x

Samarbejde på tværs

I de seneste år har en række af oversvømmelser i Danmark gjort det åbenlyst, at klimaforandringerne allerede i dag påvirker vores byer. Som svar på oversvømmelserne har kommunerne udarbejdet klimatilpasningsplaner og vandselskaberne investeret i at kunne håndtere både mere og kraftigere regn.

Investeringerne er store, og derfor opstår spørgsmålet, hvordan man kan få mest muligt ud af pengene.

Der er blevet iværksat en række projekter, hvor klimatilpasning er blevet koblet med udvikling af attraktive byer og nye naturområder. Erfaringerne fra projekterne er positive. Det er kort fortalt muligt at få mere kvalitet for færre penge, når klimatilpasning kobles med andre funktioner.

Erfaringerne fra de eksisterende projekter viser også, at nøglen til de gode og nytænkende projekter ligger i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Derfor er det målet med Regn & Byer at opbygge erfaringer, modeller og redskaber, der kan styrke dette samarbejde.

Konkret vil Regn & Byer bestå af følgende tre elementer:

  • Udvikling af et samfundsøkonomisk redskab, som kommuner og vandselskaber kan bruge til at vurdere den samfundsøkonomiske effekt og beskrive merværdierne i konkrete klimatilpasningsprojekter.
  • Udvikling af modeller til et langsigtet og tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.
  • Et udviklingsforløb med fire forsøgsprojekter der både skal teste og videreudvikle redskabet til vurdering af samfundsøkonomisk effekt og modellerne til samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.

Ambitionen er således at opbygge viden om, hvad der skal til for at kvalificere og fremme klimatilpasning med merværdi. De fire forsøgsprojekter, som udvælges, vil blive til pionerer i arbejdet med klimatilpasning og vil bidrage med viden, der kan hjælpe andre projekter.

Merværdi i klimatilpasning

Vi har i Realdania gennem de sidste fem år støttet en række projekter, der har fokus på at skabe merværdi i klimatilpasning. Projekterne har vist, at der kan være store samfundsmæssige gevinster i at tænke klimatilpasning sammen med andre funktioner.

Regn & Byer skal ses som en udvidelse af vores tidligere kampagne VANDPLUS. Denne kampagne satte fokus på potentialerne ved at gennemføre enkeltstående projekter. Nu tager Regn & Byer indsatsen til det næste stadie, hvor vi kobler klimatilpasning med planlægning og understøtter indsatsen med konkrete værktøjer.

Med Regn & Byer ønsker vi at styrke klimatilpasningen ved at hjælpe kommuner og vandselskaber med at strukturere deres samarbejde. Målet er, at de nemt skal kunne finde de projekter, hvor de gennem samarbejde både kan spare penge og skabe samfundsmæssig merværdi.

Ansøgning

Sammen med Styrelsen for Vand - og Naturforvaltning, DANVA, KTC samt Forsikring & Pension inviterer vi alle kommuner og forsyningsselskaber til, i fællesskab, at ansøge om deltagelse i dette udviklingsforløb, der løber over et år. De fire udvalgte forsøgsprojekter skal undersøge og vise, hvordan et godt samarbejde mellem vandselskaber og kommuner kan føre til billigere klimatilpasning med større samfundsmæssig værdi.

Man kan søge om deltagelse i Regn & Byer, hvis man står over for at skulle gå fra plan til handling i klimatilpasningen. Som deltager vil du som kommune og vandselskab få både økonomisk og vidensmæssig støtte til at få organiseret samarbejdet og identificeret de projekter, som har potentiale til videre arbejde.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}