Byerne og det stigende havvand

I Realdania arbejder vi for at styrke byernes grundlag for at træffe kloge beslutninger, når de skal ruste sig til havvandsstigninger og stormflod.

Det er ikke nødvendigvis svært at bygge en højvandsmur, en sluse eller et dige. Det svære er at vælge den rigtige løsning til det rigtige sted – og at samle de rigtige parter om bordet, når løsningerne skal realiseres og finansieres. Derfor har vi sat gang i en række videns- og realiseringsprojekter, som skal skabe ny viden om problemfelt, løsninger og samarbejdsmodeller – blandt andet en havvandsudredning og en analyse af skadernes forventede omfang frem mod 2117, som vores arbejde bygger på.

Om Realdanias kampagne Havvandsstigninger og byer

Havvandet stiger, og vi kan forvente flere og mere voldsomme stormfloder i fremtiden. Det kan få alvorlige konsekvenser for et land som Danmark, hvor alle de 10 største byer ligger ud til kyst eller fjord. Hvor meget havvandet vil stige, afhænger først og fremmest af, hvor godt vi lykkes med at forebygge klimaforandringer. Hvor store skader, havvandet vil skabe, afhænger af, hvordan vi vælger at sikre, udvikle og udbygge byerne langs hav og fjord over de næste 100 år. Med kampagnen Havvandsstigninger og byer vil vi skabe viden, netværk, debat og nytænkende løsninger som kan bidrage til, at vi som samfund får mest muligt ud af de milliardinvesteringer i sikring af byerne, der er påkrævet over en kommende årrække. 

Kampagnen består af fire spor med det overordnede formål at styrke den faglige og demokratiske samtale om, hvordan byerne skal møde havet:

I alt har vi afsat 77 mio. kr. over de næste fem år til at bidrage med ny viden og forskning, netværk, undervisning, et landsdækkende debatprojekt og realiseringen af 2-3 nytænkende bud på løsninger, der kan fremme bæredygtige byer.  

 

 

 • Vi etablerer et ekspertnetværk, der skal give mulighed for at skabe og dele viden og ny forskning om klimascenarier, risikominimering og byudvikling. 

  Opdateres

 • Sammen med Miljø- og Fødevareministeriet støtter vi realiseringen af en række pilot- og udviklingsprojekter med nytænkende bud på løsninger, der bidrager til bæredygtige byer på alle parametre. For eksempel ved at forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet, som også skaber naturoplevelser og turisme i de kystnære byer. Vi støtter også op mod 20 mindre plan- og procesprojekter i kommuner, der skal i gang med at undersøge byens udfordringer og muligheder i mødet med havvandet.

   Opdateres

  1. Sammen med Miljø- og Fødevareministeriet støtter vi realiseringen af en række pilot- og udviklingsprojekter med nytænkende bud på løsninger, der bidrager til bæredygtige byer på alle parametre. For eksempel ved at forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet, som også skaber naturoplevelser og turisme i de kystnære byer. Vi støtter også op mod 20 mindre plan- og procesprojekter i kommuner, der skal i gang med at undersøge byens udfordringer og muligheder i mødet med havvandet.

 • Sammen med Fonden Teknologirådet starter vi et landsdækkende debat-projekt, der skal samle eksperter, borgere og beslutningstagere på alle niveauer om at udvikle og diskutere scenarier for, hvordan byerne kan møde havvandet i fremtiden.  

  Opdateres

 • Vi samler og formidler al den opsamlede viden til fagfolk, beredskab og boligejere gennem undervisning og rådgivning i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet, Bolius og faglige netværk.

  Opdateres

Kontakt

Projektchef
Mikkel Suell Henriques

Mikkel Suell Henriques, Realdania

E-mail: msh@realdania.dk
Mobil: +45 20 70 73 68
Twitter: @MikkelHenriques

 • Nyheder

 • Viden og analyse

 • Dialog om havvandsstigninger

 • Relaterede projekter

Dialog om havvandsstigninger

Dialog om havvandsstigninger

I august 2017 afholdt vi et to-dages symposium, der samlede 34 eksperter inden for sikring af danske byer mod stormflod og havvandsstigninger.

Formålet med symposiet var at skabe et fælles vidensgrundlag og kortlægge, hvor der med fordel kan sættes ind for at understøtte danske byer i at træffe hensigtsmæssige beslutninger om tilpasning til stormflod og stigende havvand på kort og på langt sigt.

Materialer fra symposiet

Introduktion, program og opsamling på input

Byernes udfordringer med havvandsstigning og stormflod, Jeppe Sikker Jensen, COWI

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale, Kristoffer Albris, Juridisk fakultet

Merværdi ved fjordløsninger, Per Dolmer, Orbicon

Løsningstopologier til højvandsbeskyttelse og fjordløsninger, Peter Bassø Duus og Per Dolmer, Orbicon

Indsigter fra havvandsudredningen, Marianne Marcher Juul, Rambøll

Finansierings- og organiseringsformer, Søren Hilbert, Lundgrens Advokatpartnerselskab

Opsamling fra Dialog om Havvandsstigninger

Præsentation af case byer

Faktaark om byerne

København, Anders Edstrand

Vejle, Ulla Pia Geertsen

Odense, Christopher Mammen Rau

Lemvig, Claus Borg