x

Kunst i byudvikling skaber værdi og opmærksomhed

Nyhed 28. marts 2019

Kunst i byudvikling kan skabe værdi på mange niveauer og bidrage til livskvaliteten i og mellem husene. Dét er Realdania By & Bygs erfaring efter mange år med konkrete projekter. Nu er erfaringerne samlet i en ny publikation, som lanceres 5. april, hvor Realdania By & Byg byder på både oplæg, debat og rundtur i et byrum, hvor kunsten spiller med.

Kunst i byudvikling kan skabe værdi på mange niveauer: Når nye bydele skal udvikles, når eksisterende bydele skal revitaliseres, når lokale borgere skal involveres eller når investorer og tilflyttere skal tiltrækkes, så kan kunst være en katalysator. Kunsten kan skabe tidlig opmærksomhed og ejerskab og være med til at stimulere bylivet og tilføre værdi. 

Sådan lyder det fra Realdania By & Bygs adm. direktør, Peter Cederfeld. Realdania By & Byg har i de seneste ti år gjort sig en række erfaringer med kunst i byudvikling, og i en ny publikation, ”Kunst i byudvikling”, deler selskabet nu ud af erfaringerne, som bl.a. er hentet fra byudviklingsprojekterne i Køge Kyst og Kanalbyen i Fredericia, som Realdania By & Byg gennemfører i partnerskab med hhv. Køge og Fredericia Kommune.

Et bidrag til livskvaliteten i og mellem husene
Med publikationen ønsker Realdania By & Byg at sætte fokus på det strategiske arbejde med kunst i udviklingen af bydele, byrum og byggerier. Ved at indtænke kunsten så tidligt som muligt i processen har de udøvende kunstnere fra starten mulighed for at indgå i tæt samarbejde med for eksempel bygherrer, arkitekter eller entreprenører.

-  Publikationens fokus er ikke så meget på kunsten i sig selv – men mere på, hvordan kunsten kan bidrage til livskvaliteten i og mellem husene. I forhold til Realdanias samfundsmæssige sigte handler det om, hvordan kunsten kan være med til at fremme bæredygtige byer og en levende bygningskultur – og måske fremhæve og opdyrke nogle af de særlige stedbundne potentialer, dér hvor kunsten indgår, understreger Peter Cederfeld.


I publikationen er samlet en lang konkrete erfaringer og eksempler på inddragelse af kunst i større byudviklingsprojekter, i afgrænsede byrum og i enkelte byggerier, ligesom der inddrages betragtninger om processen og samarbejdet mellem kunstnere, bygherrer og fagprofessionelle og erfaringer og viden fra Statens Kunstfond, som har arbejdet med området i mange år. Endelig bidrager også en af Danmarks mest vidende på feltet, direktør for Glyptoteket i København, cand.mag. Christine Buhl Andersen, som sætter en både historisk og aktuel ramme om kunst i byudviklingen.

- Publikationen henvender sig til alle, som arbejder med kunst i byudvikling. Vi håber, at publikationen kan give inspiration til at overveje kunsten som et værdiskabende aktiv i egne projekter – og når valget er truffet: finde inspiration i de strategier, greb og processer, som er omtalt i publikationen, siger Peter Cederfeld.

Boglancering og debat om kunst i byudvikling
Publikationen ”Kunst i byudvikling” lanceres den 5. april 2019 kl. 13.30-16.00 i Kanalbyen i Fredericia. Ved lanceringen vil der være oplæg fra Statens Kunstfond, Holstebro Kommune, Kanalbyen i Fredericia og Realdania By & Byg samt rundtur i Kanalbyen. Alle deltagere får desuden et eksemplar af den nye publikation.


Ovenstående arrangement er afholdt, men på grund af stor interesse afholder vi et nyt arrangement om kunst i byudvikling torsdag den 20. juni 2019 i Køge med oplæg, debat og rundvisning i den nye bydel Køge Kyst.