x

Vi bliver flere og flere ældre, og i 2040 vil hver 4. dansker være over 60 år. Det er en udvikling, som sætter de offentlige udgifter under pres og udfordrer boligmarkedet, fordi udbuddet ikke modsvarer fremtidens krav. Men det kan også betyde, at vi bliver flere ensomme. Det er nemlig i alderdommen, at ensomheden stiger mest set over et livsforløb, og ensomhed påvirker over 100.000 ældre.

Vores undersøgelser viser, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed. Hele 93 % af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de oplever øget livskvalitet, og 76 % oplever bedre sociale relationer.

Derfor iværksatte vi i 2016 indsatsen 'Rum og fællesskaber for ældre' med et mål om at reducere ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen ved at udvikle og udbrede nye boformer med rammer for fællesskaber.

Ved at indgå partnerskaber med almene og private bygherrer om at udvikle seniorbofællesskaber, forsøger vi at inspirere boligmarkedets aktører og på den måde øge udbuddet af boliger.

Fordi vi ved, at ensomhed rammer særligt hårdt blandt ældre med dårlig økonomi, har vi fokus på, at der også skal bygges seniorbofællesskaber, som er til at betale på en folkepension.

Da vi startede indsatsen, var der ca. 4.200 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark – og til sammenligning ca. 80.000 ældre, som overvejede at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. Siden da ser der ud til at være sket en udvikling, og vores seneste opgørelse (for 2020) fandt ca. 8.300 eksisterende og planlagte boliger i seniorbofællesskaber i Danmark.