x

Klima

Realdanias støtte til klimaindsatsen og klimaprojekter

Det filantropiske arbejde i Realdania tager udgangspunkt i mange af de udfordringer, som Danmark deler med resten af verden – særligt når det gælder klimaforandringerne og bæredygtige løsninger.

Realdanias støtte til klimaindsatsen og klimaprojekter

Vi har i en årrække haft fokus på klimaet som en del af det filantropiske mål om at fremme bæredygtige byer. Samtidig har vi indarbejdet FN’s verdensmål som en grundlæggende del af foreningens strategi og arbejde. 

Traditionelt set har Realdanias klimaindsats fokuseret på støtte til klimasikringsprojekter, som beskytter det byggede miljø mod klimapåvirkninger som f.eks. vand fra et øget antal stormfloder og skybrud. Men efterhånden er fokus i lige så høj grad på selve det at forebygge klimakrisen. Fælles for alle indsatser er, at Realdania altid bidrager med løsninger på problemerne.

Realdania har udpeget seks af FN’s verdensmål, der har særlig relevans i forhold til Realdanias arbejde med det byggede miljø og taler ind i Realdanias filantropiske strategi. De er alle direkte eller indirekte relateret til klimaarbejdet.

De seks verdensmål er:

  • 3: Sundhed og trivsel
  • 7: Bæredygtig energi
  • 11: Bæredygtige Byer
  • 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • 13: Klimaindsats og
  • 17: Partnerskaber for handling.

Klimaprojekter, som vi støtter/har støttet

Her på siden finder du et kort, som viser en række fysiske klimaprojekter, som vi har støttet. Herudover har vi også støttet en række ikke-fysiske projekter. For eksempel:

Concito Klimatilpasningsprojekt

Concito

Baseline for verdensmålene - mål 11

C40

C40 World Mayors Summit 2019

C40 Side events - Live Like Tomorrow

Cities 100