x

Gladsaxe udvikler verdensnyhed for klimaet

Pressemeddelelse 5. februar 2019

En banebrydende klimatilpasningsløsning, hvor regnvand håndteres via fordampning, ser dagens lys i Gladsaxe Kommune. Løsningen er udviklet i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Realdania samt forsyningsselskabet Novafos, Teknologisk Institut og Københavns Universitet.

Fremtiden byder på flere kraftige regnskyl, som belaster kloakkerne, og som kan oversvømme vores byområder. Derfor har Gladsaxe Kommune i samarbejde med Realdania efterspurgt nye teknikker til lokal håndtering af regnvand, så kloakkerne bliver belastet mindre, og vi undgår skader på huse og veje. Lokal nedsivning af regnvand er ofte en god løsning, men det er ikke altid en mulighed.

Verdens første fordampningsanlæg

Den nyskabende løsning har fået projektnavnet DAMP, og over de kommende år skal det være med til at udvikle helt nye klimatilpasningsløsninger i Gladsaxe Kommune. Konkret går projektet ud på, at regnvandet fra boligafdelingen Pileparken under Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe med 117 boliger skal håndteres lokalt - udelukkende med fordampning. Lokal nedsivning er nemlig ikke mulig, når der er forhøjet grundvand eller forurenet jord. Målet i Gladsaxe er at skabe verdens første klimatilpasningsanlæg af denne type. Der er tale om skalerbare løsninger, som kan kopieres af andre boligafdelinger og hvor de teknologier, som bliver udviklet, kan bruges i resten af verden. 

"Vi har tidligere vist, at vi sammen med andre kan skabe nogle af verdens mest innovative klimaløsninger, som forener bæredygtighed og rekreative formål. Derfor er det naturligt, at vi som kommune fortsat går forrest i udviklingen af nye løsninger. Med DAMP-projektet kommer vi til at arbejde med bæredygtige byer og lokalsamfund, klimaindsats og partnerskaber i et og samme projekt. Det er helt i tråd med vores ønske om at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på klimaområdet," siger borgmester Trine Græse.

"I Realdania har vi i en årrække beskæftiget os med løsninger, som kan håndtere regnvand ved kraftige regnskyl. Blandt andet ved hjælp af nedsivning og bortledning. Fordampning er en relativ ny metode i Danmark. Så projektet i Gladsaxe er rigtig spændende, og vi ser frem til at følge resultaterne af det", siger projektchef i Realdania, Pelle Lind Bournonville.

Et projekt, der bygger broer

Bebyggelsen Pileparken skal med projekt DAMP danne ramme for et rekreativt landskab, som både vil blive et fristed for beboerne og et laboratorie for de banebrydende fordampningsløsninger. Projektet bygger bro mellem teknologi og æstetik. Det er baseret på et bredt fagligt samarbejde mellem arkitekter, biologer, forskere og ingeniører, som fra starten tænker i samarbejde med beboerne og lokalt driftspersonale. Både Gladsaxe Kommune, forsyningsselskabet Novafos, Teknologisk Institut og Københavns Universitet deltager således sammen med boligselskabet i projektet.

"Med DAMP udvikler vi en helt ny overflade til byen. Det bliver et laboratorium i virkeligheden, hvor vi samtænker æstetiske og hydrauliske principper og udvikler helt nye og fordampningsegnede overflader til byen. Kombineret med planter og træers potentiale til biologisk fordampning skaber vi et moderne, urbant, rekreativt landskab, baseret på naturens egne principper," siger arkitekterne bag projektet, projektleder Morten Rask Madsen, arkitekt Julie Trier Brøgger sammen med konsulent Kristoffer Sindby-Larsen fra Teknologisk Institut.

Næring til byliv, planter og dyr 

Projektet har særlig fokus på at udvikle en løsning til regnvandshåndtering i den tætte by. Her er de største udfordringer med håndtering af regnvand, men det er også her, projektet kan skabe størst forandring. I et fordampningsanlæg vil vandet være synligt som rislende og spejlende overflader. Naturlige, grønne miljøer skaber næring til et frodigt dyre- og planteliv, og man kan dermed skabe byrum, vi ikke kender i dag. Det bliver rekreative og nærværende miljøer for de mennesker, der skal bo i dem.

Verdensmål og klima på dagsordenen

Gladsaxe har som den første kommune i Danmark indarbejdet FN’s verdensmål for bæredygtighed i hele sin måde at arbejde på via sin kommunestrategi Gladsaxestrategien. Med strategien vil Gladsaxe arbejde for blandt andet at skabe en markant, grøn og mere levende by, som samtidig også skal være robust over for klimaforandringer. Projekt DAMP er et naturligt og konkret projekt, som understøtter denne tankegang.