x

Nyt værdiprogram giver inspiration til fremtidens bofællesskab

Pressemeddelelse 18. marts 2019

Hverdagsfællesskaber med fokus på delekultur, lokalt engagement og måltidet er kerneværdier i fremtidens seniorbofælleskab, som foreningen ’Sundbo seniorfællesskab’, boligselskabet fsb og foreningen Realdania har skabt konturerne til, målrettet boligområdet Sundparken på Amager.

Herudover har parterne udviklet en værktøjskasse til alle, som arbejder brugerdrevet med udvikling af fremtidens seniorbofællesskaber.

Hvordan oversætter man en række seniorers værdier og behov til et bofællesskab, der understøtter nutidige og fremtidige generationers hverdagsliv og fællesskabsformer? Og hvordan udvikler man fællesarealerne, så de understøtter de sociale relationer i seniorbofællesskabet?

Svarene kan findes i et nyt værdiprogram og en ny værktøjskasse, som er et foreløbigt resultat af et samarbejde mellem foreningen Realdania og boligorganisationen fsb om at realisere et nyt seniorbofællesskab i et eksisterende boligområde. 

Værktøjskassen er blevet til, fordi Realdania og fsb sammen med seniorbofællesskabsforeningen Sundbo har udviklet et værdiprogram for et seniorbofælleskab, der skal placeres på frie arealer i fsb’s boligafdeling Sundparken på Amager. 

Sangberg Arkitekter har udarbejdet skitserne til bofællesskabet, hvor medlemmerne af Sundbo skal udleve deres seniortilværelse. I værktøjskassen kan interesserede få viden om, hvordan man planlægger processen, involverer brugerne, skaber sammenhæng med lokalområdet og kortlægger aktiviteter og faciliteter.

Fra brugerdrømme til værdiprogram 

Værdiprogram og værktøjskasse er blevet til gennem en grundig proces, faciliteret af Innovationsbureauet FUTU, hvor parterne har bidraget væsentligt til at indkredse de aktiviteter og værdier, som et vellykket bofællesskab for seniorer indeholder. 

Resultatet er et værdiprogram, hvor husets funktioner og zoner, designprincipper og bofællesskabets profil er afdækket. Samtidig er der udarbejdet konkrete arkitekttegninger, som understøtter hverdagsfællesskabet på baggrund af værdiprogrammet med værdier som delekultur, lokalt engagement og måltidet som fællesskabsdannende faktor.

”Det glæder mig, at der nu er endnu et seniorbofællesskab på vej i København. Jeg oplever, at flere og flere ældre gerne vil bo i fællesskab i byen, hvor de kan deltage i sociale aktiviteter og spise sammen med andre. Det vil gøre en stor forskel for mange. Derfor er det vigtigt, at vi får endnu flere seniorboliger med fællesskabet i centrum – så København fortsat er en by for alle, hvor man kan leve det gode liv, også når man bliver ældre”, siger Københavns overborgmester Frank Jensen.

”Seniorbofællesskaber skaber stor værdi for den enkelte ældre, og samtidig kan de skabe stor værdi for nærområdet. I København er der en stigende interesse for seniorbofællesskaber, og den skal vi komme i møde på den bedst mulige måde. At kaste sig ud i at skabe et seniorbofællesskab er et stort projekt, og her er jeg sikker på, at fsb’s og Realdanias værktøjskasse og værdiprogram kan være en god hjælp”, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. 

Stigende behov for seniorfællesskaber

Baggrunden for udviklingen af både værdiprogram og værktøjskasse er en stigende efterspørgsel efter boliger af denne type. 
Stadig flere vil gerne leve deres seniortilværelse i et seniorbofællesskab, hvor det er i høj kurs at have noget sammen, samtidig med, at man har sit eget. Specielt i storbyer, især København, hvor grundpriserne er høje og byggegrundene få, er det vanskeligt at bygge denne type boliger – særligt til seniorer med små indkomster. Derfor er bofællesskabet udviklet til en grund, hvor fsb i forvejen har en stor ældreboligafdeling. 

fsb, der bygger boliger til alle aldersgrupper i København, ønsker at imødekomme behovet for andre boformer for seniorer. Boligorganisationens værdigrundlag er bl.a. at kunne tilbyde et varieret boligudbud, som imødekommer tidens krav.

”fsb har længe ønsket at bygge et seniorbofælleskab, og vi er meget glade for, at partnerskabet med Realdania har gjort det muligt at oversætte de bløde værdier til et konkret og ikke mindst alment seniorbofælleskab. Samtidig er det vigtigt at skabe et godt naboskab mellem vores ældreboliger i området og det nye seniorbofælleskab. Det giver partnerskabet med Realdania også mulighed for,” siger fsb’s formand Steen Søndergaard Thomsen.     

Imødekommer tidens krav om nye boligformer 

Partnerskabet er en del af Realdanias kampagne ”Rum og fællesskaber for ældre”, som er målrettet bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Forskningen viser, at 91 pct. af beboerne i seniorbofælleskaber oplever øget livskvalitet i denne boligform. Samtidig giver fællesskabet et lavere træk på de offentlige udgifter til praktisk hjælp. 

”Vi ved, at der er en enorm efterspørgsel efter seniorbofællesskaber – og det er godt, fordi det er en boligform, som vi ved, kan modvirke ensomhed. I dette udviklingssamarbejde har vi fået lærerige brugerindspark om, hvad der er vigtigt, når man udvikler nye tilgange til seniorbofællesskaber for nutidens og fremtidens – meget aktive – seniorer. Al den viden, vi indsamler og oparbejder i Realdania, skal deles. Vi har i Realdania et ønske og en ambition om, at den viden, vi indsamler og oparbejder, skal deles og dermed bidrage til at finde nye løsninger på samfundsudfordringer, som eksempelvis ensomhed blandt ældre,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.  

Værdiprogrammet og skitserne vil nu indgå i lokalplansarbejdet og skal siden til politisk behandling i Københavns Kommune. Indflytning forventes i 2021 under forudsætning af, at projektet bliver endeligt vedtaget af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.  Værktøjskassen er til fri afbenyttelse for alle interesserede.

 

9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den svageste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: SFI).

Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et seniorbofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen).

• Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. (Note: De 7000 var det estimat, der var muligt at lave i starten af indsatsen. En senere og mere præcis løbende optælling har vist, at der reelt i 2016 var omkring 4.200 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark.) Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.

• I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.

 

Om boligorganisationen fsb

fsb, der er oprettet i 1933, er Københavns Kommunes største almene boligorganisation. fsb har ca. 13.500 boliger, heraf ca. 1.400 kollegie- og ungdomsboliger. fsb ønsker at være en aktiv del af byen og opføre gode attraktive boliger, der imødekommer tidens krav. fsb arbejder gerne med nye måder at bo tæt og sammen i byen og prioriterer økonomisk, social og materiel bæredygtighed, som grundlag for det ”gode boligliv”. 

Om Sundbo

Under navnet Seniorbo København blev foreningen oprettet i 2015 og har til formål at etablere et lejebaseret seniorbofællesskab for foreningens medlemmer. De har efterfølgende skiftet navn til Sundbo. Foreningen vægter en ligelig kønsfordeling og et inkluderende værdigrundlag for foreningens medlemmer, der alle skal være 50 år eller derover.