x

Boligejere bør tænke mere på klimasikring

Nyhed 12. februar 2019

Fremtidens klima bliver mere ekstremt med kraftige skybrud og flere stormfloder, men en undersøgelse viser, at de færreste ved, hvad man selv kan gøre for at sikre boligen mod de øgede vandmængder. Realdania og Bolius står bag undersøgelsen, der afdækker boligejernes syn på klimasikring.

Klimasikring handler ikke kun om, hvordan vi som samfund håndterer klimaudfordringerne, og hvordan fremtidens byer skal indrettes, så store vandmængder gør mindst mulig skade – det handler også om, hvad den enkelte husejer kan gøre for at sikre boligen mod vandskader. 

En undersøgelse lavet af YouGov for Bolius og Realdania viser, at tre ud af fire husejere mener, at deres bolig er tilstrækkelig sikret mod stormflod og skybrud. Men undersøgelsen viser samtidig, at de fleste generelt mangler viden på området – f.eks. har 4 ud af 5 aldrig fået en fagperson til at vurdere risikoen, mens de færreste kender til de mange konkrete forebyggelsestiltag, man selv kan udføre. 

Undersøgelsen er lavet som en del af kampagnen vandetkommer.dk, der indgår i Realdanias samlede indsats for klimatilpasning, som retter sig både mod regnvand og havvand.

"Vi ved, at der i fremtiden oftere vil komme stormfloder og skybrud, og vi er nødt til at forberede os på den virkelighed. Derfor vil vi med vandetkommer.dk sætte fokus på, hvordan vi hver især kan sikre vores bolig bedst muligt mod vandet, hvad end det kommer fra havet eller fra himlen," siger Mikkel Suell Henriques, projektchef i Realdania.

På hjemmesiden vil Bolius fremover orientere om, hvad man som husejer bør vide for at undgå oversvømmelser eller mindske skadernes omfang. 

"Når det kommer til klimasikring, kaster vi os forståeligt nok over det, vi umiddelbart kan se. Vi renser vores tagrender og tjekker, om der er huller i taget, men derudover gør vi ikke det store. De fleste har hverken faskiner eller dræn, og det er kun meget få, der har højtvandslukke – og når vandet kommer i voldsomme mængder, er det den type tiltag, der kan sikre, at haven kan blive ved med at suge, og at der ikke kommer kloakvand op af afløbet," siger Tue Patursson, fagekspert i Bolius.

Fakta

  • 61% tror, vi som konsekvens af klimaforandringerne i fremtiden vil opleve mere ekstremt vejr med skybrud og stormfloder.
  • 74% mener, de er sikret mod vandskader efter skybrud og stormflod.
  • 41% tænker slet ikke eller kun lidt på at forebygge – og dem, der gør, nøjes i høj grad med at tjekke tagrender, tag og afløb
     

Kilde: Undersøgelse blandt 1.518 personer foretaget af YouGov på vegne af Bolius og Realdania.

Læs mere på: 

vandetkommer.dk

realdania.dk/havvandsstigninger