x

Nyt seniorbofællesskab vil tiltrække begge køn

Pressemeddelelse 26. marts 2019

Flere kvinder end mænd vælger et seniorliv i bofællesskab. I Albertslund spirer et nyt seniorbofællesskab, hvor der er arbejdet målrettet med at skabe rammer, som også tiltrækker mænd. Seniorbofællesskabet er udviklet i et partnerskab mellem Albertslund Kommune, KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund og foreningen Realdania.

Ovalen i Albertslund er nytænkning af seniorbofællesskabet som boform og har ambition om at tiltrække både kvinder og mænd. Her skal være plads til både erhvervsaktive seniorer og pensionister - enlige såvel som par. De kommende beboere skal have en blandet social baggrund. Og så skal det også være til at betale for dem, der kun har en folkepension.
    
Ovalen består af 50 boliger og er beliggende i Roholmparken i Albertslund. Projektet er udviklet i et partnerskab mellem Albertslund Kommune, KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund og foreningen Realdania.  

 

Mænd vil mødes om aktiviteter og på egne præmisser

Et vigtigt fokus i arbejdet med at udvikle det nye bofællesskab har været at sikre, at det bliver nytænkende i sin måde at skabe rammerne for et levende hverdagsfællesskab mellem beboerne. Blandt andet er det et mål i udformningen af bofællesskabet, at det appellerer lige så meget til mænd som til kvinder. 

Et værdiprogram, som giver bud på, hvad hverdagens fællesskaber kan samle sig om, er udviklet som grundlag for bofællesskabet. Værdiprogrammet tager udgangspunkt i en række interviews, som blandt andet peger på, at mange mænd har brug for konkrete aktiviteter at mødes om, at kunne trække sig fra fællesskabet og at kunne være sammen med andre på egne præmisser. Derfor skabes der rum til i fællesskab at udvikle konkrete faciliteter, som kunne være fx værksted, motionsrum og billard. 

I udformningen af de fysiske rammer for bofællesskabet arbejdes der ligeledes med både privatliv og tre grader af fællesskab: ”Lidt sammen”, hvor man lige hilser på, når man henter sin post eller sidder udenfor og læser avisen. ”Tæt sammen”, hvor man mødes om en fælles interesse eller hobby. Og ”Alle sammen”, hvor alle er med til fx at fejre traditioner eller mødes om at vedligeholde de fælles rammer. 

Det er samtidig en kerneværdi, at der også er fællesskab med det omgivende lokalmiljø, så der skabes et stærkt samspil mellem bofællesskabet og kvarteret omkring Roholmparken. 

”Albertslund blev til levende by fra bar mark i 1960’erne. Som dengang står vi nu midt i en kæmpe udvikling af vores by, hvor vi prioriterer nye rammer for levende fællesskaber. Ovalen passer lige ind i den udvikling, og jeg glæder mig til at se det gro og blive et seniorbofællesskab, der giver værdi til en masse mennesker og til byen,” siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune. 

”I AKB, Albertslund er vi stolte af at være med til at gentænke rammerne om seniorbofællesskabet og levere flere boliger af en type, som der er stor efterspørgsel på,” siger René Løfqvist, formand for Boligselskabet AKB, Albertslund.

 

Seniorbofællesskaber mindsker ensomhed blandt ældre

Projektet er en del af Realdanias initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’, som skal bekæmpe ensomhed blandt ældre. Baggrunden for initiativet er en række undersøgelser, som viser, at ensomheden stiger blandt ældre, men at livskvaliteten vokser og ældre føler sig mindre ensomme, når de bor i bofællesskab. 

 ”Vi ved, at ensomhed er en af vores store samfundsudfordringer, og at seniorbofællesskaber kan være en del af løsningen. Med Ovalen har vi i fællesskab udviklet et eksempel på, hvordan vi etablerer seniorbofællesskaber med plads til mest mulig bæredygtighed, naboskab og mangfoldighed – og med fokus på at få mændene med. Det er ikke nemt i praksis – men vi håber, at det lykkes her,” siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk. 

Seniorbofællesskabet Ovalen er et af syv projekter, som Realdania bidrager til, som skal inspirere til nye former for seniorbofællesskaber i både den private og almene boligsektor. 

Alle projekterne lægger vægt på at afprøve, hvordan de fysiske rammer kan understøtte forskellige hverdagsfællesskaber og sociale møder, som er afgørende for at bekæmpe ensomhed.

Lokalplan for Ovalen forventes at blive sendt i høring i efteråret 2019. Herefter forventes lokalplanen at blive behandlet i 2020, og hvis lokalplanen godkendes, kan seniorbofællesskabet Ovalen stå færdigt i sommeren 2022. 

Arkitekt på Ovalen er Vandkunsten, og værdiprogrammet er udarbejdet af Andel og Vandkunsten.

Boligselskabet AKB, Albertslund ejer omkring 1.000 almene boliger i Albertslund kommune og har et ønske om at fremme et varieret boligudbud. Senest har selskabet opført boligafdelingen Alberts Have, der tilbyder prisbillige rækkehuse med fokus på at minimere driften gennem et aktivt naboskab.
 
KAB administrerer over 68.000 boliger i hovedstadsområdet – herunder boligerne i Boligselskabet AKB, Albertslund. KAB har stor erfaring med at etablere seniorbofællesskaber i samarbejde med boligorganisationer og kommuner. Både som byggeforretningsfører for det aktuelle byggeprojekt, som udviklingspartner for den kommende beboergruppe, og som administrator for de nye boliger.