Havvandsstigninger

Havvandet stiger

I Realdania arbejder vi for at styrke byernes grundlag for at træffe kloge beslutninger, når de skal ruste sig til havvandsstigninger og stormflod.

Sådan arbejder vi 

Det er ikke nødvendigvis svært at bygge en højvandsmur, en sluse eller et dige. Det svære er at vælge den rigtige løsning til det rigtige sted – og at samle de rigtige parter om bordet, når løsningerne skal realiseres og finansieres. Derfor har Realdania sat gang i en række videns- og realiseringsprojekter, som skal skabe ny viden om problemfelt, løsninger og samarbejdsmodeller.

I august 2017 afholder vi et havvands-symposium, hvor vi samler en række eksperter til dialog om netop disse tre temaer. Formålet er at tegne et samlet billede af den eksisterende viden, behovet for ny viden og få input til en mulig fremtidig indsats fra Realdania, inden vi skal tage stilling til, hvordan Realdania bedst kan understøtte byerne i at tilpasse sig fremtidens klima.

Arbejdet med havvandsstigninger er en del af vores initiativ 'Klimatilpasning i byerne'

 

Kontakt

Projektchef
Mikkel Suell Henriques

Mikkel Suell Henriques, Realdania

E-mail: msh@realdania.dk
Mobil: +45 20 70 73 68
Twitter: @MikkelHenriques

  • Viden og analyse

  • Relaterede projekter

  • Nyheder