x

Ny Esbjerg-attraktion klar til indvielse

Pressemeddelelse 1. juni 2018

Torsdag den 7. juni kl. 15.00 bindes havn og by sammen i Esbjerg, når Landgangen officielt åbner for publikum.

Landgangen er navnet på den nye cykel- og gangsti, som i rustrødt stål bugter sig fra Esbjergs bymidte til Dokhavnen. Meget passende finder indvielsen af den nye forbindelse sted netop i jubilæumsåret, hvor både havn og by fejrer, at det er 150 år siden at begge dele opstod med det statslige byggeri af en havn ved Esbjerg. 

Alle inviteres til indvielse

Når borgmester Jesper Frost Rasmussen og udvalgsformand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen klipper snoren til Landgangen den 7. juni kl. 15 ved ankomstplinten på Dokhavnen, sker det samme sted, hvor første spadestik blev taget i april 2016. 

”Sammen med resten af byen glæder jeg mig til at tage den første tur langs Landgangen. At tage turen fra Dokhavnen, en moderne industrihavn og i det historiske perspektiv, Esbjergs vugge, til det pulserende liv i hjertet af byen er en hel rejse i verdener og tid. På sin vis er det modpoler, men også centralt for fortællingen om Esbjerg, som jo er så relevant her i jubilæumsåret”, siger Jesper Frost Rasmussen.

Levende historie

Landgangen er udført i sammenhæng med Havnepromenaden, der blev indviet sidste år. Begge projekter er et resultat af en arkitektkonkurrence i 2015, hvor dommerkomiteen beskrev, at vinderforslaget var et enkelt og ukompliceret design, der samtidig viser en vigtig respekt for Esbjerg Kleven, og bidrager positivt til den levende historie om Esbjerg. 

Projektet er et eksempel på, hvordan man kan skabe bedre adgang for bløde trafikanter til de rekreative værdier, som findes på havneområdet og ved vandet. Det er en problemstilling, som også findes i flere andre danske byer. I Esbjerg er der nu skabt en løsning, som binder havn og by sammen med en broforbindelse. Samtidig er Landgangen et flot arkitektonisk vartegn for byen og stedet”, siger programchef i Realdania, Astrid Bruus Thomsen.

Ny sikker korridor

Den toårige byggeproces har bl.a. involveret monteringen af flere store brofag over befærdede veje, og senest monteringen af en klapbro over Adgangsvejen. 

”Landgangen skaber en sikker korridor for fodgængere og cyklister mellem Dokhavnen og byen, hvilket har været afgørende for Esbjerg Havn. Dette skal ses i lyset af, at trafikken og den tunge godstransport på Esbjerg Havn er steget betydeligt de senere år, og med klapbroen fremtidssikres mulighederne for de allerstørste transporter”, forklarer direktør Ole Ingrisch, Esbjerg Havn. 

Landgangen som ny attraktion

Planerne om en forbindelse som Landgangen blev offentliggjort i 2011, da Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune bistået af Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard udarbejdede en plan med ti projekter, som skal bidrage til bedre sammenhæng mellem by og havn.

Selvom Landgangen skal gøre det nemmere at komme fra havn til by og omvendt, er Landgangen lige så meget en oplevelse i sig selv. Arkitektonisk markant og med berigende udsigtspunkter leverer Landgangen et afsæt i at dykke ned i Esbjergs fortid så vel som nutid. 

”Når den smukke Landgang åbner, rykker byen og Dokken tættere på hinanden, og den forbindelse har mange efterspurgt. Stibroen vil få helt afgørende betydning for videreudviklingen af Dokken med etablering af byfunktioner og pladsdannelser, som efterspørges”, siger direktør Bjarne Pedersen, Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S.

Både Landgangen og Havnepromenaden er nedslagspunkter i et nyt net af informationstavler og henvisningskilte, som er sat op i centrum af Esbjerg. De 19 tavler og 11 skilte gengiver den historiske fortælling om Esbjerg by og havn, og guider besøgende til byens seværdigheder. 

Om projektet

Bag projektet står Realdania, Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune.

Bygge- og entreprenørvirksomheden JORTON A/S vandt i sin tid konkurrencen om totalentreprisen og har stået for gennemførelsen. Mens arkitektfirmaet COBE ApS, ingeniørfirmaerne MOE A/S og Krabbenhøft & Ingolfsson har fungeret som rådgivere. Stålentreprenør Valmont SM A/S har leveret cortenstålet.

Den samlede pris for Landgangen og Havnepromenaden er ikke opgjort pt. Udbuddet er gennemført som en omvendt licitation med en samlet anlægssum på 24 mio. kr. 

Om Landgangen og Havnepromenaden

Projektet består af Landgangen og Havepromenaden. Landgangen er udformet som en trægren af cortenstål, der strækker sig fra byen hen over Kleven og helt ned på havnen. Landgangens usædvanlige form resulterer i mange overraskede vinkler og kurver, der giver en række fine opholdspladser, stiforløb og udsigtspunkter.

Den brændte, orangebrune farve fra cortenstålet betyder, at Landgangen føjer sig naturligt ind i Klevens og Byparkens landskabelige billede. Og stålets råhed knytter forbindelse til havnens industrihistorie og byens urbane liv.

Havnepromenaden løber langs Havnegade. Mens Landgangen er bygget i stål, er Havnepromenaden støbt i beton og med stål til afgrænsning mv. 

Landgangen er ca. 250 m rundt om Havneadministrations-bygningen og ca. 65 m fra landskabshøjen foran Havneadministrationsbygningen til Dokhavnen. Havnepromenaden er ca. 280 m lang.