x

Vi bliver flere og flere ældre, og i 2040 vil hver 4. dansker være over 65 år. Det er en udvikling, som sætter de offentlige udgifter under pres og udfordrer boligmarkedet, fordi udbuddet ikke modsvarer fremtidens krav. Men det kan også betyde, at vi bliver flere ensomme. Det er nemlig i alderdommen, at ensomheden stiger mest set over et livsforløb, og ensomhed påvirker over 100.000 ældre.

Vores undersøgelser viser, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed. Hele 93 % af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de oplever øget livskvalitet, og 76 % oplever bedre sociale relationer.

Derfor iværksatte vi i 2016 indsatsen 'Rum og fællesskaber for ældre' med et mål om at reducere ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen ved at udvikle og udbrede nye boformer med rammer for fællesskaber.

Ved at indgå partnerskaber med almene og private bygherrer om at udvikle seniorbofællesskaber, forsøger vi at inspirere boligmarkedets aktører og på den måde øge udbuddet af boliger.

Fordi vi ved, at ensomhed rammer særligt hårdt blandt ældre med dårlig økonomi, har vi fokus på, at der også skal bygges seniorbofællesskaber, som er til at betale på en folkepension.

Da vi startede indsatsen, var der ca. 4.200 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark – og til sammenligning ca. 80.000 ældre, som overvejede at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. Siden da ser der ud til at være sket en udvikling, og vores seneste opgørelse (for 2022) fandt knap 11.000 eksisterende og planlagte boliger i seniorbofællesskaber i Danmark. 

En undersøgelse blandt seniorbofællesskaber fra 2020 viser, at der står 34 personer på venteliste i gennemsnit til hvert bofællesskab. På den baggrund estimerer vi, at der står godt 8.000 på venteliste til seniorbofællesskaber på landsplan.   

 

Eksempler på fremtidens seniorbofællesskaber 

I Realdania har vi støttet udviklingen af en række bofællesskabsprojekter i hele landet. De fleste er målrettet seniorer, mens to er blandede bofællesskaber.

For alle projekterne er der udviklet et værdiprogram, som kan findes her på siden. Værdiprogrammet er et redskab til at tegne et billede af fællesskabet, før man begynder at tegne bygningerne.

Når boligerne står færdige, ejes og administreres de af vores samarbejdspartnere, eksempelvis pensionskasser, private investorer og almene boligselskaber – se mere under de enkelte projekter nedenfor.

Bygherre: PensionDanmark 
Type: Private lejeboliger 
Sted: Kildebjerg, Ry 
Antal boliger: 33 boliger 
Indflytning: 2021 
Værdiprogram: Andel og Vandkunsten 
Arkitekt: Vandkunsten

Værdiprogram

PensionDanmarks hjemmeside om Balancen

 

Bygherre: PensionDanmark 
Type: Private lejeboliger 
Sted: Køge Kyst 
Antal boliger: 33 
Indflytning: April 2020 
Værdiprogram: Vandkunsten og COWI 
Arkitekt: Vandkunsten

Værdiprogram

Broens hjemmeside

Bygherre: Realdania By & Byg 
Type: Private lejeboliger 
Sted: Naturbydelen, Ringkøbing K 
Antal boliger: 14 
Indflytning: 2021 
Værdiprogram: Gemeinschaft 
Arkitekt: Aart architects

Værdiprogram

Projektbeskrivelse

 

Bygherre: PKA og FB Gruppen 
Type: Private lejeboliger 
Sted: Grønttorvet, Valby 
Antal boliger: 49 
Indflytning: Marts 2019 
Værdiprogram: Andel og Mangor & Nagel 
Arkitekt: Mangor & Nagel

Værdiprogram
FB Gruppens hjemmeside om Kameliahus

 

Bygherre: Boligselskabet AKB, Albertslund 
Type: Almene lejeboliger 
Sted: Albertslund 
Antal boliger: 51 
Indflytning: 2023 
Værdiprogram: Andel og Vandkunsten 
Arkitekt: Vandkunsten

Værdiprogram

Boligselskabets hjemmeside

 

Bygherre: Himmerland Boligforening 
Type: Almene boliger 
Sted: Aalborg Øst 
Antal boliger: 20 boliger 
Indflytning: 2020 
Værdiprogram: carlberg/christensen og 
LINK arkitektur 
Arkitekt: LINK arkitektur

Værdiprogram

Boligselskabets hjemmeside 

 

Bygherre: fsb
Type: Almene lejeboliger 
Sted: København, Amager 
Antal: 22 boliger 
Indflytning: -
Værdiprogram: FUTU og seniorbofællesskabsforeningen Sundbo
Arkitekt: Sangberg Arkitekter

Værdiprogram

Boligselskabets hjemmeside om Sundbo

 

Bygherre: Lejerbo og Struer Kommune
Type: Almene boliger
Sted: Struer
Antal boliger: Ca. 20
Indflytning: -
Rådgivere: Pluskontoret Arkitekter, Danish Energy Management, Antropolog Max Pedersen

Værdiprogram

Bygherre: PFA 
Type: Private udlejningsboliger 
Sted: Horsens 
Antal boliger: 30 
Indflytning: - 
Værdiprogram: Urban Goods 
Arkitekt: Praksis Arkitekter

Værdiprogram

 

Det åbne boligfællesskab, Kolding
Bygherre: Lejerbo, Bevica Fonden, 
Elsass Fonden
Type: Almene boliger 
Sted: Kolding 
Antal boliger: Ca. 100-105. Heraf 25 boliger i et seniorbofællesskab 
Indflytning: - 
Værdiprogram: Andel, Cubo, Force4
Arkitekt: -

Værdiprogram 

 
Bygherre: Domea Vordingborg og Domea.dk 
Type: Almene boliger 
Sted: Vordingborg 
Antal boliger: Ca. 20 boliger i seniorbofællesskab og ca. 20 boliger i et bofællesskab for familier. 
Indflytning: - 
Værdiprogram: Andel og JJW 
Arkitekt: JJW og Friis Andersen

Værdiprogram