x

Rådgiverteam på plads: De skal forme Højer

Pressemeddelelse 4. februar 2019

Rådgiverteamet for den omfattende byomdannelse i Højer er fundet. Vinderen blev Erik Brandt Dam arkitekter. Det kunne borgmester Henrik Frandsen afsløre på et pressemøde mandag den 4. februar på Kiers Gaard i Højer.

Erik Brandt Dam arkitekter står i spidsen for det rådgiverteam, der skal videreudvikle gader og byrum i Højer. Teamet vandt udbuddet i en konkurrence med i alt tre prækvalificerede teams, og opgaven er en del af Tøndermarsk Initiativets projektspor. Borgmester Henrik Frandsen, formand for partnerskabet i initiativet, er glad for valget:

”Erik Brandt Dam og hans team står overfor en stor og spændende opgave i Højer. Byomdannelsen er et vigtigt led i det helhedsorienterede initiativ, der skal være med til at sikre, at det bliver mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i området. Jeg er sikker på, arkitekten vil gøre det med respekt for fortid og fremtid,” siger han. 

Totalrådgiver Erik Brandt Dam tager udgangspunkt i udviklingsplanen, som borgere og foreninger har bidraget til, og som et enigt byråd godkendte sidste sommer. Udviklingsplanen sætter retningen for udviklingen af byen i de kommende fem år. Planen beskriver konkrete indsatser, der forventes gennemført i Tøndermarsk Initiativets levetid frem til sommeren 2021, men også mere langsigtede indsatser og aktiviteter. 

Der skal være ’Mere Højer’

Bedømmelseskomitéen så tre spændende forslag til udvikling af Højer, men var enige om, at Erik Brandt Dam arkitekter samlet set gav det bedste og mest overbevisende bud. Et bud der vil give ’Mere Højer’ ved at styrke byens identitet og skabe bedre sammenhæng – f.eks. ved at bruge belægning – byens gulv – til historiefortællinger om Højers udvikling. 

”Teamet fra Erik Brandt Dam arkitekter har læst Højer helt rigtigt. De viser stor forståelse for byens historie, identitet og udvikling, men også for de mennesker der bor der. Forslaget forener fortid og fremtid og løfter på elegant vis byens potentiale for bedre sammenhæng og flere naturlige samlingssteder til glæde for både beboere og besøgende," siger programchef Stine Lea Jacobi fra Foreningen Realdania.

Som marskby har Højer en helt særlig rolle i Tøndermarsk Initiativets udvikling af Tøndermarsken som destination. Byomdannelsen skal sammen med Højer Byfond løfte byen som porten til Tøndermarsken og én af portene til Nationalpark Vadehavet. 

Fortællinger gennem nye oplevelser 

Erik Brandt Dam arkitekter er blandt andet kendt for transformationen af Nr. Vium Skole til ’Landsbyen i Skolen’, naturstien fra Allinge til Hammershus på Bornholm, De fem Halder ved Viborg, revitaliseringen af Fredericia Vold og Frederiksværk, Danmarks første industriby. 

Rådgiverteamet ser frem til at tage fat på byomdannelsen, der blandt andet skal sikre Højer nye byrum og fortællinger gennem nye oplevelser. På pressemødet viste arkitekterne foreløbige illustrationer af, hvordan de mener, udviklingsplanen kan komme ud at leve. Erik Brandt Dam glæder sig over, at planen er blevet til i en proces, hvor Højers borgere har deltaget aktivt i møder og workshops. Borgerinddragelse bliver også en del af den kommende proces, siger han:  

”Borgerne kender Højer og marsken bedst, og deres aktive deltagelse i dialogen om byens fremtid med viden og ideer er en uvurderlig ressource i udviklingen af ’Mere Højer’ – et Højer med mere nærvær, mere sammenhængskraft, mere karakterfuld almindelighed for at skabe de mærkbare forandringer, der styrker byens rum som levende rammer om hverdagslivet, foreningsaktiviteter, begivenheder og byens mange besøgende.”

Nu skal vinderteamet arbejde videre med projektet, så entreprenørerne kan gå i gang med de første anlægsarbejder senere i 2019. Der er afsat knap 60 mio. kr. til omdannelsen af gader og byrum i Højer. 

Vinderteamet bag ’Mere Højer’ er:
Totalrådgiver: Erik Brandt Dam arkitekter
Underrådgivere: NIRAS, ÅF Lighting, Urban Creators. 

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Foreningen Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Over fem år bidrager parterne tilsammen med cirka 250 mio. kr. i udviklingen. Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

De tre teams i konkurrence var:
Adept
Schønherr
Erik Brandt Dam arkitekter

Bedømmelseskomitéen bestod af:
Erik Jespersen, Tøndermarsk Initiativet
Peter Christensen, Tønder byråd
Preben Linnet, Tønder byråd
Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune
Torsten Rolf Hoffmann, Tønder Kommune
Stine Lea Jacobi, Realdania
Claus Ravn, Realdania