x

Natur, kultur og aktivt byliv bliver fremtiden for Silkeborg bymidte

Pressemeddelelse 10. april 2019

Naturen skal ind i byen, og bylivet ud i naturen. Det er visionen i vinderforslaget til en masterplan for udviklingen af de store, centrale og attraktive arealer ved Søfronten og havnen i Silkeborg by. Team EFFEKT står bag forslaget og er udpeget som vinder af konkurrencen.

Bag arkitektkonkurrencen står Silkeborg Kommune, Realdania og lokale virksomheder. 22 rådgiverteams bød på opgaven, og Team BIG, Team SLA og Team EFFEKT blev udvalgt til at deltage i parallelkonkurrencen. Alle tre teams har leveret fyldestgørende, visionære og kvalificerede bud på en masterplan for omdannelsen. Der var tæt løb mellem de tre teams. Men et enigt bedømmelsesudvalg har peget på masterplanen fra Team EFFEKT som vinder af konkurrencen.

Masterplanen ”Silkeborg 360º” fra Team EFFEKT styrker fortællingen om Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad med outdoorliv, kultur og sportsaktiviteter langs bredden af Silkeborg Langsø og med et nyt Museum Jorn som vartegn og et nyt kulturhus og amfiteater på Havnen. Planen styrker sammenhængen mellem havnen, bymiljøet og de attraktive områder langs søbredden i Silkeborg by og bringer byen og naturen tættere på hinanden.

- Vinderplanen opfylder på overvisende vis vores ønske om at aktivere de uudnyttede og helt centrale arealer, som i dag primært bruges til biler og parkering, og planen binder byen, havnen og søerne sammen på en elegant måde. Vi er særligt begejstrede for den måde, Team EFFEKT har tænkt i forbindelser mellem de enkelte områder, og som på elegant vis placerer et grønt samlingspunkt med outdoor og sportsaktiviteter ved Viborgbroen, siger Steen Vindum, borgmester i Silkeborg Kommune.

- Mange danske byer oplever, at deres bymidte – og især handelslivet – forandrer sig i disse år. Det gælder også i Silkeborg. Team EFFEKTs forslag til en masterplan giver et stærkt bud på, hvordan Silkeborg kan udnytte og styrke de bynære potentialer til at sikre en levende, attraktiv og bæredygtig udvikling af byen, der både styrker bymidten – og som samtidig skaber rekreative og bynære aktivitetsområder ved søfronten og i havnen. Det bliver spændende at følge udviklingen videre frem mod en realisering af planerne, siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

Team EFFEKTs forslag til en masterplan bliver dermed grundlaget for den videre proces med at udvikle områderne langs Søfronten og havnen og etableringen af et nyt Museum Jorn. Team EFFEKTs konkurrenceforslag skal nu finjusteres til en egentlig udviklingsplan for området, hvor det vil være muligt at inddrage gode løsninger fra alle tre forslag. Udviklingsplanen skal godkendes i Silkeborg Byråd til efteråret. Derefter skal der udarbejdes lokalplan for områderne. Arealerne ved havnen ligger med stor sandsynlighed først for. Her har SLA også nogle gode idéer, som Silkeborg Kommune gerne vil lade sig inspirere af. Det er blandt andet idéen om en sydvendt opholdsplads med et lille badeanlæg. Søfronten er mere kompleks og tager lidt længere tid, og der skal udvikles en stærk etape- og finansieringsplan.

- Foran os ligger en lang og spændende proces, hvor borgere, foreninger og andre skal byde ind med idéer og input. Med hensyn til Museum Jorn arbejder museet på at finde finansieringen. Når det er på plads, skal der afholdes arkitektkonkurrence for selve byggeriet, siger Steen Vindum.

”Silkeborg 360º” fra Team Effekt 

Teamet: EFFEKT, Trafikplan, WTM engineers, Colliers, GAME, Camp Adventure
Elementer fra vinderforslaget:

Outdoor midt i byen

 • Fra grå til grøn: Parkeringen flyttes væk fra søen til p-huse tæt på gågaderne og byens kulturinstitutioner.
 • Fra Søvej til søfront: Søvej flyttes væk fra Silkeborg Langsø og bag om Silkeborg Rådhus, så søfronten reetableres som en grøn korridor langs søen. 
 • I den nye bypark kan både kultur, sport, rekreative og dagligdags aktiviteter udfolde sig helt ned til vandet, og byparken får grønne forbindelser til bymidten og Havnen.

Et nyt vartegn ved søen

 • Fra parkering til nyt vartegn: Et nyt Museum Jorn placeres i parken ved Silkeborg Langsø vest for Silkeborg Rådhus, så naturen kan komme helt ind i det nye museum.
 • Det nye Jorn Museum giver byen og Søfronten en ny kulturel identitet, og museet integreres i det grønne landskab. Der skal, når museet har tilvejebragt finansiering, afholdes arkitektkonkurrence, hvor den præcise udformning af museet vil blive lagt fast. 

En ny Sports Hub ved søen

 • Øst for Silkeborg Rådhus mellem rådhuset og den nye bydel Søtorvet etableres en sportsbakke med en grøn bro over til den hævede bypark på Søtorvet. Den grønne bakke har tribune og sportsfaciliteter på toppen og rummer plads til fx parkering under bakken.
 • Sports hub’en bringer outdooraktiviteter helt ind i byen og giver mulighed for at dyrke en række sportsaktiviteter og aktiv ferie i vandkanten. Sports hub’en har et tydeligt koncept og kan tage mange former.

DOKKEN kulturhus og amfiteater på Havnen

 • På havnen bygges et dokanlæg til hjejleflåden, og bygningerne fungerer samtidig som et kulturhus, der forstærker livet på havnen, og med mulighed for at afvikle store events.
 • DOKKEN er trukket lidt tilbage, så der skabes en forplads mod midtbyen og forbindelser til Silkeborg Kirke, Museum Silkeborg og Åhavevej.
  • Området omkring DOKKEN forvandles til et stort amfiteater med trapper ned til vandet fra alle sider og med en flydende scene med plads til koncerter, teater og optræden. 
 • DOKKEN indgår i sammenhæng med de grønne byrum langs åen og med Papirfabrikken, Søtorvet og byparken langs Søfronten.

Vinderforslaget er en masterplan for, hvordan Søfronten og havnen kan udvikle sig over de kommende mange år. Det er ikke en én til én plan for, hvordan området præcist kommer til at se ud i fremtiden.