x

Byer skal beskyttes mod stigende havvand

Pressemeddelelse 20. august 2018

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård har netop lanceret et partnerskab om at beskytte byer mod oversvømmelser og samtidig skabe attraktive byområder.

Havvandet stiger, og i fremtiden kan vi forvente flere og mere voldsomme stormfloder. Det kan give flere oversvømmelser og en større regning at betale for borgere og kommuner. Men der er hjælp på vej.

Et nyt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania vil i de kommende år støtte en række kommuner, som er klar til at udvikle byområder, så de bedre kan modstå det stigende havvand. Partnerskabet er lanceret på et pressemøde til eftermiddag i Fredericia.

- Vi må både tænke nyt og handle nu, hvis vi skal have en chance for at fremtidssikre vores byer mod klimaforandringerne. Derfor er jeg meget glad for den aftale, vi har indgået med Realdania, hvor vi sammen både står klar med solid faglig viden og en pose penge. Det giver kommunerne hjælp i kampen mod stigende vandmasser, samtidig med at vi får sikrere, grønnere og mere bæredygtige byer, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

Udvikling af nytænkende løsninger 

De udvalgte kommuner får starthjælp til at udvikle og realisere deres projekter. Dette vil blandt andet ske gennem vejledning fra Kystdirektoratet og økonomisk støtte til de fysiske projekter fra Realdania. 

- Der ligger en stor, fælles samfundsudfordring i at sikre og beskytte byerne mod havvandsstigninger og stormfloder, som kræver samarbejde mellem mange parter. Hvis der ikke gøres noget for at beskytte byerne i de kommende år, vil de estimerede skader stige til cirka 43 mia. kr. om året, hvis vi regner 100 år frem i tiden til år 2117. Det viser en beregning, som COWI har udarbejdet for os. Vi håber, at samarbejdet kan bidrage til, at der bliver udviklet ideer og nytænkende løsninger, så vi i fællesskab kan styrke indsatsen – og at vi samtidig udvikler de enkelte byer i bæredygtig retning, siger administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård. 

Inspiration til attraktive bydele

Projekterne vil ofte kræve komplekse samarbejder mellem mange parter fra grundejere til myndigheder.  Til gengæld kan man bevare og tilføje nye muligheder tæt ved vandet, der skaber attraktive byområder og høj livskvalitet. Et eksempel på dette er udviklingen af Kanalbyen i Fredericia. 

- Det er positivt, at der nu sættes yderligere fokus på den store udfordring med havvandet, og jeg tror, at partnerskabet vil blive hilst velkomment af mange kommuner. I Fredericia arbejder vi på at forvandle et tidligere industriområde ved havnen til en attraktiv bydel med rekreativ værdi. Samtidig har vi håndteret udfordringen med stigende havvand for både den nye og den gamle del af byen. Det er en løsning, som vi håber, at andre byer også kan hente inspiration fra, siger formand for KL’s Miljø- og forsyningsudvalg og borgmester i Fredericia, Jacob Bjerregaard.

Partnerskabet understøtter derudover, at kommunerne fra den 1. september 2018 overtager myndighedsopgaven på kystbeskyttelsesager.

Initiativet løber frem til 2022.

Fakta

  • Partnerskabsaftalen har til formål at samle faglig viden fra Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania til udvikling af nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed.
  • Partnerskabet henvender sig primært til kommuner, som kan søge om at være med.
  • Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania udvælger projekter efter en række kriterier. Kriterier samt rammer for støtte bliver udviklet af partnerskabet i efteråret 2018 og offentliggøres i starten af 2019 i forbindelse med, at kommunerne kan søge om støtte.
  • Det er hensigten at støtte proces og planlægning af op til 20 projekter. Derudover vil Realdania give økonomisk støtte til et mindre antal af disse 20 projekter, så de kan føres ud i livet. Realdania har afsat op til 60 millioner kroner til projekter, der gennemføres som del af partnerskabet.
  • For projekter, der udvælges til realisering, stiller Realdania med op til 50 procent af anlægssummen til de enkelte projekter. Kommunerne skal selv finde den resterende finansiering. Andre projekter vil kunne få midler til udvikling af projekter.
  • Partnerskabet er et bærende ben i Realdanias samlede kampagne om Byer og havvandsstigninger. Læs mere på www.realdania.dk/tema/havvandsstigninger