x

Vestkysten skal løftes som samlet destination

I 2018 lancerede de 11 kommuner og tre regioner langs vestkysten en samlet udviklingsplan, der skal gøre Vestkysten til en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer. 

Vi støtter fuldt op om udviklingen, der tager afsæt i stedbundne potentialer og skal gavne såvel gæster som dem, der bor og arbejder langs den danske vestkyst.

Derfor har vi afsat i alt 40 mio. kr. til at udvikle og løfte kvaliteten af kystbyer og ikke-kommercielle attraktioner langs den jyske vestkyst. Første skridt er at få udviklet strategisk-fysiske udviklingsplaner, som skal sætte kursen for en sammenhængende udvikling langs Vestkysten med de lokale potentialer som afsæt. Andet skridt er at støtte fysiske projekter i kystbyerne og attraktioner.

Vi uddeler midlerne i Vestkysten viser Vejen gennem to ansøgningsrunder. Første runde blev gennemført i foråret 2019 - her var det muligt at søge om støtte til udvikling af en strategisk-fysisk udviklingsplan og foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner. 

I anden ansøgningsrunde modtog vi 15 interessetilkendegivelser vedrørende støtte til realisering af fysiske projekter langs Vestkysten, og alle 15 har fået feedback. Næste skridt er nu at projekterne kan ansøge om realiseringsprojekterne.

Søg støtte

Der er nu åbent for ansøgninger om støtte til realisering af fysiske projekter. For at opnå støtte, skal projektet være forankret i en af de 11 vestkystkommuner og overholde Udviklingsplanens seks udviklingsprincipper. 

Der kan søges til:

 • Realisering af åbningstræk fra strategisk-fysiske udviklingsplaner
 • Realisering af attraktioner langs Vestkysten
Der er afsat i alt 15 mio. kr. til at støtte åbningstræk fra de strategisk-fysiske udviklingsplaner. Det forventes at støtte i alt 3-4 projekter i de 18 feriesteder langs Vestkysten. Der kan støttes med op til 50% af den samlede realiseringssum. 

Der er samtidig afsat i alt 10 mio. kr. til at støtte nye eller eksisterende attraktioner langs Vestkysten. Det forventes at støtte i alt 2-3 attraktioner langs Vestkysten. Der kan støttes med op til 50% af den samlede realiseringssum.

Læs mere om baggrund, kriterier og formalia til ansøgninger i vores Invitation til interessetilkendegivelser og realiseringsprojekter:

Invitation til interessetilkendegivelser

 

Frister: 

I første omgang skal ansøgerne tilkendegive deres interesse, hvorefter der vil blive givet besked om, hvorvidt projektet kvalificerer sig til ansøgning.

 • Frist for interessetilkendegivelse var den den 29. april 2020 kl. 12.
 • Frist for prækvalificerede realiseringsprojekter var den 16. september 2020 kl. 12.

 Spørgsmål kan rettes til sekretariatet i BARK Rådgivning v. Kirstine Cool: vestkysten@b-a-r-k.dk

  Arkitema
  Underrådgivere:
  COWI
  Destination Lab
  Johansen Skovsted Arkitekter

  CFBO
  Underrådgivere:
  ADEPT
  Kvistgaard + HIRD

  Hele Landet
  Underrådgivere:
  GHB Landskabsarkitekter
  Rømer Agency
  Valentin Trafik

  JAJA Architects

  Underrådgivere:
  URLAND
  Helge Søgaard/Søgaard Consulting
  Konsulent:
  Finn Jorsal

  Juul l Frost Arkitekter
  Underrådgivere:
  Morten Stræde, billedhugger
  Anne-Mette Hjalager, Syddansk Universitet
  Eva Sara Rasmussen, NATOUR
  Karen Vestergaard Henriksen, Vadehavscentret
  Nils Drønen, DHI Group

  Møller & Grønborg
  Underrådgivere:
  E+N Arkitektur
  Urban Goods
  Jørgen Ole Bærenholdt
  Konsulenter:
  Trafikplan
  Oxford Research
  Colliers International
  Orbicon
  DHI

  NORRØN

  Underrådgivere:
  Rambøll
  Lars Bernhard Jørgensen
  Konsulenter:
  Preben Nesager – Telling & Nesager
  Ben Martin, HKS

  Sangberg Architects ApS
  Underrådgivere:
  BY+LAND
  Regnestuen
  Realise
  Konsulent
  Dansk Turismeudvikling

  Schønherr
  Underrådgivere:
  Vandkunsten
  Johanne Bugge

  Skaarup Landskab
  Underrådgivere:
  Plan og proces
  SBS Rådgivning
  Maike Friede Hens
  Konsulenter
  Novasol-Dansommer
  Naturformidler
  Eventarrangør

  SLA
  Underrådgiver:
  Seismonaut

  SLETH
  Underrådgivere:
  Sted
  COAST
  Fuldendt
  RAW mobility
  Lars Bernhard Jørgensen
  Eskild Hansen, EHSB

  Spektrum Arkitekter
  Underrådgiver:
  Urban Power
  Konsulenter
  NB Tourism
  MOE Rådgivende ingeniører
  Lars Bernhard Jørgensen
   

Første ansøgningsrunde (afviklet 2019) 

  Blev gennemført i  foråret 2019. Her kunne vestkystkommuner søge om støtte til strategisk-fysiske udviklingsplaner og foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner. Her støttede vi projekter med op til 500.000 kr. til finansiering af op til 50% af omkostningerne til rådgivning.

  De valgte projekter i første runde

  Alle kommuner langs Vestkysten har haft mulighed for at byde ind i første ansøgningsrunde.

  Fem strategisk-fysiske udviklingsplaner for:

  • Hvide Sande. Støttes med 500.000 kr.
  • Klitmøller/Nr. Vorupør. Støttes med 500.000 kr.
  • Thorupstrand og Slettestrand. Støttes med 225.000 kr.
  • Søndervig. Støttes med 400.000 kr. 
  • Vejers Strandby. Støttes med 500.000 kr.

  Feriestederne skal nu have udviklet strategisk-fysiske udviklingsplaner, der skitserer hvad, hvornår og hvordan den lokale udvikling skal finde sted – med særligt fokus på at løfte kvaliteten af byernes rum og tiltrække investeringer i faciliteter og infrastruktur. I Jammerbugt kommune er der f.eks. potentiale for at skabe bedre sammenhæng på tværs af to lokalsamfund, hvor Slettestrand i dag har mange gæster, mens kystfiskeriet i Thorupstand har potentiale for flere. 

  Hør vores podcast om Slettestrand

  Foranalyser for:

  • Friluftshuset ved Løkken Moleleje. Støttes med op til 200.000 kr.
  • Rubjerg Knude. Støttes med 200.000 kr.
  • Showroom for Fiskeriet. Støttes med op til 200.000 kr.

  Foranalyserne skal afklare det fysiske, forretningsmæssige og organisatoriske grundlag for at skabe nye oplevelser og attraktioner langs Vestkysten. 

  Tidligere har vi støttet strategisk-fysiske udviklingsplaner for Blåvand, Thorsminde/Thyborøn og Løkken/Blokhus.

  Jammerbugt Kommune - Thorupstrand/Slettestrand: 
  SLA
  Seismonaut

  Thisted Kommune - Klitmøller/Vorupør:
  Arkitema
  COWI
  Destination Lab
  Johansen Skovsted Arkitekter
   
  Varde Kommune - Vejers Strandby:
  JAJA Architects
  URLAND
  Helge Søgaard / Søgaard Consulting
  Finn Jorsal
   
  Ringkøbing-Skjern Kommune – Søndervig:
  Møller & Grønborg
  E+N Arkitektur
  Urban Goods
  Jørgen Ole Bærenholdt
  Trafikplan
  Oxford Research
  Colliers International
  Orbicon
  DHI

  Ringkøbing-Skjern Kommune - Hvide Sande:
  Møller & Grønborg
  E+N Arkitektur
  Urban Goods
  Jørgen Ole Bærenholdt
  Trafikplan
  Oxford Research
  Colliers International
  Orbicon
  DHI

Wayfinding

Som led i indsatsen ’Vestkysten viser Vejen’ er tværfaglige teams med kompetencer indenfor kommunikation, design og arkitektur blevet indbudt til at anmode om prækvalifikation i en parallelkonkurrence om nytænkning af wayfinding på den danske Vestkyst. Parallelkonkurrencen har til formål at udvikle et nytænkende og ambitiøst greb på wayfinding langs Vestkysten, der skaber oplevelsen af en samlet kystdestination set fra gæstens synsvinkel. Parallelkonkurrencen gennemføres i perioden oktober 2019 - februar 2020.

Det er rådgiver-teamet Le Bureau, som er valgt til opgaven. De har siden januar 2020 arbejdet med at videreudvikle det koncept, som de blev valgt på. Det er sket i tæt dialog med vestkystens kommuner.

Baggrund for indsatsen

Med vores indsats ’Vestkysten viser Vejen’ ønsker vi at understøtte implementeringen af ’Udviklingsplan for Vestkysten’. For i de fleste af vestkystkommunerne falder antallet af arbejdspladser - især inden for landbrug og produktion -, der sker en flytning fra land til by og befolkningssammensætningen ændres. Der er derfor behov for nye løsninger og indsatser, der kan bidrage til fortsat at gøre det attraktivt at bo, arbejde og gæste områderne.

Vestkysten har unikke fordele og aktiver, der kan bruges som løftestang for ny udvikling, f.eks. en enestående natur, hyggelige kystbyer og autentiske fiskerlejer. En turisme, der er forankret i kysten og naturen omkring, kan være vejen til nye stedbundne jobs og udvikling af relaterede erhverv. 

Udviklingsplanen ser på Vestkysten som en samlet destination og viser, hvordan man kan bevare og beskytte naturen langs kysten ved at koncentrere turismeudviklingen i 18 udvalgte feriesteder. 'Vestkysten viser Vejen' skal bidrage til at få realiseret visionen.

Udviklingsprincipper

Den fælles udviklingsplan for Vestkysten bygger på en række principper, for udviklingen. Det er en forudsætning for vores støtte, at ethvert projekt overholder udviklingsprincipperne. 

Udviklingsprincipperne er:

 • Koncentrer udviklingen – skab kritisk masse
  Udbyg de eksisterende stærke feriesteder og udvikl nye steder med et særligt potentiale.
 • Beskyt og benyt
  Koncentrer udviklingen i og omkring allerede bebyggede områder og frihold den uberørte natur.
 • Øg døgnforbruget gennem kvalitet
  Øg kvaliteten hele vejen rundt, både i byer, natur, overnatningssteder, aktiviteter, produkter og service.
 • Styrk de lokale særkender og kvaliteter
  Styrk de lokale særkender og kvaliteter langs Vestkysten og differentier produktet fra sted til sted.
 • Tænk i flere sæsoner
  Tænk oplevelsesmuligheder og produkter sammen, så det samme 

Podcast

Vi har tidligere samarbejdet med kommuner om at løfte kvaliteten i kysternes turistbyer og attraktioner. Lyt til vores podcast om Slettestrand og Marielyst og hør, hvordan en negativ udvikling kan vendes.

 

 

 


Hør vores andre podcasts:

 

Podcasts