x

Antallet af indbrud i Danmark skal reduceres markant

Pressemeddelelse 11. juni 2018

Der sker cirka tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i vores nabolande, og indbrud i eget hjem er i dag et tema, der påvirker danskernes tryghed i negativ retning og dermed deres livskvalitet. TrygFonden og Realdania igangsætter derfor nu sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd en ambitiøs indsats kaldet Bo trygt! Indsatsen skal reducere antallet af indbrud i private hjem i Danmark til en tredjedel af det nuværende niveau.

Sammenlignet med nabolande som Sverige, Norge og Tyskland sker der omkring tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark. Samtidig gør tanken om indbrud i eget hjem hver fjerde dansker utryg, og det går ud over den enkeltes livskvalitet. Sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd lancerer TrygFonden og Realdania derfor nu indsatsen Bo trygt!, der har den ambitiøse målsætning at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 29.000 til under 10.000 om året.

- I TrygFonden har vi siden 2012 samarbejdet med Det Kriminalpræventive Råd om forebyggelse af indbrud i private hjem, og her har nabohjælpsordningen været helt central. Vores fokus på indbrudsforebyggelse skyldes, at vi i vores nationale tryghedsmåling kan se, at netop indbrud i eget hjem er noget af det, der påvirker danskernes tryghed allermest i negativ retning, siger Gurli Martinussen, direktør for TrygFonden.

Det er bredden i samarbejdet bag Bo trygt!, der gør initiativet til noget særligt. Ambitionen er at komme 360 grader omkring problemstillingen, så vi angriber indbrudskriminaliteten fra alle sider.

- Vi ønsker at være med til at sætte nye normer for, hvordan vi i Danmark arbejder med indbrudsforebyggelse. Med det brede samarbejde bag Bo trygt! har vi potentialet til at skabe en grundlæggende forandring i den måde, hvorpå vi indretter vores boligkvarterer, bygger nye huse og sikrer vores eksisterende huse, så vi kan sænke indbrudstallet og øge danskernes tryghed. Den ambition flugter rigtig godt med Realdanias arbejde for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Vi ser meget frem til de nye løsninger og samarbejder, som Bo trygt!-initiativet bliver omdrejningspunkt for de kommende år, siger Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania.

Danskerne skal klædes på til at handle

En del af den nye ambitiøse plan mod indbrudskriminalitet i Danmark handler om at klæde danskerne på i forhold til, hvad de selv kan gøre for at forebygge indbrud i deres hjem. Fx er et af de mest effektive og veldokumenterede midler mod indbrud bedre sikring af vinduer og døre, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg.

Ved at give danskerne større viden om indbrudsforebyggelse og dermed gøre dem i stand til selv at handle, er målet med Bo trygt! også at øge trygheden. Og større tryghed vil samtidig betyde større livskvalitet.

- Øget livskvalitet er også målet, når vi i Bolius rådgiver de danske boligejere. Foruden at være videnscenter på bygge- og boligområdet har vi daglig kontakt med rigtig mange danskere og ved, hvad de, der bor i hus, efterspørger og går op i. Vi er med i Bo trygt! som en vigtig spiller i forhold til at nå ud til danskerne. Et indbrud er en stor krænkelse for dem, det går ud over, og vi glæder os til sammen med de øvrige Bo trygt!-parter at indbrudssikre danskernes hjem, så de ikke unødigt skal bekymre sig over risikoen for indbrud, siger Ulrik Heilmann, administrerende direktør i Bolius.

Kampen mod indbrud skal ske på flere niveauer

I dag ved man allerede meget om, hvad der virker mod indbrud. Foruden bedre sikring af vinduer og døre er nabohjælp, hvor naboer i fællesskab passer på hinandens hjem, også et vigtigt og veldokumenteret middel. En undersøgelse viser, at to ud af tre indbrudstyve har oplevet at blive opdaget af en nysgerrig nabo.
For at nå i mål med Bo trygt!-indsatsens ambitiøse målsætning, skal der både i forhold til den enkelte borger og på et mere strukturelt niveau skabes nye normer for, hvordan vi i Danmark arbejder med indbrudsforebyggelse. Udover at hjælpe danskerne til selv at handle vil Bo trygt-indsatsen fx også se på, hvilke krav til produkter og byplanlægning der kan understøtte indbrudsfrie hjem i det hele taget. Tiltag mod hæleri, som er med til at holde tyvenes forretning i gang, og etablering af nye mærkningsordninger, som kan forebygge, at tyven bryder ind, vil også være blandt fokusområderne.

- Vi arbejder målrettet på at forebygge kriminalitet og øge trygheden. Foruden den omfattende viden om indbrudsforebyggelse vi har opbygget over årene, så er vi en medlemsorganisation, der organiserer en lang række af de centrale aktører på feltet. Vi er derfor i en unik position til at bygge bro mellem viden og praksis og sikre, at de initiativer, vi sætter i søen, både hviler på et solidt vidensgrundlag og har opbakning fra de relevante brancheorganisationer. Med Bo trygt! vil vi udnytte vores fælles kompetencer og viden, og samtidig se på, hvad der virker i andre lande. Og så inviterer vi alle, der deler vores vision om at reducere antallet af indbrud i Danmark, til at deltage i indsatsen, siger Henrik Dam, formand for Det Kriminalpræventive Råd.

 • Niveauet for indbrud i Danmark er cirka tre gange højere end i vores nabolande (Sverige, Norge og Tyskland).
 •   perioden 2008 til 2013 steg antallet til et usædvanligt højt niveau og toppede med over 48.000 indbrud i 2009.
 • I 2017 skete der 29.147 indbrud i private hjem i Danmark.
 • Indbrud i eget hjem er et tema, der gør hver fjerde dansker utryg, og det går ud over den enkeltes livskvalitet.
 • En undersøgelse foretaget af Bo trygt! peger på, at sikringen af omkring 2/3 af alle danske villaer kan forbedres betydeligt med meget simple tiltag.
 • De to mest effektive og veldokumenterede midler til forebyggelse af indbrud er skalsikring (hvor man forstærker døre, vinduer, låse og mure, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg) samt organiseret nabohjælp.
 • Nabohjælp, hvor naboer hjælper hinanden med at holde øje med mistænkelige personer og aktiviteter i området, kan forebygge op mod hvert femte indbrud.
 • To ud af tre indbrudstyve har oplevet at blive opdaget af en nysgerrig nabo.
 • I bl.a. Holland er der lovkrav om indbrudssikring i bygningsreglementet. Fx lyder et krav på, at bl.a. døre og vinduer i nybyggeri skal kunne modstå indbrudsforsøg i mindst tre minutter. Tiltaget har vist sig at have positiv effekt i forhold til at reducere antallet af indbrud.
 • Indbrudssikrede hjem smitter positivt af på ikke-indbrudssikrede hjem i lokalområdet. Indbruddet flytter altså ikke over til naboen, tværtimod. 
 • Hæleri holder tyvenes forretning i gang. Ved at begrænse mængden af hæleri, så de stjålne varer ikke kan afsættes, vil tyvenes forretning blive undergravet.
 • Ferieperioder, hvor mange boliger står tomme, og de mørke vintermåneder, hvor mange boliger ligger hen i mørke, er højsæson for indbrud i Danmark.
 • Cirka 81 pct. af alle indbrud i private hjem i Danmark begås mod villaer.
 • Når en indbrudstyv udvælger en bolig, vurderer han gerne følgende tre ting:
  • Tegn på liv (er der fx nysgerrige naboer)
  • Tegn på værdi (er der synlige værdigenstande)
  • Boligens tilgængelighed (er der fx gamle vindueskarme, høje hække omkring boligen, dårlig belysning osv.)
 • Når der én gang har været indbrud i et hus, så er sandsynligheden for, at det hus udsættes for indbrud igen fire gange højere end huse, der aldrig har oplevet indbrud.
 • Når der har været indbrud i et hus, så er der forhøjet risiko for indbrud i andre huse inden for en radius af 200 meter i minimum 14 dage.
 • TrygFonden og Realdania igangsætter nu en meget ambitiøs indsats kaldet Bo trygt!, der skal reducere antallet af indbrud i private hjem i Danmark til en tredjedel af det nuværende niveau.
 • Indsatsen sker i samarbejde med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.
 • Bo trygt! vil tage fat i problemstillingen omkring forebyggelse af indbrud fra alle sider. Det vil sige, at indsatsen både vil fokusere på den almindelige dansker, og hvad den enkelte kan gøre for at forebygge indbrud i sit hjem, og samtidig vil orientere sig mod mulige strukturelle ændringer i samfundet, der kan hjælpe med at reducere indbrudsniveauet.
 • De fire parter bag Bo trygt! inviterer alle – både enkeltindivider og organisationer mv. – til at deltage i indsatsen for at reducere antallet af indbrud i Danmark.