x

Netværk vil skabe overblik og viden om havvand og fremtidens kystbyer

Pressemeddelelse 6. marts 2019

Mange danske byer ligger ud til kyst og fjord. Det giver udfordringer for, hvordan byerne kan udvikles i fremtiden - når havvandet stiger, og der oftere kommer stormflod. Et nystartet netværk af forskere fra danske universiteter vil nu samle viden om planlægning af byerne i forhold til klima-forandringernes betydning for oversvømmelser fra havet. Netværket modtager støtte fra Realdania. Det sker som en del af Realdanias samlede arbejde med byerne og det stigende havvand frem til 2022.

Alle kommuner har i dag en godkendt klimatilpasningsplan. Men indtil nu har forskning, udvikling og praksis om planlægning for klimatilpasning i byerne primært været fokuseret på at håndtere regnvand. Over halvdelen af alle danske kommuner forventer, at stormflod vil skabe store udfordringer fremover. Og næsten alle kommuner forventer, at byplanrelaterede aktiviteter bliver en del af deres klimatilpasningsplan. 

Der mangler dog generelt forskningsbaseret viden om, hvordan danske byer kan planlægges, sikres og udvikles i forhold til fremtidens klima. Et nystartet forskernetværk vil nu styrke vores viden om dette. Netværket vil også samle viden om, hvordan opgaven kan løses på nye måder med hensyn til organisering og finansiering. 

Konkret vil netværket blandt andet arrangere en række debatseminarer med forskere fra forskellige universiteter. Med udgangspunkt i drøftelserne vil netværket se på, hvor der kunne være behov for nye forskningsområder. Derudover vil forskernetværket også følge en række pilotprojekter om bæredygtige helhedsløsninger i udvalgte kommuner. Det er pilotprojekter, som støttes af Realdania sammen med Miljø- og Fødevareministeriet. Pilotprojekterne skal finde nye svar på, hvordan man på én gang kan tilpasse og udvikle byerne i forhold til fremtidens klima.

Netværket er tværfagligt sammensat og består af en kernegruppe på tre forskere fra henholdsvis Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Arkitektskole: 

  • Professor i byplanlægning og urban design Gertrud Jørgensen fra Københavns Universitet,
  • Professor i klimaændringer og vandinfrastruktur Karsten Arnbjerg fra Danmarks Tekniske Universitet, 
  • Professor i by- og landskabsplanlægning Tom Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus.

Udover kernegruppen af de tre forskere deltager også professor Helle Tegner Anker (miljø- og planjura), lektor og sektionsleder Jesper Sølver Schou (økonomi) samt adjunkt Kristoffer Albris (antropologi) i netværket. Alle forskere er fra Københavns Universitet.

Koordinator af netværket, professor Gertrud Jørgensen siger: ”Skal byerne vokse væk fra havet? Og er der byområder, som vi helt eller delvis må opgive for fremtiden? Det er blot er par af de spørgsmål, som kræver viden om fx risikovurdering, byplanlægning og konkrete designløsninger samt en række andre faktorer. Og den viden mangler vi i dag. Så her er der både en stor udfordring, men også store muligheder. Vi ser frem til, at vi gennem netværket kan bidrage til et bedre strategisk vidensgrundlag, der kan understøtte blandt andre kommunernes, bygningsejernes og Realdanias indsats med byerne og det stigende havvand.”

Projektchef i Realdania, Mikkel Suell Henriques siger: ”Det er en fælles samfundsudfordring at sikre og beskytte kystbyerne, og det er noget, som vi vil komme til at arbejde med i mange år fremover. Derfor er det vigtigt, at vidensgrundlaget på feltet fortsat styrkes, og derfor støtter vi netværket led i vores samlede indsats Byerne og det stigende havvand.” 

Læs mere om Realdanias indsats Byerne og det stigende havvand