Havvandsstigninger

Havvandet stiger

I Realdania arbejder vi for at styrke byernes grundlag for at træffe kloge beslutninger, når de skal ruste sig til havvandsstigninger og stormflod.

Det er ikke nødvendigvis svært at bygge en højvandsmur, en sluse eller et dige. Det svære er at vælge den rigtige løsning til det rigtige sted – og at samle de rigtige parter om bordet, når løsningerne skal realiseres og finansieres. Derfor har Realdania sat gang i en række videns- og realiseringsprojekter, som skal skabe ny viden om problemfelt, løsninger og samarbejdsmodeller.

I menuen nedenfor kan du finde en række rapporter og materialer fra arbejdet. Vi opdaterer siden løbende. 

Arbejdet med havvandsstigninger er en del af vores initiativ 'Klimatilpasning i byerne'

 

Kontakt

Projektchef
Mikkel Suell Henriques

Mikkel Suell Henriques, Realdania

E-mail: msh@realdania.dk
Mobil: +45 20 70 73 68
Twitter: @MikkelHenriques

  • Nyheder

  • Viden og analyse

  • Dialog om havvandsstigninger

  • Relaterede projekter

Vi har sat gang i en række videns- og realiseringsprojekter, som skal skabe ny viden om problemfelt, løsninger og samarbejdsmodeller. Vi opdaterer siden løbende med ny viden:

Havvandsudredning, Rambøll 2015

Byernes udfordringer med havvandsstigning og stormflod, COWI 2017

Robusthed i kommunale klimatilpasningsplaner, CONCITO 2017

Klimatilpasning i kystnære byer

Klimatilpasning i byudvikling

Læs mere:

DMI's temaside om klima

Havvand på land (klimatilpasning.dk)

Kystdirektoratets temaside om klimaændringer

Connecting Delta Cities

Dialog om havvandsstigninger

Dialog om havvandsstigninger

I august 2017 afholdt vi et to-dages symposium, der samlede 34 eksperter inden for sikring af danske byer mod stormflod og havvandsstigninger.

Formålet med symposiet var at skabe et fælles vidensgrundlag og kortlægge, hvor der med fordel kan sættes ind for at understøtte danske byer i at træffe hensigtsmæssige beslutninger om tilpasning til stormflod og stigende havvand på kort og på langt sigt.

Materialer fra symposiet

Introduktion, program og opsamling på input

Byernes udfordringer med havvandsstigning og stormflod, Jeppe Sikker Jensen, COWI

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale, Kristoffer Albris, Juridisk fakultet

Merværdi ved fjordløsninger, Per Dolmer, Orbicon

Løsningstopologier til højvandsbeskyttelse og fjordløsninger, Peter Bassø Duus og Per Dolmer, Orbicon

Indsigter fra havvandsudredningen, Marianne Marcher Juul, Rambøll

Finansierings- og organiseringsformer, Søren Hilbert, Lundgrens Advokatpartnerselskab

Opsamling fra Dialog om Havvandsstigninger

Præsentation af case byer

Faktaark om byerne

København, Anders Edstrand

Vejle, Ulla Pia Geertsen

Odense, Christopher Mammen Rau

Lemvig, Claus Borg

 

Relaterede projekter Se alle projekter

Havvandsudredning

Klimasikring af Kerteminde

Klimasikring af Lemvig havn