x

Arkitekter trækker de første streger på Artcenter Spritten

Pressemeddelelse 28. januar 2019

Spritfabrikken i Aalborg bliver forvandlet til et nyt bykvarter med fokus på kunst og kultur. Fem rådgiverteams er nu udpeget til at levere konkurrencebud på et nyt kunstcenter i det gamle industrimiljø.

Den fredede værkstedsbygning og kedelhal skal transformeres til et moderne Artcenter, hvor det spektakulære kunstværk Cloud City af den argentinske kunstner Tomás Saraceno allerede er planlagt. Artcenter Spritten er en del af en større plan, som gør det historiske industriområde til en attraktiv ny bydel i Aalborg. 

”Vi går nu ind i en spændende fase i realiseringen af Artcenter Spritten, hvor fem rådgiverteams skal give konkrete bud på et udstillingscenter, der indgår i samspil med monumentalværket Cloud City. Samtidig skal forslagene udforme en helhedsplan for området, der blandt andet omfatter byrummet omkring det nye Artcenter og klimatilpasning mod Limfjorden. Jeg glæder mig meget til at se de forskellige bud på helhedsløsninger,” siger Peter Spøer, bestyrelsesformand for Ejendomsfonden Artcenter Spritten.

Møde mellem fortid og fremtid

Det nye udstillingscenter sammensmelter fredet industrianlæg og ny arkitektur. Foreningen Realdania og Aalborg Kommune samarbejder om udarbejdelse og finansiering af projektet. 

”I Realdania vil vi gerne være med til at give bygningskulturen et nutidigt indhold. Når vi skaber nyt liv i nedlagte industriområder, er vi ikke blot med til at bevare en vigtig fortælling om identitet og arbejdsfællesskab – vi kan også skabe nye muligheder for byudvikling i helt unikke rammer. Men det kræver blik for arkitektonisk kontekst og respekt for historien. Det bliver en interessant udfordring at forene Cock-Clausens nyklassicistiske industriarkitektur med Tomás Saracenos ekspressive kunstværk,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Det nye kunstcenter får et etageareal på cirka 3.200 m2 – heraf cirka 2.200 m2 som transformation af eksisterende fredede bygninger og cirka 1.000 m2 i en tilbygning.

Aalborg i destilleret form

Den gamle spritfabrik er det største sammenhængende fredede industrianlæg i landet, men anlægget er mere end byrum og mursten. Spritfabrikken er Aalborg i destilleret form – en industri- og kulturhistorie med nyt potentiale:

”Transformationen af spritfabrikken har potentiale til at blive en af de mest banebrydende urbaniseringer i Nordeuropa i nyere tid. Der er tale om et helt nyt kreativt kvarter, hvor kunst og hverdagsliv smelter sammen og løfter en bydel til nye højder”, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Konkurrencen er todelt, hvor deadline for fase 1 er den 28. marts 2019. Fase 2 – udbud med forhandling – går efter planen i gang i efteråret 2019. Det endelige vinderprojekt forventes at blive offentliggjort i slutningen af 2019.

Fakta om projektet

Foreningen Realdania og Aalborg kommune giver henholdsvis 80 millioner kroner og 25 millioner kroner til renoveringsprojektet og nybyggeriet. Det vil koste cirka 100 millioner kroner at realisere Saracenos Cloud City. Værket bliver finansieret af Det Obelske Familiefond, Ny Carlsbergfondet, Spar Nord Fonden, Entreprenør A. Enggaard, Augustinus Fonden, Salling Fondene og Wagner Ejendom.

 
De forhåndsinviterede teams:

Hovedrådgiver: 
Arkitekt: BIG Architcts
Byrum og landskab: BIG Architcts
Underrådgiver: 
Restaurering: Elgaard Architecture A/S

Hovedrådgiver: 
Arkitekt: PRAKSIS ARKITEKTER
Underrådgivere:
Byrum og landskab: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue 
Restaurering: VMB Arkitekter 

De tre prækvalificerede teams i alfabetisk rækkefølge:

Hovedrådgiver: 
Arkitekt: Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS 
Underrådgivere: 
Arkitektur og transformation: Barozzi / Veiga GmbH, Barcelona
Byrum og landskab: 1:1 landskab
Formidling og kulturarv: Racconto 
Ingeniør: Frandsen & Søndergaard ingeniører
Arkitekt: Krogh Madsen Arkitekter a/s

Hovedrådgiver: 
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects k/s
Underrådgivere:
Byrum og landskab: SLA a/s
Ingeniør: Rambøll Danmark a/s
Udstillingsarkitekt: JAC studios ApS
Kulturarv: Morgens Morgen, konsulent

Hovedrådgiver: 
Arkitekt: SNØHÆTTA, Norge
Byrum og Landskab: SNØHÆTTA
Transformation og kulturarv: SNØHÆTTA