x

Industrikultur

Industrikultur

Funktionstømte industribygninger og -kulturmiljøer kan genanvendes til nye formål og være med til at skabe historisk kontinuitet i et lokalområde. Vi vil både bevare bygningsarven som en fortælling om vores fælles historie - og udvikle bygningsarven, så den fortsat kan danne ramme om nye aktiviteter i fremtiden.

Derfor har vi støttet en række projekter, der på forskellig vis har givet nyt liv til gamle industribygninger eller -kulturmiljøer.

Industrikultur