x

Selvom antallet af indbrud har været faldende de seneste år, er der stadig mere, der kan gøres. Sammenlignet med nabolande som Sverige, Norge og Tyskland sker der nemlig langt flere indbrud i private hjem i Danmark. Tal fra 2022 viser, at 41% af danske husejere over 25 år har oplevet at få indbrud eller indbrudsforsøg i deres nuværende eller tidligere bolig. Og det påvirker deres tryghed og livskvalitet negativt.

Sammen med TrygFonden deler vi en vision om, at danske hjem ikke bliver udsat for indbrud, og at ingen skal føle unødvendig utryghed over risikoen for indbrud. Derfor har Bo trygt et mål om at reducere antallet af indbrud i private hjem fra godt 29.000 (2018) til under 7.000 årlige indbrud, så vi kommer på niveau med vores nabolande. Med Bo trygt arbejder vi for at skabe en ny norm for indbrudsforebyggelse i Danmark. Ligesom vi med Bo trygt vil sætte en konstruktiv dagsorden, der i stedet for at øge utrygheden sætter boligejere i stand til at handle

Et bredt samarbejde om et komplekst og ’vildt' problem

Bo trygt er funderet på et samarbejde mellem mange parter som udover initiativets grundlæggere bl.a. tæller Justitsministeriet, Rigspolitiet, Forsikring & Pension, kommuner, forskere og interessenter fra brancheorganisationer, som deler viden og erfaringer – blandt andet på den årlige Bo trygt-konference. Og når politi, kommune, civilsamfund, politikere, erhverv og eksperter arbejder sammen om ambitiøse mål, så rykker vi faktisk ved det komplekse og langvarige problem, som indbrud og utryghed har været historisk set.

Læs om Bo trygt-konferencen

Men løsninger på problemet kræver mere end alle de rigtige samarbejdsflader. Samfundsproblemer, som er for komplekse til, at én organisation eller person kan løse dem alene, kaldes også ’vilde’ problemer.  Collective Impact er en arbejdsform til at løse fælles udfordringer i fællesskab, og som Realdania praktiserer i en række indsatser. Nedenfor kan du læse mere om Realdanias arbejde med Collective Impact og desuden finde vores eksempelsamling, som forklarer hvordan arbejdsformen helt konkret anvendes i Bo trygt og seks andre Realdania-støttede initiativer.

Læs om Collective Impact og eksempelsamling 

Forebyggelse og øget tryghed

Bo trygt har fokus på, hvad du selv kan gøre for at forebygge indbrud i dit hjem, og hvad du kan gøre sammen med din nabo. Et af de mest effektive og veldokumenterede midler mod indbrud er bedre sikring af vinduer og døre. Et andet effektivt forebyggende element er nabohjælp. Et nabolag, hvor der er liv og hvor naboerne holder øje med hinandens huse, gør det mindre attraktivt at være tyv netop der. Videnscentret Bolius har samlet en masse gode råd omkring indbrudsforebyggelse, og på botrygt.dk kan man finde seneste viden på området og nyheder omkring initiativet.

Læs mere på bolius.dk 
Læs mere på Botrygt.dk 

Nye normer for forebyggelse af indbrud

Indsatsen kigger også på det mere strukturelle niveau i forbindelse med indbrud og skaber nye normer for, hvordan vi i Danmark arbejder med forebyggelse af indbrud. Indsatsen ser f.eks. også på, hvilke krav til produkter og byplanlægning der kan understøtte indbrudsfrie hjem i det hele taget. Tiltag mod hæleri, som er med til at holde tyvenes forretning i gang, og etablering af nye ordninger, som kan forebygge, at tyven bryder ind, er også blandt fokusområderne. 

Nyt register for stjålne genstande

Et konkret resultat af den fælles indsats er således det Register for stjålne genstand (ROSG ), som Bo trygt nu samarbejder med Forsikring og Pension, Justitsministeriet og Rigspolitiet om at etablere. Det digitale og offentligt tilgængelige register over stjålne genstande skal gøre det sværere at omsætte hælervarer og på den måde mindske omfanget af indbrudskriminalitet.

Læs mere om Registeret for stjålne genstande (ROSG) kosterregistret

Fremme bedre boligmiljøer

Indsatsen Bo trygt understøtter vores mål om at fremme bedre boliger og boligmiljøer. Du kan læse mere om vores mål her og finde andre projekter, som understøtter vores arbejde inden for dette område.

Se vores filantropiske mål
 
 • Niveauet for indbrud i Danmark er cirka tre gange højere end i vores nabolande (Sverige, Norge og Tyskland).

 • I perioden 2008 til 2013 steg antallet til et usædvanligt højt niveau og toppede med over 48.000 indbrud i 2009.

 • I 2018 var der ca. 29.000 indbrud i private hjem i Danmark.

 • Indbrud i eget hjem er et tema, der gør hver fjerde dansker utryg, og det går ud over den enkeltes livskvalitet.

 • En undersøgelse foretaget af Bo trygt peger på, at indbrudssikringen af omkring 2/3 af alle danske villaer kan forbedres betydeligt med meget simple tiltag.
 • Indbrudssikring er effektivt som forebyggelse af indbrud, og det behøver hverken at være dyrt eller tage lang tid. Se her hvordan.

 • Nabohjælp, hvor naboer hjælper hinanden med at holde øje med mistænkelige personer og aktiviteter i området, kan forebygge op mod hvert femte indbrud.

 • To ud af tre indbrudstyve har oplevet at blive opdaget af en nysgerrig nabo.

 • Indbrudssikrede hjem smitter positivt af på ikke-indbrudssikrede hjem i lokalområdet. Indbruddet flytter altså ikke over til naboen, tværtimod. 

 • Hæleri holder tyvenes forretning i gang. Ved at begrænse mængden af hæleri, så de stjålne varer ikke kan afsættes, vil tyvenes forretning blive undergravet.
 • Ferieperioder, hvor mange boliger står tomme, og de mørke vintermåneder, hvor mange boliger ligger hen i mørke, er højsæson for indbrud i Danmark.

 • Cirka 81 pct. af alle indbrud i private hjem i Danmark begås mod villaer.

 • Når en indbrudstyv udvælger en bolig, vurderer han gerne følgende tre ting:
  • Tegn på liv (er der fx nysgerrige naboer)
  • Tegn på værdi (er der synlige værdigenstande)
  • Boligens tilgængelighed (er der fx gamle vindueskarme, høje hække omkring boligen, dårlig belysning osv.)

 • Når der én gang har været indbrud i et hus, så er sandsynligheden for, at det hus udsættes for indbrud igen fire gange højere end huse, der aldrig har oplevet indbrud.

 • Når der har været indbrud i et hus, så er der forhøjet risiko for indbrud i andre huse inden for en radius af 200 meter i minimum 14 dage.
 • Sammen med TrygFonden har vi igangsat en meget ambitiøs indsats kaldet Bo trygt!, der skal reducere antallet af indbrud i private hjem i Danmark til en tredjedel af det nuværende niveau.

 • Indsatsen sker i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

 • Bo trygt! vil tage fat i problemstillingen omkring forebyggelse af indbrud fra alle sider. Det vil sige, at indsatsen både vil fokusere på den almindelige dansker, og hvad den enkelte kan gøre for at forebygge indbrud i sit hjem, og samtidig vil orientere sig mod mulige strukturelle ændringer i samfundet, der kan hjælpe med at reducere indbrudsniveauet.

 • De fire parter bag Bo trygt! inviterer alle – både enkeltindivider og organisationer mv. – til at deltage i indsatsen for at reducere antallet af indbrud i Danmark.

En indsamling af eksisterende viden: Hvad virker, og hvad er lovende, når borgerne - alene eller i fællesskab - skal forebygge indbrud?

Publikation: Hvad virker? Viden om indbrud

TrygFonden har undersøgt udviklingen i danskernes tryghed siden 2004. Her kan du læse seneste tryghedsmåling.

Rapport: Tryghedsmåling 2023