x

Havvand

Byerne og det stigende havvand

I Realdania arbejder vi for at udvikle nye svar på, hvordan byerne skal møde vandet i en fremtid med stigende havvand og flere og voldsommere stormfloder.

Havvandet stiger, og vi kan forvente flere og mere voldsomme stormfloder i fremtiden. Det kan få alvorlige konsekvenser for et land som Danmark, hvor alle de 10 største byer ligger ud til kyst eller fjord. Hvor meget havvandet vil stige, afhænger først og fremmest af, hvor godt vi lykkes med at forebygge klimaforandringer. Hvor store skader, havvandsstigningerne vil skabe, afhænger af, hvordan vi vælger at sikre, udvikle og udbygge byerne langs hav og fjord over de næste 100 år.  

Udfordringen er ikke nødvendigvis at bygge en højvandsmur, en sluse eller et dige. Udfordringen er at vælge den rigtige løsning til det rigtige sted – og at samle de rigtige parter om bordet, når løsningerne skal realiseres og finansieres. Med indsatsen Byerne og det stigende havvand vil vi skabe viden, netværk, debat og nytænkende løsninger som kan bidrage til, at vi som samfund får mest muligt ud af de milliardinvesteringer i sikring af byerne, der er påkrævet. 

Indsatsen Byerne og det stigende havvand forløber i fire spor med det overordnede formål at udvikle nye svar på, hvordan byerne kan møde havvandet i en fremtid med højere havvandsstand og flere og voldsommere stormfloder.

Faktaark om indsatsen Byerne og det stigende havvand

I alt har vi afsat 77 mio. kr. over de næste fem år til at bidrage med ny viden og forskning, netværk, et landsdækkende debatprojekt, udviklingen af op til 20 samarbejdsprojekter med kommuner og realiseringen af et mindre antal nytænkende bud på løsninger, der kan fremme bæredygtige byer.  

Indsatsmodel med fire spor

 

 

 • En del af indsatsen skal understøtte og etablere faglige fora til at skabe og dele ny viden og ny forskning. 

  Opdateres

 • Sammen med Miljø- og Fødevareministeriet støtter vi op til 20 samarbejdsprojekter med kommuner og realiseringen af et mindre antal nytænkende bud på løsninger, der kan fremme bæredygtige byer. 

  Læs mere om partnerskabet og den kommende pulje til udvikling af pilotprojekter

  Helhedsløsninger til fremtidens kystbyer

  1. Sammen med Miljø- og Fødevareministeriet støtter vi realiseringen af en række pilot- og udviklingsprojekter med nytænkende bud på løsninger, der bidrager til bæredygtige byer på alle parametre. For eksempel ved at forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet, som også skaber naturoplevelser og turisme i de kystnære byer. Vi støtter også op mod 20 mindre plan- og procesprojekter i kommuner, der skal i gang med at undersøge byens udfordringer og muligheder i mødet med havvandet.
 • En del af indsatsen skal samle eksperter, borgere og beslutningstagere på alle niveauer om at udvikle og diskutere scenarier for, hvordan byerne kan møde havvandet i fremtiden.   

  Opdateres

 • Efterhånden som vi høster ny viden og erfaring, vil vi samle og formidle til fagfolk, beredskab og boligejere.

  Opdateres

Kontakt

Projektchef
Mikkel Suell Henriques

Mikkel Suell Henriques, Realdania

E-mail: msh@realdania.dk
Mobil: +45 20 70 73 68
Twitter: @MikkelHenriques

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Dialog om havvandsstigninger

I august 2017 afholdt vi et to-dages symposium, der samlede 34 eksperter inden for sikring af danske byer mod stormflod og havvandsstigninger.

Formålet med symposiet var at skabe et fælles vidensgrundlag og kortlægge, hvor der med fordel kan sættes ind for at understøtte danske byer i at træffe hensigtsmæssige beslutninger om tilpasning til stormflod og stigende havvand på kort og på langt sigt.

Materialer fra symposiet

Introduktion, program og opsamling på input

Byernes udfordringer med havvandsstigning og stormflod, Jeppe Sikker Jensen, COWI

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale, Kristoffer Albris, Juridisk fakultet

Merværdi ved fjordløsninger, Per Dolmer, Orbicon

Løsningstopologier til højvandsbeskyttelse og fjordløsninger, Peter Bassø Duus og Per Dolmer, Orbicon

Indsigter fra havvandsudredningen, Marianne Marcher Juul, Rambøll

Opsamling fra Dialog om Havvandsstigninger

Præsentation af case-byer

Faktaark om byerne

København, Anders Edstrand

Vejle, Ulla Pia Geertsen

Odense, Christopher Mammen Rau

Lemvig, Claus Borg

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere

{{ title }}

{{ description }}