x

Danmarks første offentlige internationale skole indvies i København

Pressemeddelelse 22. november 2018

København har som den første kommune i Danmark etableret en international skole med gratis undervisning primært for elever med international baggrund. Torsdag den 29. november indvies Europaskolens nye bygninger i Carlsberg Byen med deltagelse af H.K.H Prinsesse Marie.

København har som landets hovedstad en ambition om at ligge forrest i feltet, når det gælder om at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder og arbejdskraft. Københavns Kommune har derfor med støtte fra en række fonde oprettet den internationale skole Europaskolen.

Frank Jensen, overborgmester i København, siger: “København har opnået stor anerkendelse internationalt hos både turister og udlændinge, der vil bruge en del af deres karriere her. I vores indsats for at skabe de bedste forhold for udenlandsk arbejdskraft og internationale virksomheder er det helt oplagt at kunne tilbyde undervisning på en international skole uden forældrebetaling.”

Europaskolen åbnede allerede i 2014 med fire klasser, undervejs er flere klasser kommet til. De har hidtil boet i midlertidige lokaler. Men nu står skolens egne bygninger i Carlsberg Byen færdige. Europaskolen er etableret med støtte fra Realdania, Nordea-fonden, Novo Nordisk Fonden og Industriens Fond.

Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, siger: “Dansk erhvervslivs konkurrenceevne er afhængig af tilgang af højt kvalificeret international arbejdskraft. Industriens Fond fandt det på den baggrund meget meningsfuldt, sammen med Københavns Kommune, at udvikle tankerne og ideen om en Europaskole, og Fonden valgte tillige at bidrage med økonomi til projektet. Ikke blot for at sikre et internationalt skoletilbud for børn af udenlandske medarbejdere, men også for at sikre et tilbud til danske børn, der vender hjem med deres forældre efter ophold i udlandet.”

Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania, siger: “Europaskolen bliver en driver for byudviklingen i Carlsberg Byen. Skolen er et byggeri af høj kvalitet, og den er et rigtig vigtigt element i at skabe liv og aktivitet i denne nye, centrale bydel i København. Carlsberg Byen bliver et tæt og kulturelt mangfoldigt bykvarter. Europaskolen er med til at tilføre byområdet en mærkbar international profil.”

Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, siger: “Nordea-fondens uddeling på 32 mio. kr. er bl.a målrettet opførelsen af Europaskolens idrætsfaciliteter. Nordea-fonden er glad for at skabe gode rammer for leg og bevægelse for Europaskolens elever og lokalområdets beboere, som alle får adgang til de nye idrætsfaciliteter. “

Birgitte Nauntofte, adm. direktør, Novo Nordisk Fonden, siger: “Vi vil gerne ønske Europaskolen tillykke med færdiggørelsen af de nye bygninger. Vores mål med støtten til skolen er at tiltrække internationale arbejdstagere samt tilbyde en uddannelse til børn og unge på højt internationalt niveau. Vores ambition er samtidig, at de moderne lokaler til den naturvidenskabelig undervisning vil bidrage til at styrke elevernes interesse og viden inden for naturviden og teknologi.”

Prinsesse Marie har siden etableringen fulgt Europaskolen og holder åbningstalen ved indvielsen af den nye skolebygning i Carlsberg Byen. I dag er der 15 klasser fordelt på to sprogsektioner, henholdsvis engelsk og dansk, og næste skoleår udvider skolen med en fransk sprogsektion. August 2019 er der planlagt åbning af otte nye klasser. Udover to nye børnehaveklasser, åbnes også to nye ”Secondary 5” klasser, der svarer til 1.g., og fire nye klasser i den franske sprogsektion. Når skolen er fuldt udbygget, vil den huse næsten 1.000 elever fra ”nursery class” (børnehaveklasse) op til ”Secondary 7” (der svarer til 3.g), hvor eleverne afslutter med European Baccalaureate, der er en internationalt anerkendt studentereksamen.

Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester, siger: “Skolen er en væsentlig del af fundamentet i det danske demokrati. Det er her, vi møder hinanden på tværs af kulturer, religion og baggrund, og den mangfoldighed skaber accept og rummelighed. Jeg er overbevist om, at eleverne på Europaskolen får en stor tolerance og åbenhed for hinandens baggrund og værdier og samtidig lærer at begå sig i en globaliseret verden.”

Jens Nyhus, adm. direktør, Carlsberg Byen siger: “Vi er rigtigt glade for, at vi i fremtiden vil kunne se op mod 1.000 glade og aktive børn fra ind- og udland fylde området med liv. Europaskolen er placeret i hjertet af Carlsberg Byen, omgivet af fredede bygninger, hotel, restauranter og caféer, og den vil med sine mange brugere og den dynamik og kultur, en skole bibringer, fuldende denne del af Carlsberg Byen.”

Fakta om Europaskolen

 • Europaskolen er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Nord Architects
 • Nord Architects er landskabsarkitekt
 • JJW er indretningsarkitekt
 • Ingeniør EKJ Rådgivende Ingeniører
 • BAM Danmark er totalentreprenør
 • Carlsberg Byen er bygherre
 • Skolen er finansieret af Københavns Kommune, Realdania, Novo Nordisk Fonden, Nordea-fonden og Industriens Fond. Københavns Kommune har bevilget 150 mio. kr. til byggeriet af skolen. Realdania har bevilget 160 mio. kr. til byggeriet af skolen. Novo Nordisk Fonden 88 mio. kr., Nordea-fonden 32 mio. kr. samt Industriens Fond 32 mio. kr.
 • Skolen råder over 14.000 m2
 • Europaskolen er en akkrediteret Europaskole og en del af Europaskolesystemet
 • Europaskolerne lægger stor vægt på sprogkundskaber og høj akademisk standard

Program

12:00-13:00: Officiel indvielse og taler ved

 • H.K.H. Prinsesse Marie
 • Overborgmester Frank Jensen
 • Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen 
 • Elever på skolen
 • Jesper Nygård, adm. direktør Realdania
 • Mads Lebech, adm. direktør Industriens Fond
 • Jens Nyhus, adm. direktør Carlsberg Byen P/S

13:00-13:30: Reception
Fejringen af indvielsen af Europaskolen foregår i skolens gymnastiksal.
Journalister og fotografer er velkomne ved indvielsen, tilmelding skal ske på forhånd.