x

Ny støtte til tænketanken Kraka

Pressemeddelelse 29. januar 2019

Tænketanken Kraka bidrager med sine analyser til at skabe indsigt og viden om nogle af samfundets vigtige problemstillinger til nytte for en række aktører bredt i samfundet. Det arbejde støtter Realdania også over de kommende fem år.

Krakas formål er at levere evidensbaserede analyser og rapporter, som skal komme samfundsdebatten og offentligheden til gavn. Dermed bidrager tænketanken til det samlede vidensgrundlag i samfundet og er med til at styrke grundlaget for beslutninger hos samfundets aktører. Det kan være staten, kommunerne eller parter i civilsamfundet som f.eks. Realdania.

En del af Realdanias filantropiske strategi er netop at medvirke til at skabe ny viden omkring det byggede miljø, som er foreningens arbejdsfelt, og at dele den bredt i samfundet. I sidste ende til gavn for alle danskere. Det er baggrunden for, at Realdania har valgt at støtte Kraka med op til 15 millioner kroner til videreførelse af tænketanken i de næste fem år fra 2019 til 2023.

Komplekse problemstillinger

Kraka har i 2015 og 2016 blandt andet analyseret effekterne af en permanent boligjobordning, det fremtidige behov for flere almene boliger, hvis flygtninge-strømmen mod Danmark fortsætter som forventet, og potentialet ved at effektivisere almene boliger. 

”Store samfundsproblemer skal løses i fællesskab. Komplekse udfordringer som for eksempel affolkning af landdistrikter, ensomhed og klimaforandringer kan kun løses, hvis vi samarbejder på tværs af samfundets aktører. Det samarbejde kræver indsigt og viden om vores samfund, og den viden kan Kraka være med til at levere med grundige og solide analyser. Derfor er vi i Realdania glade for at kunne være med til at sikre driften af tænketanken de næste fem år”, siger Jesper Nygård, direktør i Realdania. 

Realdania var i 2011 med til at etablere tænketanken og har med den tidligere støtte bidraget til, at tænketanken har kunnet levere objektive og troværdige analyser. Formålet med Realdanias støtte har været at agere fødselshjælper til en vigtig uafhængig og faglig stærk tænketank. Evaluering af indsatsen viser, at det har haft den ønskede virkning og flere parter er i dag med til at finansiere tænketanken.

”Vi ser bevillingen som en anerkendelse af, at der er brug for en tænketank, som er uafhængig af særinteresser og politiske interesser. Med økonomi til driften kan vi fortsætte med at være det uafhængige, fagligt kompetente indspark, som kan danne grundlag for at løse nogle af de massive problemer, som vores samfund står overfor”, siger Peter Mogensen, direktør i tænketanken Kraka.