x

Sammenlignet med nabolande som Sverige, Norge og Tyskland sker der omkring tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark. Samtidig gør tanken om indbrud i eget hjem hver fjerde dansker utryg, og det går ud over den enkeltes livskvalitet.

Sammen med TrygFonden deler vi en vision om, at danske hjem ikke bliver udsat for indbrud, og at ingen danskere unødigt skal bekymre sig om eller være utrygge over risikoen for indbrud i deres eget hjem. Med Bo trygt vil vi skabe en ny norm for indbrudsforebyggelse i Danmark. Ligesom vi med Bo trygt vil sætte en konstruktiv dagsorden, der i stedet for at øge utrygheden sætter boligejere i stand til at handle. 

Forebyggelse og øget tryghed

Indsatsen har fokus på, hvad du selv kan gøre for at forebygge indbrud i dit hjem, og hvad du kan gøre sammen med din nabo. Et af de mest effektive og veldokumenterede midler mod indbrud er bedre sikring af vinduer og døre. Et andet effektivt forebyggende element er nabohjælp. Et nabolag, hvor der er liv og hvor naboerne holder øje med hinandens huse, gør det mindre attraktivt at være tyv netop der.

Nye normer for forebyggelse af indbrud

Indsatsen vil også kigge på det mere strukturelle niveau i forbindelse med indbrud og skabe nye normer for, hvordan vi i Danmark arbejder med forebyggelse af indbrud. Indsatsen vil f.eks. også se på, hvilke krav til produkter og byplanlægning der kan understøtte indbrudsfrie hjem i det hele taget. Tiltag mod hæleri, som er med til at holde tyvenes forretning i gang, og etablering af nye ordninger, som kan forebygge, at tyven bryder ind, vil også være blandt fokusområderne.

Fremme bedre boligmiljøer

Indsatsen Bo trygt understøtter vores mål om at fremme bedre boliger og boligmiljøer. Du kan læse mere om vores mål her og finde andre projekter, som understøtter vores arbejde inden for dette område.

Kampagnen 'Den bedste gave'

Den mørke tid er højsæsonen for indbrud, og når dagene bliver korte, har tyvene særligt gode betingelser. Så kan de nemlig operere i mørke uden risiko for at blive opdaget af en nabo. Derfor lancerede Bo trygt og Nabohjælp en national kampagne i vinteren 2020 og igen i vinteren 2021, der skulle få flere danskere til at tænde lys i mørke. Undersøgelser viser nemlig, at hvis man skal gøre én ting for at sikre sit hus bedre mod indbrud, er udendørs lys med sensor det mest effektive tiltag. Lyset forstyrrer tyvens arbejdsro – og han risikerer at blive opdaget af en nabo. 

Læs meget mere om kampagnen her: www.botrygt.dk/lyskampagne

 
 • Niveauet for indbrud i Danmark er cirka tre gange højere end i vores nabolande (Sverige, Norge og Tyskland).

 • I perioden 2008 til 2013 steg antallet til et usædvanligt højt niveau og toppede med over 48.000 indbrud i 2009.

 • I 2018 var der ca. 29.000 indbrud i private hjem i Danmark.

 • Indbrud i eget hjem er et tema, der gør hver fjerde dansker utryg, og det går ud over den enkeltes livskvalitet.

 • En undersøgelse foretaget af Bo trygt peger på, at indbrudssikringen af omkring 2/3 af alle danske villaer kan forbedres betydeligt med meget simple tiltag.
 • Indbrudssikring er effektivt som forebyggelse af indbrud, og det behøver hverken at være dyrt eller tage lang tid. Se her hvordan.

 • Nabohjælp, hvor naboer hjælper hinanden med at holde øje med mistænkelige personer og aktiviteter i området, kan forebygge op mod hvert femte indbrud.

 • To ud af tre indbrudstyve har oplevet at blive opdaget af en nysgerrig nabo.

 • Indbrudssikrede hjem smitter positivt af på ikke-indbrudssikrede hjem i lokalområdet. Indbruddet flytter altså ikke over til naboen, tværtimod. 

 • Hæleri holder tyvenes forretning i gang. Ved at begrænse mængden af hæleri, så de stjålne varer ikke kan afsættes, vil tyvenes forretning blive undergravet.
 • Ferieperioder, hvor mange boliger står tomme, og de mørke vintermåneder, hvor mange boliger ligger hen i mørke, er højsæson for indbrud i Danmark.

 • Cirka 81 pct. af alle indbrud i private hjem i Danmark begås mod villaer.

 • Når en indbrudstyv udvælger en bolig, vurderer han gerne følgende tre ting:
  • Tegn på liv (er der fx nysgerrige naboer)
  • Tegn på værdi (er der synlige værdigenstande)
  • Boligens tilgængelighed (er der fx gamle vindueskarme, høje hække omkring boligen, dårlig belysning osv.)

 • Når der én gang har været indbrud i et hus, så er sandsynligheden for, at det hus udsættes for indbrud igen fire gange højere end huse, der aldrig har oplevet indbrud.

 • Når der har været indbrud i et hus, så er der forhøjet risiko for indbrud i andre huse inden for en radius af 200 meter i minimum 14 dage.
 • Sammen med TrygFonden har vi igangsat en meget ambitiøs indsats kaldet Bo trygt!, der skal reducere antallet af indbrud i private hjem i Danmark til en tredjedel af det nuværende niveau.

 • Indsatsen sker i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

 • Bo trygt! vil tage fat i problemstillingen omkring forebyggelse af indbrud fra alle sider. Det vil sige, at indsatsen både vil fokusere på den almindelige dansker, og hvad den enkelte kan gøre for at forebygge indbrud i sit hjem, og samtidig vil orientere sig mod mulige strukturelle ændringer i samfundet, der kan hjælpe med at reducere indbrudsniveauet.

 • De fire parter bag Bo trygt! inviterer alle – både enkeltindivider og organisationer mv. – til at deltage i indsatsen for at reducere antallet af indbrud i Danmark.

En indsamling af eksisterende viden: Hvad virker, og hvad er lovende, når borgerne - alene eller i fællesskab - skal forebygge indbrud?

Publikation: Hvad virker? Viden om indbrud

TrygFonden har undersøgt udviklingen i danskernes tryghed siden 2004.

Rapport: Tryghedsmåling 2019-20