x

Kunst i byudvikling

Udgivelsesdato
5. april 2019

Sideantal
60 sider

Forfatter(e)
Realdania By & Byg - med bidrag af Christine Buhl Andersen

For medlemmer af
Realdania Byg Klubben
79,00 kr.
(99,00 kr. for ikke-medlemmer )

Læg i kurv

Kunst indgår i stigende grad, når kommuner og andre aktører ønsker at gøre nye bydele, byrum eller bygninger levende og attraktive. Publikationen belyser, hvordan en satsning på kunst kan skabe værdi for byer, borgere og brugere af byrum og bygninger – og den formidler eksempler på strategier, greb og processer, der sammentænker kunsten og det byggede miljø.

Når nye bydele udvikles, kan kunsten skabe tidlig opmærksomhed og ejerskab, og den kan være med til at stimulere bylivet og tilføre området værdi – hvad enten kunsten optræder midlertidigt eller indarbejdes mere permanent i den nye by.

Kunst kan også give eksisterende byrum og kvarterer et løft og involvere områdets borgere - ligesom den kan give det enkelte byggeri identitet og bidrage positivt til trivslen hos bygningens beboere eller brugere.

Det gælder blandt andet i de nye bydele Køge Kyst og Kanalbyen i Fredericia, som Realdania By & Byg udvikler i partnerskab med hhv. Køge og Fredericia Kommune.

Blandt de andre projekter, som er omtalt i publikationen ”Kunst i byudvikling” er Superkilen på Nørrebro i København og projektet ARKENWALK i Ishøj, som begge er markante byrumsprojekter, hvor kunstnere fra starten har arbejdet tæt sammen med arkitekter eller landskabsarkitekter.

Gennem artikler og interviews med bl.a. byudviklere og repræsentanter for kommuner og for kunstverdenen belyser denne publikation, hvordan en satsning på kunst kan skabe værdi for byer, borgere og brugere af byrum og bygninger – og samtidig formidler den konkrete eksempler på strategier, greb og processer, der sammentænker kunsten og det byggede miljø.

Publikationen indledes af en artikel af direktør Christine Buhl Andersen, som sætter emnet kunst i byudvikling ind i en både historisk og højaktuel sammenhæng.

”Kunst i byudvikling” henvender sig til kommuner, byudviklingsselskaber, rådgivere og andre, som kan se perspektiver og muligheder i at indarbejde kunst i byudvikling og byggeri.

Du kan downloade publikationen her - eller købe et trykt eksemplar for 49 kr. her.