x

Sammen kan vi forebygge indbrud

Blogindlæg bragt på danskekommuner.dk 11. december 2018

Blogindlæg af Jesper Nygård bragt på danskekommuner.dk om nyt initiativ der skal forebygge indbrud

 Juleferien nærmer sig med hastige skridt, og det samme gør desværre højsæsonen for indbrud. Borgere og kommuner kan sammen gøre en aktiv og fælles indsats for at reducere risikoen for ubudne gæster. Initiativet Bo trygt! har i efteråret klædt borgere på med saglig rådgivning til stormøder landet rundt – og Furesø har netop som den første danske kommune lanceret en konkret målsætning om at nedbringe antallet af indbrud.

Antallet af indbrud er faldende, men i Danmark har vi fortsat tre gange (!!!) så mange indbrud i private hjem som vores nabolande. Og i juledagene er der fire gange så mange indbrud som på en standard hverdag. Juleaftensdag er suverænt den dag på året, hvor der er flest indbrud – efterfulgt af den 23. december og nytårsaftensdag. 81 procent af alle indbrud i Danmark sker i huse.

Ubudne gæster er en ubehagelig og grænseoverskridende oplevelse, der påvirker vores livskvalitet negativt. Vi kan se på TrygFondens tryghedsmåling, at danskernes bekymring for indbrud ligger højt i forhold til alle andre kriminalitetsformer – cirka en fjerdedel af os er bekymrede for indbrud til trods for den nedadgående kurve. 

Initiativ for tryghed

 Bo trygt! er et initiativ, som er skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Initiativet løber over fem år og målet er, at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 29.000 til under 10.000 om året. Og selvfølgelig meget gerne færre. I partnerskabet vil vi skabe mere tryghed og give saglig information om indbrud og inspirere om konkrete redskaber til selv kunne nedsætte risikoen.

Indsatsen går på flere ben, og de forskellige parter i projektet har ekspertise på forskellige områder. Bo trygt! formidler viden om, hvad der virker. Sammen bliver vi klogere undervejs – indsamler og systematiserer den nyeste viden til gavn for borgere og kommuner.

Nabohjælp er en holdindsats

Bo trygt! handler i høj grad om at hjælpe borgere med, hvad de selv kan gøre – og hvad de kan gøre for hinanden – for at forebygge indbrud. 

På hjemmesiden botrygt.dk kan alle bestille et gratis indbrudstjek og få en låsesmed på besøg, der kontrollerer døre, vinduer og låse. På borgermøder i kommuner landet over foregår dialogen i øjenhøjde og med deltagelse af såvel tidligere tyve og nuværende politifolk.

Nabohjælp er også en del af Bo trygt! Her bevæger vi os lidt væk fra den enkelte boligejers matrikel og ind i et aktivt lokalsamfund, hvor vi tager ansvar for hinanden og ikke vender det blinde øje til villavejen.

Al erfaring viser, at det har en effekt, når vi gør en holdindsats i hverdagen, hæver blikket fra vores egen baghave og dyrker fællesskabet. Det handler om at være imødekommende og opmærksom – f.eks. ved at hilse på både kendte og ukendte ansigter i nabolaget. Og dele det med naboerne, hvis vi oplever noget mistænkeligt. Nabohjælp er også, når vi giver bortrejste naboer en håndsrækning. Tømmer postkasse og hænger tøj til tørre under deres halvtag, så huset ser beboet ud. 

Tryg i det offentlige rum

Organiseret nabohjælp og bedre sikring af døre, vinduer og låse er de mest veldokumenterede tiltag for at beskytte vores boliger mod indbrud. Men Bo trygt! handler også om at undersøge forebyggelse af indbrud på mere strukturelt niveau. Kan kommunerne f.eks. byplanlægge sig til en plads nederst i indbrudsstatistikken? Her er projektet stadig ikke fuldmodent, men vi lægger ny viden til i de kommende år.

Vores Bo trygt!-partnere i Det Kriminalpræventive Råd taler om at aktivere de offentlige arealer. Man kan f.eks. skabe liv i et beboelsesområde i dagtimerne ved at blande virksomheder, butikker, skoler, daginstitutioner og beboere i forskellige aldre. 

Andre konkrete indsatser i et boligområde kan være godt belyste og velholdte offentlige arealer, hvor man har lyst til at opholde sig. Det kan også være mere gennemgribende ændringer som for eksempel husenes indbyrdes placeringer i et byområde. 

I Nottingham i England har det offentligt-private samarbejde ’Secured by Design’ bidraget til at øge trygheden – og reducere indbrud – i et konkret boligområde ved at installere sikre vinduer og døre i udvalgte bebyggelser.

Kommune i front

Furesø har som den første kommune – i forbindelse med et november-borgermøde i Bo trygt!-regi – lanceret en konkret målsætning om at nedbringe antallet af indbrud fra cirka 400 om året til under 150 i løbet af fem år. 

Sammen med Nordsjællands Politi og den lokale avis har kommunen forpligtet sig til at igangsætte indbrudsforebyggende initiativer og klæde borgerne godt på med viden om, hvad de selv kan gøre. 

Som Bo trygt!-partner er jeg glad for at se, hvordan initiativets målsætning ser ud til at sprede sig som ringe i vandet. Furesø kommune udstikker retningen – både ved at sætte ambitiøse mål og gennem samarbejdet med både medier og myndigheder. Ved fælles indsats kan vi mere.