x

I de seneste år har en række af oversvømmelser i Danmark gjort det åbenlyst, at klimaforandringerne allerede i dag påvirker vores byer. Som svar på oversvømmelserne har kommunerne udarbejdet klimatilpasningsplaner og vandselskaberne investeret i at kunne håndtere både mere og kraftigere regn.

Investeringerne er store, og derfor opstår spørgsmålet, hvordan man kan få mest muligt ud af pengene.

Der er blevet iværksat en række projekter, hvor klimatilpasning er blevet koblet med udvikling af attraktive byer og nye naturområder. Erfaringerne fra projekterne er positive. Det er kort fortalt muligt at få mere kvalitet for færre penge, når klimatilpasning kobles med andre funktioner.

Erfaringerne fra de eksisterende projekter viser også, at nøglen til de gode og nytænkende projekter ligger i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Derfor har det været målet med Regn & Byer at opbygge erfaringer, modeller og redskaber, der kan styrke dette samarbejde.

Konkret består Regn & Byer af følgende tre elementer:

  • Udvikling af et samfundsøkonomisk redskab, som kommuner og vandselskaber kan bruge til at vurdere den samfundsøkonomiske effekt og beskrive merværdierne i konkrete klimatilpasningsprojekter.
  • Udvikling af modeller til et langsigtet og tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.
  • Et udviklingsforløb med fire forsøgsprojekter der både skal teste og videreudvikle redskabet til vurdering af samfundsøkonomisk effekt og modellerne til samarbejde mellem kommuner og vandselskaber.

Ambitionen har således været at opbygge viden om, hvad der skal til for at kvalificere og fremme klimatilpasning med merværdi.

PLASK - et samfundsøkonomisk beregningsværktøj

Det samfundsøkonomiske beregningsværktøj er udviklet i samarbejde med Miljøstyrelsen og resten af partnerskabet bag Regn & Byer, og har fået navnet PLASK (det står for Projekt om Lokale Analyser om Samfundsøkonomi i Klimatilpasning).

PLASK er udviklet over flere år, og gør det muligt at beregne værdien og effekten af forskellige klimatilpasningstiltag. Det kan hentes gratis her:

PLASK

Udviklingsprojekter

Sammen med Styrelsen for Vand - og Naturforvaltning, DANVA, KTC samt Forsikring & Pension har vi afholdt en række udviklingsforløb med kommuner og forsyningsselskaber. De fire udvalgte forsøgsprojekter skal undersøge og vise, hvordan et godt samarbejde mellem vandselskaber og kommuner kan føre til billigere klimatilpasning med større samfundsmæssig værdi.

De fire udviklingsprojekter er gennemført i Assens, Lemvig, Odense og Roskilde.

Merværdi i klimatilpasning

Vi har i Realdania gennem en årrække støttet projekter, der har fokus på at skabe merværdi i klimatilpasning. Projekterne har vist, at der kan være store samfundsmæssige gevinster i at tænke klimatilpasning sammen med andre funktioner.

Regn & Byer skal ses som en udvidelse af vores tidligere kampagne VANDPLUS. Denne kampagne satte fokus på potentialerne ved at gennemføre enkeltstående projekter. Regn & Byer har løftet indsatsen til det næste stadie, hvor klimatilpasningen er koblet sammen med planlægning og er understøttet med konkrete værktøjer.

Udover klimasikring i forhold til regnvand, har vi støttet en række kystsikringsprojekter og igangsat en større indsats omkring havvandsstigninger. Læs mere om den her:

Byerne og det stigende havvand