x

Kunst er en del af byudviklingen

Pressemeddelelse 5. april 2019

Realdania By & Byg har gennem sit arbejde med byudviklingsprojekterne Køge Kyst og Kanalbyen i Fredericia opbygget erfaring med kunst i byudvikling og sætter nu fokus på emnet med en ny publikation.

Et mobilt kunstnerisk udekøkken i Køge. Et seksetagers maleri inspireret af vandplanter i et boligbyggeri i Fredericia. Kunst spiller i disse år en stigende rolle, når nye byrum skal anlægges eller bygninger bygges, og Realdania By & Byg har med afsæt i egne erfaringer netop sendt en ny publikation på gaden med titlen ”Kunst i byudvikling”.

Strategier og greb

- Det er strategier og greb fra Køge Kyst og Kanalbyen i Fredericia, som vi nu formidler videre – samtidig med at vi har samlet andre gode eksempler på, at kunsten spiller en vigtig rolle i byrum eller bygninger, siger adm. direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg, som i partnerskab med hhv. Køge og Fredericia Kommune arbejder med at realisere fælles visioner for byudviklingen.

I Køge Kyst har en særlig kulturpulje og en stribe af udendørs kunstudstillinger sat den nye bydel på landkortet, længe før det første byggeri gik i gang – og i Kanalbyen i Fredericia arbejder man helt aktuelt med en strategi for at indarbejde kunst i boligbyggerier i samarbejde med de private investorer, der skal opføre boligerne.

Blandt de andre projekter, som er omtalt i publikationen ”Kunst i byudvikling” er Superkilen på Nørrebro i København og projektet ARKENWALK i Ishøj, som begge er markante byrumsprojekter, hvor kunstnere fra starten har arbejdet tæt sammen med arkitekter eller landskabsarkitekter.

Den nye publikation bliver i disse dage sendt til alle danske kommuner og til byudviklingsselskaber, developere, rådgivere og andre, som måske kan finde inspiration til at arbejde med kunst som en integreret del af byudvikling eller byggeri.

Et felt i udvikling

At denne type samarbejder er et felt i udvikling fremgår af et interview med formanden for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, Søren Taaning. Han oplever, at kunstnere i dag kommer med et helt andet tværfagligt perspektiv og en stor lyst til at engagere sig i det enkelte sted, end det tidligere har været tilfældet.

”Vi kan se, at en del kunstnere faktisk har brug for, at der er en situation, et problem, noget at forholde sig til. Det bliver noget, de bruger i deres praksis. De vil gerne forholde sig til et sted, nogle mennesker og en situation”, siger Søren Taaning i publikationen.

Publikationen indledes af en artikel af direktør Christine Buhl Andersen, som sætter emnet kunst i byudvikling ind i en både historisk og højaktuel sammenhæng.

Hent publikationen

Den nye publikation kan  downloades frit her på hjemmesiden – og på www.realdaniabyogbygklubben.dk, hvor den også kan bestilles i trykt form for 49 kr.