x

Massivt løft af den sønderjyske Tøndermarsk

Mange danske yderområder er udfordret af færre jobs i traditionelle erhverv, en voksende gruppe af ældre borgere og unge, som søger mod de større byer. Det gælder også området omkring Tøndermarsken, som er helt unik og indeholder et stort potentiale – både for beboere, erhverv og turister.

I 2016 gik vi sammen med Tønder Kommune, A.P. Møller Fonden og Nordea-fonden om at investere knap en kvart milliard kroner i området. Investeringen har sikret et massivt løft af den sønderjyske Tøndermarsk. En række andre parter har derudover bidraget til dele af projektet.  Visionen var at få samlet lokale, regionale og nationale kræfter om at udvikle Tøndermarsken gennem en flerstrenget indsats, for at gøre området endnu mere synligt og attraktivt at besøge, arbejde og bo i. I løbet af 2022 er projekterne blevet afsluttet, og bl.a. byforskønnelsen af Højer har opnået anerkendelse i form af en nominering til Byplanprisen. 

Mere om Byplanprisen og nomineringen af Højer

Indsatsen er flerstrenget

Tøndermarsken er blevet løftet gennem en flerstrenget indsats:

TøndermarskenRuter og stier i Tøndermarsken
Tøndermarsken er et ganske unikt landskab med enestående natur og et rigt fugleliv. Området er med på UNESCOs fornemme liste over verdensarv. Vi har forbedret adgangen til Tøndermarsken med nye ruter og stier, og formidlingen af marskens historie, plante- og dyreliv er blevet løftet. Marskstien blev i 2021 certificeret som en af Europas bedste vandreruter.

Mere om indsatsen med ruter, stier og formidling i Tøndermarsken


Højer, Tøndermarsken

Højer som porten til marsken
Vi har løftet Højer by som porten til Tøndermarsken ved at restaurere de historiske huse, skabe nye byrum af høj kvalitet. Med indsatsen er der skabt bedre mulighed for at fortælle historien om byen med den unikke bygningskultur, som er skabt med lokale materialer og tilpasset marsklandskabet.

Mere om byforskønnelsen af Højer

 

Tøndermarsken

Klimatilpasning 
Vi har fremtidssikret Tønder by og marsken mod oversvømmelser gennem klimatilpasning i Tønder og langs Vidåen. Det er blevet gjort på en måde, så det åbner mulighederne for nye oplevelser i marsken og byens rum.  

Mere om klimatilpasning i Tønder og langs Vidåen

 

Højer, Tøndermarsken

Turisme og erhverv
Med det samlede løft vil vi tiltrække flere besøgende og indfri potentialet for vækst i de lokale turisme- og fødevarevirksomheder i Tønder Kommune. 

 

Mere om turisme og erhverv i Tønder Kommune

Det har i høj grad været op til de lokale borgere, erhvervsdrivende, samt organisationer og myndigheder at være med til at definere og konkretisere de projekter, der har modtaget støtte fra parterne.

Podcast

Nyt liv i marsken

Kom med på tur gennem Højer og omegns historie, nutid og fremtidsdrømme. Realdania Podcast fortæller denne gang om Tøndermarskinitiativet, som i løbet af de næste år investerer næsten en kvart milliard kroner i at gøre området til et endnu bedre og mere attraktivt sted at besøge, arbejde og leve.

Højer fortæller marsklivets historie

Historien stikker hovedet frem overalt, når man går rundt i Højer med små 1200 indbyggere. Langs gader og gyder ligger de røde 1700-talshuse skulder ved skulder og i haven bag den gamle tyske præstegård går to store gæs bag et lavt hegn.

 


Hør vores andre podcasts:
Podcasts

 

Økonomi

Det samlede budget for hele indsatsen er på 210,9 millioner kroner.

Heraf kommer de 111,3 millioner fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kroner og A.P. Møller Fonden 25 millioner. 9,6 millioner forventes fra andre fonde.  Pengene skal bruges i perioden 2016-2021. Tilgangen er, at turisme og fødevareområdet skal styrkes, så der skabes en varig effekt i området, og at der derefter ikke er behov for ekstern finansiering.  

Det skal pengene bruges til:

 1. Fysisk opgradering af Højer
  Torvet i Højer er det naturlige afsæt for ture i Tøndermarsken. Det vil betyde, at de relevante servicefunktioner bliver placeret på Torvet. Desuden er der behov for, at byen får et fysisk løft – det gælder ikke mindst nogle af byens bevaringsværdige og fredede bygninger.

 2. Nye stier, ruter og skilte
  Skal forbedre besøgendes adgang til Tøndermarsken, beskytte naturen og give områdets gæster viden om områdets kultur-, natur- og fugleliv.

 3. Erhvervsudvikling
  Fokus på at styrke turismeerhvervet blandt andet ved at udvikle netværk, strategier og fælles branding og markedsføring på tværs af brancher. Formålet er at styrke turismen - herunder en række unikke egnsspecifikke produkter inden for fødevarer.

 4. Klimatilpasning 
  Klimaændringer og forhøjet vandstand betyder, at det ikke længere er nok at bygge diger langs Vidå. Derfor ønsker kommunen en samlet plan for klimatilpasning langs åen. Indsatsen skal samtidig styrke de rekreative og naturmæssige kvaliteter.

 5. Den lokale forankring
  Den lokale involvering skal bære udviklingen. Derfor er områdets erhvervs-, turist- og lokalforeningers involvering helt afgørende. Der er et tæt samarbejde med bl.a. Højer Lokalråd, Rømø-Tønder Turistforening, Tønder Erhvervsråd og Dansk Kyst- og Naturturisme, Nationalpark Vadehavet og Schackenborg Fonden. Det lokale erhvervsliv og andre kræfter skal også være med til definere en række af de konkrete projekter, der skal i gang i løbet af de kommende fem år.