x

Vestkysten skal løftes som samlet destination

I 2018 lancerede de 11 kommuner og tre regioner langs vestkysten en samlet udviklingsplan, der skal gøre Vestkysten til en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer. 

Vi støtter fuldt op om udviklingen, der tager afsæt i stedbundne potentialer og skal gavne såvel gæster som dem, der bor og arbejder langs den danske vestkyst.

Derfor har vi afsat i alt 40 mio. kr. til at udvikle og løfte kvaliteten af kystbyer og ikke-kommercielle attraktioner langs den jyske vestkyst. Første skridt er at få udviklet strategisk-fysiske udviklingsplaner, som skal sætte kursen for en sammenhængende udvikling langs Vestkysten med de lokale potentialer som afsæt. Andet skridt er at støtte fysiske projekter i kystbyerne og attraktioner.

Vi uddeler midlerne i Vestkysten viser Vejen gennem to ansøgningsrunder. Første runde blev gennemført i foråret 2019 - her var det muligt at søge om støtte til udvikling af en strategisk-fysisk udviklingsplan og foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner. 

I anden ansøgningsrunde modtog vi 15 interessetilkendegivelser vedrørende støtte til realisering af fysiske projekter langs Vestkysten, og alle 15 har fået feedback. Nu har seks projekter fået støttet til at realisere deres projekter.

Projekter udvalgt til realisering

I November 2020 har seks konkrete projekter fået støtte til at realisere deres projekter. De skal i de kommende år realiseres og bidrage til at skabe flere forbindelser, mødesteder og attraktioner i og omkring kystbyerne på Vestkysten. Kommunerne på Vestkysten har søgt midler til realisering, og seks projekter får støtte på cirka 21 mio. kr. samlet. Kommunerne bidrager selv med cirka 46,6 mio. kr.

  Det Blå Torv i Blåvand, Varde kommune
  Blåvand oplever i dag mangel på kvalitet i bymiljøet og høj trafikbelastning i højsæsonen. Formålet med projektet er at løfte kvaliteten af bymidten. Det Blå Torv skal bl.a. sammen med en ny trafik- og parkeringsløsning styrke kvaliteten af bymiljøet, mindske biltrængslen og skabe bedre vilkår for bløde trafikanter. 
  Støttes med 5,2 mio. kr.

  Sti 100 mellem Blokhus og Løkken, Hjørring og Jammerbugt kommune
  Forlængelsen af Sti100 skal styrke oplevelsen af Løkken og Blokhus som en samlet destination. Stien skal inspirere gæsterne til i højere grad at bevæge sig på feriestederne til fods og på cykel og give mulighed for rekreative oplevelser undervejs.
  Støttes med 3,37 mio. kr.

  Broer og stiforbindelser for bløde trafikanter i Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern kommune
  Hvide Sande oplever stadig flere turister, og den stigende biltrafik omkring broerne i bymidten er både til gene for bilister og bløde trafikanter. Projektet drejer sig om at skabe nye rekreative forbindelser, der appellerer til bevægelse til fods og på cykel, ved at etablere sti- og broforbindelser på tværs af havnen.
  Støttes med 4 mio. kr.

  Soltorvet i Vejers Strandby, Varde kommune
  Projektet skal styrke forbindelsen mellem stranden og byen i Vejers Strandby ved at etablere et ’Soltorv’, som markerer ankomsten til stranden og en bygning, som indeholder toiletfaciliteter, strand- og surfudstyr, mobil sauna, borde og bænke m.v. Samtidig iværksættes en renovering af bymidten
  Støttes med 3 mio. kr. 

  De Maritime Huse ved Løkken Moleleje, Hjørring kommune
  Løkken Moleleje har udviklet sig et rekreativt og blåt samlingspunkt for byen, hvor surfermiljøet og det traditionelle kystfiskermiljø mødes. Formålet med De Maritime Huse er at skabe nye og bedre faciliteter, der skal bruges af det voksende antal outdoor-turister og bidrage til at fastholde et aktivt kystfiskeri i Løkken.
  Støttes med 5,1 mio. kr.

  Udvikling af landingspladsen i Thorupstrand, Jammerbugt kommune
  Formålet med dette projekt er at udvikle landingspladsen, som er Thorupstrands største attraktion, så det både bliver muligt for de mange besøgende at opleve kystfiskeriet tæt på – samtidig med at de mange erhvervsfiskere uhindret kan udøve deres erhverv. I første omgang gives støtte til en viderebearbejdning og konkretisering af projektet med henblik på en efterfølgende realisering.
  Støttes med 400.000 kr.

 

Wayfinding

Som led i indsatsen ’Vestkysten viser Vejen’ er der blevet udviklet et nyt wayfinding-koncept, som binder Vestkysten sammen fra nord til syd, og som skal inspirere både lokale og besøgende til at gå på opdagelse langs kysten. Wayfindingen skal understøtte, at alle ikke tager de samme steder hen, så lokalområderne ikke overbelastes, men wayfindingen skal også være garant for kvalitet og lede folk derhen, hvor de unikke oplevelser er.

Skiltning, arkitektur, design og digitale løsninger i samme visuelle stil skal sikre, at Vestkysten fremstår som en samlet helhed. Derfor rummer wayfinding-projektet både fysiske mødesteder, skilte, kort og byrumsinventar på udvalgte steder i by og natur samt og en ny app, som viser vej til oplevelser langs hele kysten. En særlig rute langs hele Vestkysten, som indbyder til omveje og smukke udsigter, er også en del af projektet.

Det samlede wayfinding-projekt på Vestkysten er udarbejdet af et tværfagligt team bestående af Le Bureau, STED By og Landskab, The Central, Peter Svarre og Johanne Bugge.

Du kan se meget mere om wayfinding-projektet, inklusive koncept, design og strategi i nedenstående præsentation.

Wayfinding koncept og design (PDF)

Baggrund for indsatsen

Med vores indsats ’Vestkysten viser Vejen’ ønsker vi at understøtte implementeringen af ’Udviklingsplan for Vestkysten’. For i de fleste af vestkystkommunerne falder antallet af arbejdspladser - især inden for landbrug og produktion -, der sker en flytning fra land til by og befolkningssammensætningen ændres. Der er derfor behov for nye løsninger og indsatser, der kan bidrage til fortsat at gøre det attraktivt at bo, arbejde og gæste områderne.

Vestkysten har unikke fordele og aktiver, der kan bruges som løftestang for ny udvikling, f.eks. en enestående natur, hyggelige kystbyer og autentiske fiskerlejer. En turisme, der er forankret i kysten og naturen omkring, kan være vejen til nye stedbundne jobs og udvikling af relaterede erhverv. 

Udviklingsplanen ser på Vestkysten som en samlet destination og viser, hvordan man kan bevare og beskytte naturen langs kysten ved at koncentrere turismeudviklingen i 18 udvalgte feriesteder. 'Vestkysten viser Vejen' skal bidrage til at få realiseret visionen.

Udviklingsprincipper

Den fælles udviklingsplan for Vestkysten bygger på en række principper, for udviklingen. Det er en forudsætning for vores støtte, at ethvert projekt overholder udviklingsprincipperne. 

Udviklingsprincipperne er:

 • Koncentrer udviklingen – skab kritisk masse
  Udbyg de eksisterende stærke feriesteder og udvikl nye steder med et særligt potentiale.
 • Beskyt og benyt
  Koncentrer udviklingen i og omkring allerede bebyggede områder og frihold den uberørte natur.
 • Øg døgnforbruget gennem kvalitet
  Øg kvaliteten hele vejen rundt, både i byer, natur, overnatningssteder, aktiviteter, produkter og service.
 • Styrk de lokale særkender og kvaliteter
  Styrk de lokale særkender og kvaliteter langs Vestkysten og differentier produktet fra sted til sted.
 • Tænk i flere sæsoner
  Tænk oplevelsesmuligheder og produkter sammen, så det samme 

Tidligere støttemuligheder

Lige pt er det ikke muligt at søge støtte gennem Vestkysten Viser Vejen.

Det har tidligere været muligt at søge til:

 • Realisering af åbningstræk fra strategisk-fysiske udviklingsplaner
 • Realisering af attraktioner langs Vestkysten
Der er afsat i alt 15 mio. kr. til at støtte åbningstræk fra de strategisk-fysiske udviklingsplaner. Det forventes at støtte i alt 3-4 projekter i de 18 feriesteder langs Vestkysten. Der kan støttes med op til 50% af den samlede realiseringssum. 

Der er samtidig afsat i alt 10 mio. kr. til at støtte nye eller eksisterende attraktioner langs Vestkysten. Det forventes at støtte i alt 2-3 attraktioner langs Vestkysten. Der kan støttes med op til 50% af den samlede realiseringssum.

Læs mere om baggrund, kriterier og formalia til ansøgninger i vores Invitation til interessetilkendegivelser og realiseringsprojekter:

Invitation til interessetilkendegivelser

 

Frister: 

I første omgang skulle ansøgerne tilkendegive deres interesse, hvorefter der blev givet besked om, hvorvidt projektet kvalificerede sig til ansøgning.

 • Frist for interessetilkendegivelse var den den 29. april 2020 kl. 12.
 • Frist for prækvalificerede realiseringsprojekter var den 16. september 2020 kl. 12.

 Spørgsmål kan rettes til sekretariatet i BARK Rådgivning v. Kirstine Cool: vestkysten@b-a-r-k.dk

  Blev gennemført i  foråret 2019. Her kunne vestkystkommuner søge om støtte til strategisk-fysiske udviklingsplaner og foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner. Her støttede vi projekter med op til 500.000 kr. til finansiering af op til 50% af omkostningerne til rådgivning.

  De valgte projekter i første runde

  Alle kommuner langs Vestkysten har haft mulighed for at byde ind i første ansøgningsrunde.

  Fem strategisk-fysiske udviklingsplaner for:

  • Hvide Sande. Støttes med 500.000 kr.
  • Klitmøller/Nr. Vorupør. Støttes med 500.000 kr.
  • Thorupstrand og Slettestrand. Støttes med 225.000 kr.
  • Søndervig. Støttes med 400.000 kr. 
  • Vejers Strandby. Støttes med 500.000 kr.

  Feriestederne skal nu have udviklet strategisk-fysiske udviklingsplaner, der skitserer hvad, hvornår og hvordan den lokale udvikling skal finde sted – med særligt fokus på at løfte kvaliteten af byernes rum og tiltrække investeringer i faciliteter og infrastruktur. I Jammerbugt kommune er der f.eks. potentiale for at skabe bedre sammenhæng på tværs af to lokalsamfund, hvor Slettestrand i dag har mange gæster, mens kystfiskeriet i Thorupstand har potentiale for flere. 

  Hør vores podcast om Slettestrand

  Foranalyser for:

  • Friluftshuset ved Løkken Moleleje. Støttes med op til 200.000 kr.
  • Rubjerg Knude. Støttes med 200.000 kr.
  • Showroom for Fiskeriet. Støttes med op til 200.000 kr.

  Foranalyserne skal afklare det fysiske, forretningsmæssige og organisatoriske grundlag for at skabe nye oplevelser og attraktioner langs Vestkysten. 

  Tidligere har vi støttet strategisk-fysiske udviklingsplaner for Blåvand, Thorsminde/Thyborøn og Løkken/Blokhus.

  Jammerbugt Kommune - Thorupstrand/Slettestrand: 
  SLA
  Seismonaut

  Thisted Kommune - Klitmøller/Vorupør:
  Arkitema
  COWI
  Destination Lab
  Johansen Skovsted Arkitekter
   
  Varde Kommune - Vejers Strandby:
  JAJA Architects
  URLAND
  Helge Søgaard / Søgaard Consulting
  Finn Jorsal
   
  Ringkøbing-Skjern Kommune – Søndervig:
  Møller & Grønborg
  E+N Arkitektur
  Urban Goods
  Jørgen Ole Bærenholdt
  Trafikplan
  Oxford Research
  Colliers International
  Orbicon
  DHI

  Ringkøbing-Skjern Kommune - Hvide Sande:
  Møller & Grønborg
  E+N Arkitektur
  Urban Goods
  Jørgen Ole Bærenholdt
  Trafikplan
  Oxford Research
  Colliers International
  Orbicon
  DHI

  Arkitema
  Underrådgivere:
  COWI
  Destination Lab
  Johansen Skovsted Arkitekter

  CFBO
  Underrådgivere:
  ADEPT
  Kvistgaard + HIRD

  Hele Landet
  Underrådgivere:
  GHB Landskabsarkitekter
  Rømer Agency
  Valentin Trafik

  JAJA Architects

  Underrådgivere:
  URLAND
  Helge Søgaard/Søgaard Consulting
  Konsulent:
  Finn Jorsal

  Juul l Frost Arkitekter
  Underrådgivere:
  Morten Stræde, billedhugger
  Anne-Mette Hjalager, Syddansk Universitet
  Eva Sara Rasmussen, NATOUR
  Karen Vestergaard Henriksen, Vadehavscentret
  Nils Drønen, DHI Group

  Møller & Grønborg
  Underrådgivere:
  E+N Arkitektur
  Urban Goods
  Jørgen Ole Bærenholdt
  Konsulenter:
  Trafikplan
  Oxford Research
  Colliers International
  Orbicon
  DHI

  NORRØN

  Underrådgivere:
  Rambøll
  Lars Bernhard Jørgensen
  Konsulenter:
  Preben Nesager – Telling & Nesager
  Ben Martin, HKS

  Sangberg Architects ApS
  Underrådgivere:
  BY+LAND
  Regnestuen
  Realise
  Konsulent
  Dansk Turismeudvikling

  Schønherr
  Underrådgivere:
  Vandkunsten
  Johanne Bugge

  Skaarup Landskab
  Underrådgivere:
  Plan og proces
  SBS Rådgivning
  Maike Friede Hens
  Konsulenter
  Novasol-Dansommer
  Naturformidler
  Eventarrangør

  SLA
  Underrådgiver:
  Seismonaut

  SLETH
  Underrådgivere:
  Sted
  COAST
  Fuldendt
  RAW mobility
  Lars Bernhard Jørgensen
  Eskild Hansen, EHSB

  Spektrum Arkitekter
  Underrådgiver:
  Urban Power
  Konsulenter
  NB Tourism
  MOE Rådgivende ingeniører
  Lars Bernhard Jørgensen
   

Podcast

Vi har tidligere samarbejdet med kommuner om at løfte kvaliteten i kysternes turistbyer og attraktioner. Lyt til vores podcast om Slettestrand og Marielyst og hør, hvordan en negativ udvikling kan vendes.

 

 

 


Hør vores andre podcasts:

 

Podcasts