x

Byerne i centrum for ny indsats på vestkysten

Pressemeddelelse 17. januar 2019

Foreningen Realdania har netop bevilget 40 millioner kroner til udvikling af den jyske vestkyst. Der er tale om en sammenhængende indsats, som giver et fysisk løft til flere af de centrale kystbyer til gavn for borgere og besøgende.

Den danske vestkyst er noget helt særligt – først og fremmest for de mennesker, som har deres liv og hverdag langs kysten. Men også for de mange tilrejsende, som holder ferie i området. Der bor godt en halv million mennesker langs den danske vestkyst. Og selv om knap 18 millioner gæster besøger den 550 km lange, åbne kyststrækning årligt, halter vestkysten stadig efter f.eks. Nordtyskland som destination. Realdania vil være med til at løfte uindfriet potentiale i kystbyerne.

”Udvikling af Vestkysten er mere end skumsprøjt, sommerhuse og tilfredse turister – det handler også om stedbundne arbejdspladser og levende lokalsamfund. I Realdania vil vi gerne være med til at skabe grundlag for levedygtige lokalmiljøer, og vi tror på, at effekterne af en målrettet indsats i kystbyerne vil sprede sig som ringe i vandet til gavn for både befolkningen og de mange gæster, der årligt besøger vestkysten,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Den nye bevilling på 40 millioner kroner kommer i forlængelse af – og som en naturlig udmøntning af – Udviklingsplan for Vestkysten, som blev lanceret i sommeren 2018. Udviklingsplanen er udarbejdet af 11 kommuner, tre regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. Udviklingsplan for Vestkysten er et unikt samarbejde – en fælles prioritering på tværs af kommunale skel, der tegner en samlet ambition for turismen frem mod 2025.

Bæredygtig byudvikling

I den nye indsats vil Realdania i samarbejde kommunerne og Dansk Kyst- og Naturturisme styrke en bæredygtig udvikling af udvalgte vestkystbyer i forlængelse af udviklingsplanens ambition om vestkysten som samlet destination. Konkret vil der blive udarbejdet strategisk-fysiske planer for 5-8 feriesteder langs den jyske vestkyst. I forlængelse heraf vil Realdania medfinansiere 4-6 fysiske enkeltprojekter samt et wayfinding-projekt. 

”Vi vil støtte fysiske projekter, der binder natur, byliv og mennesker sammen. Som et eksempel fra en anden del af landet har man i Marielyst på Falster skabt et samlingssted på det gamle torv ved hjælp af et nyt 'gulv' af egetræsplanker. I Søndervig indbyder en ny sandplads til aktiviteter i børnehøjde. Det er projekter, Realdania tidligere har støttet, der giver et kvalitetsløft til en kystby til gavn for borgere og besøgende,” siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk. 

Naturen som omdrejningspunkt

Selvom byerne er kernen i den nye indsats, rumler Vesterhavet tungt i baggrunden. By og land spiller sammen på den jyske vestkyst, hvor den rå natur er et vigtigt aktiv – både for de udenlandske gæster og de lokale beboere. Den aktuelle undersøgelse fra Realdania ”Danskerne i det byggede miljø” dokumenterer nærheden til naturen som en meget vigtig faktor for de fleste danskeres valg af bolig. Tendensen er størst i landdistrikter og i de mindre byer, men selv i de mellemstore provinsbyer (op til 50.000 indbyggere) er naturen den vigtigste årsag til valg af bopæl.

”Byerne har nu en mulighed for at løfte potentialet på den smukke kyststrækning. Realdanias indsats er et godt udgangspunkt, men det er op til kommunerne at gå forrest i det fortsatte arbejde med at tiltrække flere private investeringer i infrastruktur, naturoplevelser og bymiljøer. Den tilgang har fungeret rigtig godt i blandt andet Tyskland,” siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Læs mere om indholdet i den nye indsats
  • Bevillingen på 40 millioner fra Realdania vil løfte projekter med medfinansie-ring fra kommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme og andre fonde for over 100 mio. kr.
  • Udviklingsplan for Vestkysten peger på 18 særlige feriesteder og kystbyer, hvor udviklingen skal koncentreres – alle de planer og projekter, der bliver støttet af Realdania gennem den nye vestkystindsats, skal tage udgangspunkt i de udvalgte steder. 
  • Samtidig skal alle projekter i relation til den nye vestkyst-satsning leve op til de seks udviklingsprincipper fra Udviklingsplan for Vestkysten. 
  • I løbet af foråret vil det være muligt for vestkystkommunerne at byde ind med konkrete projekter.