x

I 2040 er hver 4. dansker over 60 år 

Vi bliver flere og flere ældre, og i 2040 vil hver 4. dansker være over 60 år. Det er en udvikling, som sætter de offentlige udgifter under pres og udfordrer boligmarkedet, fordi udbuddet ikke modsvarer fremtidens krav. Men det kan også betyde, at vi bliver flere ensomme. Det er nemlig i alderdommen, at ensomheden stiger mest set over et livsforløb.

Ensomhed er et massivt samfundsproblem, der i dag påvirker over 100.000 ældre. Ensomhed rammer særligt hårdt blandt ældre med dårlig økonomi, hvoraf 39 % føler sig ensomme.

Boformer og livskvalitet

Vores undersøgelser viser, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed. Hele 91 % af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de oplever øget livskvalitet, og 75 % oplever bedre sociale relationer.

Men på trods af stor interesse og ventelister til de seniorbofællesskaber, der findes i dag, ser byggeriet af nye seniorbofællesskaber ud til næsten at være gået i stå. I dag er der ca. 7000 boliger i seniorbofællesskaberne – til sammenligning er der 80.000 ældre, som overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år.
 
Derfor har vi iværksat 'Rum og fællesskaber for ældre', som skal reducere ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen ved at udvikle og ud-brede nye boformer med rammer for fællesskaber.

Partnerskaber med private investorer og den almene boligsektor

Med ’Rum og fællesskaber for ældre’ afprøver vi en ny filantropisk arbejdsform, der for det første tager udgangspunkt i udviklingen af et stærkt datagrundlag og for det andet baserer sig på at skabe løsninger i nye partnerskaber.

I kampagnens fire sideløbende spor vil vi:

  1. Stimulere markedet gennem partnerskaber med private investorer
  2. Stimulere markedet gennem partnerskaber med den almene boligsektor
  3. Etablere et eksperimenterende eksempelbyggeri
  4. Øge kendskab til og efterspørgsel på seniorbofællesskaber 

Med vores datagrundlag kan vi se, at seniorbofællesskaber giver højere livskvalitet og tilmed koster samfundet færre penge pr. beboer end andre boformer. Alligevel er der et meget begrænset antal seniorbofællesskaber i Danmark i dag. Når vi samarbejder med pensionsselskaber og den almene boligsektor, der årligt investerer flere milliarder i boliger i Danmark, forventer vi dels at øge interessen for boformen, dels at øge udbuddet kraftigt. På den måde vil vi med en relativ beskeden økonomisk indsats kunne påvirke investeringer på det private marked og i den almene boligsektor, så de skaber sociale og samfundsmæssige gevinster, samtidig med at de skaber afkast. 

I de samarbejder, vi går ind i, har vi særligt fokus på, at der også skal bygges seniorbofællesskaber, som er til at betale på en folkepension.

Download infografikken: 

Seniorbofællesskaber - Nøgletal

Viden og værktøjer

Overvejer du at flytte i seniorbofællesskab? Eller vil du starte dit eget? Vi har samlet nogle links til viden, inspiration og overblik over seniorbofællesskaber i Danmark.


Seniorboligen.dk

Seniorboligen.dk samler information om forskellige typer af seniorbofællesskaber, hvordan det er at bo i et seniorbofællesskab, og hvordan du finder eller selv starter et seniorbofællesskab. Siden rummer også henvisninger til fagfolk, studiegrupper og litteratur om seniorbofællesskaber. 

Seniorboligen.dk


Fremtidens bofællesskaber

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udgivelse fra 2016 viser eksempler på omdannelse af tomme bygninger til bofællesskaber i forskellige størrelser af byer og på landet. Udgivelsen ligger som PDF på Transport-, Bolig- og Bygningsministeriets hjemmeside. 

Fremtidens bofællesskaber - i funktionstømte bygninger i storbyen, provinsbyen og på landet


Bofællesskab.dk 

På Bofællesskab.dk kan du finde en liste over bofællesskaber og kollektiver i Danmark.

Bofællesskab.dk