x

Legende lygter og kunstpark skal vise vejen fra Ishøj Station til Arken

Pressemeddelelse

13. september 2018

Ishøj Kommune, Realdania og ARKEN har valgt det projekt, som skal blive til en helt ny kunststi fra Ishøj Station til kunstmuseet ARKEN. Stien kommer til at hedde ARKENWALK og bliver en flot kunstpark med finurlige røde lygter.

test

Kunststien ARKENWALK er udviklet af billedkunstner Jeppe Hein, arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Creator Projects.

Deres projekt blev onsdag præsenteret ved et arrangement i Ishøj, hvor Ishøj Kommune, Realdania og ARKEN offentliggjorde det som vinder af en stor projektkonkurrence.

Siden sidste sommer har fire forskellige teams af kunstnere og arkitekter arbejdet hårdt med at udvikle idéer til en kunstnerisk sti og præsentere projekter, som hænger sammen både kunstnerisk, arkitektonisk og økonomisk. Det er ud af disse fire teams, at vinderprojektet er valgt.

”Det bliver et yderst spændende projekt – jeg glæder mig meget,” lyder de begejstrede ord fra Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, som er formand i dommerudvalget.

”Vi har undervejs modtaget mange kreative og nyskabende projekter, og jeg er overbevist om, at vi har fundet den helt rette vinder. Der er tale om et nyskabende projekt af meget høj kvalitet, som vil bruge kunst og arkitektur til at skabe rammerne for et bedre udeliv for vores borgere her i Ishøj. Jeg glæder mig meget til, at vores kunststi snart står klar.”

Stien skal binde Ishøj sammen

ARKENWALK er et samarbejde mellem Ishøj Kommune, Realdania og kunstmuseet ARKEN.

Formålet med den nye 2,2 km lange sti er at binde Ishøj bedre sammen som natur- og kunstby og samtidig gøre det lettere for ARKENs over 300.000 årlige gæster at finde fra Ishøj Station til kunstmuseet.

Stien vil begynde ved Ishøj Station og slange sig igennem både en tæt trafikeret stationsplads, et livligt beboelsesområde, en mørk tunnel, et stille villakvarter og en naturskøn strandpark med eng og søer.

”ARKENWALK er et rigtig godt eksempel på landsskabsarkitektur og kunst, der finder sammen og skaber et samlet velfungerende hele. De sjove lygter er med til at skabe forundring og oplevelser, og samtidig sætter projektet på en fin måde fokus på klimadagsordenen,” siger programchef Astrid Bruus Thomsen fra Realdania.

”Jeg håber, at byens borgere og gæsterne på vej til kunstmuseet vil tage ARKENWALK til sig. Jeg håber, området bliver en naturlig del af livet i byen, samtidig med at det kan være med til at styrke nysgerrigheden på kunst og kunstoplevelser.”

En kunstoplevelse ud over det sædvanlige

De forskellige områder af Ishøj, som ARKENWALK skal gå igennem, vil fremstå som en kunstpark. De vil få forskellige typer beplantning, som fremhæver områdernes karakteristik, mens en række lysskulpturer – i form af knaldrøde, bøjede gadelamper – skal stå som finurlige vejvisere langs hele ruten.

Målet er at give Ishøjs borgere og ARKENs gæster en inddragende og sanselig kunstoplevelse ud over det sædvanlige.

”Ideen med ARKENWALK er at give beboerne på ruten imellem Ishøj Station og ARKEN et kunstnerisk udformet miljø, som er brugerinddragende, sansestimulerende og oplevelsesrigt. Jeppe Hein, som er internationalt anerkendt for blandt andet sine spektakulære udendørs installationer, har skabt et unikt identitetsskabende lokalmiljø, der sprudler af leg og fællesskab,” siger museumsdirektør Christian Gether fra ARKEN.

”ARKENs besøgende vil allerede, når de træder ud af Ishøj Station og hele vejen til museet, få en kunstnerisk og humoristisk oplevelse, der giver stof til eftertanke.”

ARKENWALK forventes at blive betrådt af de første gæster i 2019.

 • En 2,2 km lang arkitektonisk og kunstnerisk sti mellem Ishøj Station og ARKEN

  Stien vil løbe fra Ishøj Station til området Ishøj Centrum, under tunnellen til villakvartererne på strandsiden og ned ad Skovvej til ARKEN

  Projektet er et samarbejde mellem Ishøj Kommune, ARKEN og Realdania

 • Den overordnede vision er at skabe en oplevelsesfuld kunststi fra Ishøj Station til ARKEN ved at lade kunst, arkitektur og natur smelte sammen.
  Idéen er at forene landskab og kunst - og variere ruten med landskabsarkitektoniske greb, som vil supplere og iscenesætte de forskellige byrum i Ishøj.

  Lygtepæle

  Langs hele ruten vil knaldrøde gadelygter bøje sig for træerne, støtte sig op ad husmure og krølle i vinden. Lygterne vil fungere som synlige fikspunkter på ruten og lede fodgængere og cyklister mod ARKEN.

  De markante røde lygtepæle har et stærkt visuelt udtryk og vækker undren, fordi de både er et velkendt inventar i bybilledet og samtidig har en uventet form og farve, som tilfører ruten et lag af fantasi og uvirkelighed, der pirrer nysgerrigheden.

  Målet er, at Ishøjs børn og unge skal deltage i workshops i forbindelse med udformningen af lygtepælene, så de unge gennem medbestemmelse og involvering føler, at de også har en stemme i udformningen af deres nærmiljø.

  Stationsforpladsen

  I bymidten skal de tungt belagte betonflader udskiftes med et parkrum, hvor træer i varierende størrelser og arter skal lede de besøgende på vej. Håbet er, at beplantningen vil skabe nye, grønne opholds- og mødesteder for områdets beboere.

  En gang- og cykelstien gennem parken vil blive markeret med et belægningsskift, der tegner ruten op.

  Ishøj Centrum

  Beboelsesområdet Ishøj Centrum skal forvandles til et parkrum med en variation af ca. 150 større og mindre træer. Beplantningen skal etableres på et let bølget grønt areal med græs og stauder, som skal erstatte ca. 20 procent af de eksisterende SF-sten.

  Lygtepæle skal placeres i sammenhæng med det grønne område, og et markeret gangfelt i støbt beton skal lede de gående videre mod tunnellen.

  Tunnelen

  Tunnellen skal omdannes til et frodigt dalstrøg med beplantede skrænter og vægge beklædt med træ. Beplantningen skal bestå af bregner, naturgræsser og urter. To lygtepæle skal interagere med tunnelen og signalere, at fodgængerne er ”på rette vej”. 

  Solvej

  Projektet indebærer et forslag om at ændre Solvej til et såkaldt ”shared space”, hvor trafikken skal foregår på de bløde trafikanters præmisser med en maks. hastighed på 15-20 km/t for bilerne.

  Søjlekirsebærtræer skal plantes langs villavejens sider og tilpasses de eksisterende træer og indkørsler til boligerne. I kanten skal naturrabatter erstatte de eksisterende SF-sten.

  Det forventes, at beboerne på Solvej inddrages i den videre proces, så de nye tiltag bliver afstemt med kvarterets ønsker.

  Strandparken

  Forslaget lægger vægt på at arbejde nænsomt i Strandparken og kun lave få tilretninger, som strammer rutens forløb op: Den eksisterende vand-rende skal udvides til en kanal og beplantes i siderne med en allé af rønnebærtræer – hvilket vil skabe et udtryksfuldt rum i landskabet.

  Den eksisterende poppellund skal suppleres med flere poppeltræer. I midten af lunden skal etableres en lysning, hvor eksisterende eller nye kunstværker kan placeres.

Kontakt

Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune
Tlf.: 51 20 35 11
E-mail: obj@ishoj.dk

Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania
Tlf: 29695223
E-mail: abt@realdania.dk

Direktør Christian Gether, ARKEN
Tlf: 43540222
E-mail: Christian.Gether@arken.dk