x

Ny måling: Danmark skal op i gear med FN’s Verdensmål

Pressemeddelelse 29. januar 2019

Den 31. januar lanceres Danmarks første lokale måling af verdensmålene. HKH Kronprinsesse Mary og Københavns overborgmester, Frank Jensen er blandt deltagerne, når Folketingets tværpolitiske netværk og en række parter gør status. ’Vi skal et gear op’, lyder den foreløbige konklusion.

Hvordan går det egentlig med at opfylde verdensmålene i Danmark, og hvordan skal vi måle på dem i Danmark, så vi kan handle på dem? Det giver projektet ”Baseline for Verdensmålene” et svar på. Lanceringen markerer samtidig, at Danmark nu er nået et skridt tættere på at gå i front med at opfylde verdensmålene.

”FN’s verdensmål skaber fælles bevægelse og visioner for hele verdens befolkning.
De giver retning og fokus, men måden vi måler dem på, er en lokal opgave. Vi har rigtig gode forudsætninger i Danmark for at gå forrest og vise vejen for, hvordan vi kan bruge verdensmålene lokalt som et fundament for handling,” siger Steen Hildebrandt, formand for 2030-panelet.

Danmarks bæredygtige udvikling har langt igen

Det har været FN’s grundtanke med verdensmålene, at de skal suppleres i de enkelte lande – og det er netop pointen med projektet ”Baseline for verdensmålene”, der lanceres den 31. januar og er det første nationale bud på en dansk baseline.

”I Danmark er vi globalt kendt for vores holistiske måde at udvikle byer med mennesket i centrum, men baselinen viser, at der også er også mange områder, hvor vi kan gøre det bedre i Danmark fx i forhold til luftkvalitet og reduktion af CO2-udledning”, siger Peter Norn, projektleder fra Rambøll Management Consulting.

”Baselinen giver ikke alle svarene, men rejser en række centrale diskussioner om boligpriser, affaldsreduktion, luftkvalitet, CO2-udledning, ligestilling mellem kønnene i det offentlige rum og en række andre emner, som er vigtige for udviklingen af byer og lokalsamfund”.

Med baselinen kan vi prioritere indsatser

Baselinen er blevet til på initiativ af 2030-panelet for at understøtte Folketingets 2030-netværket. Det er en kortlægning og status på, hvor langt vi i Danmark er med at opfylde verdensmålene og på sigt, hvordan udviklinger går.

”Vi har savnet en kortlægning af, hvor langt vi er i Danmark, og hvor vi halter efter. Det lægger vi grundstenene til nu. Baselinen giver os et bedre grundlag for at udvikle politik og prioritere politiske indsatser på tværs af partier, for vi kan se, at vi skal op i gear nu før det er for sent” siger Kirsten Brosbøl (S), formand for 2030-netværket.

Den første baseline, der præsenteres den 31. januar er et pilotprojekt, der kortlægger hvor langt vi er med at opfylde ét af målene, nemlig verdensmål 11 ”Bæredygtige byer
og lokalsamfund”. Projektet skal være afsæt for at lave baselines for alle verdensmålene.

Lancering af baseline med overværelse af HKH Kronprinsessen

Til lanceringen vil HKH Kronprinsessen overvære 2030-panelets overdragelse af projektet ”Baseline for verdensmålene” til 2030-netværket. Efterfølgende åbnes dørene for offentligheden, hvor der bl.a. vil være taler fra Københavns Overborgmester Frank Jensen og KADK's rektor Lene Dammand Lund inden projektets resultater for baselinen præsenteres.

Bredt samarbejde bag

Baselinen er blevet til i et bredt samarbejde, som bygger bro mellem en lang række virksomheder, institutioner og organisationer: ”At arbejde for FN’s verdensmål - og på den måde i retning af en omfattende bæredygtig udvikling – er et kollektivt arbejde. Hvis vi skal flytte på tingene for alvor, kræver det er fælles træk fra både offentlige og private parter. Så et fælles udgangspunkt i form af denne baseline er rigtig vigtigt - og det lover godt for det videre arbejde,” siger Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania, som er én af projektets bidragydere.