seniortilværelse med optimale rammer for et stærkt fællesskab. Ved at inddrage de kommende lejere helt fra begyndelsen, forventer vi, at investeringen i attraktive og socialt bæredygtige boliger giver tilfredse lejere og dermed gode afkast til vores medlemmer mange år frem, ” siger adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen. 

 

Den aktive seniortilværelse får gunstige vilkår i naturskønne omgivelser blandt allerede indflyttede børnefamilier. Der er blandt andet direkte adgang til golfbane med 27 huller, sansepark, ridestier, kort vej til centrum af Ry og overkommelig transporttid til både job og oplevelser i Aarhus, Silkeborg eller Skanderborg.

 

Investeringen følger op på PensionDanmarks gode samarbejde med Realdania om opførelsen af 30 lignende boliger til gruppen 50+ i ”Skibet” ved Køge Kyst.

 

”Vores undersøgelser viser, at seniorer, der bor sammen, oplever højere livskvalitet. Derfor udvikler vi sammen med både private og almene parter på boligmarkedet nye, gode bofællesskaber med plads til mangfoldighed. Vi er glade for, at PensionDanmark med planerne i Ry bidrager til dette med både seniorboliger og flergenerationsboliger,” siger Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania.

 

Skanderborg Kommune deltager aktivt i planlægningen af byggeriet.

 

”Det er et fantastisk initiativ at invitere kommende beboere til at sætte deres fingeraftryk på de nye livsstilsboliger i Kildebjerg Ry, og det flugter rigtig godt med den måde, vi tænker fællesskab med borgerne på i Skanderborg Kommune. Vi oplever generelt en meget stor interesse blandt borgerne, når det handler om at deltage aktivt i involverende samarbejder på mange forskellige niveauer. Jeg er sikker på at, der kommer både anderledes og meget spændende boliger ud af at lave en åben og involverende proces,” siger borgmester Jørgen Gaarde.

 

PensionDanmarks investering i boligerne i Skanderborg Kommune bidrager til en efterhånden stor ejendomsportefølje i Jylland. PensionDanmark ejer i forvejen ejendomme i bl.a. Hjørring, Aalborg, Viborg, Herning, Aarhus, Vejle, Kolding, Esbjerg, Haderslev og Sønderborg.

 

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af PensionDanmark.

Om byggeriet

Beliggenhed: Kildebjerg Ry, Skanderborg Kommune
Forventet pris: ca. 60 mio. kr. for boliger til gruppen 50+
Areal: De første 30 boliger forventes at udgøre ca. 3.000
boliger. Projektet rummer potentielt ca. 9.200  boliger, svarende til ca. 90 rækkehuse.
Forventet indflytning i 30 boliger til gruppen 50+: Medio 2020
Forventet bæredygtighedscertificering: DGNB i kategorien Guld.

Området: Udviklet siden år 2000 og er et nybyggerområde med børnefamilier og fokus på golf og natur.
Der er etableret børnehave, parkering i terræn, en 27-hullers golfbane og en spændende sansepark.
Kort afstand til centrum af Ry og togforbindelser til Silkeborg og Aarhus (via Skanderborg).


Om PensionDanmark

PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for over 710.000 medlemmer beskæftiget i 25.700 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 13,6 mia. kr. i 2017. Balancen har rundet 230 mia. kr.

 


Om Realdania

 

Realdania er en filantropisk forening, der arbejder inden for det byggede miljø – med det formål at skabe livskvalitet. Foreningen vil løse problemer i samfundet ved at forbedre de fysiske rammer for menneskers hverdag. Realdania arbejder med huse og bygninger, i områderne mellem husene, i byerne og i landsbyerne. Det sker ofte i samarbejde med andre aktører, f.eks. kommuner, virksomheder, foreninger og fonde.


Om ’Rum og fællesskaber for ældre’

Realdania har afsat 52 mio. kr. til initiativet ’Rum og fællesskaber for ældre’ fra 2016 til 2019. Initiativet skal gennem bofællesskaber for seniorer bekæmpe ensomhed i denne gruppe. Indsatsen omfatter ud over partnerskabet med PensionDanmark og andre private parter også en indsats i den almene boligsektor og et eksempelbyggeri, som opføres af Realdanias datterselskab Realdania By & Byg. Desuden igangsættes en oplysningskampagne, der bl.a. skal opfordre til i god tid at tage beslutning om boligform i seniortilværelsen.