x

Udvidet torvehal bliver nyt samlingssted i Ry

Pressemeddelelse 25. april 2019

Mere torvehandel i Ry og en bygning til kulturelle arrangementer. Det er resultatet af borgerinddragelse og et samarbejde mellem Foreningen Realdania og Skanderborg Kommune om indretning af Stationstorvet midt i byen.

Hensigten med den nye hal er at udvide den torvehandel, som borgere i Ry efterspørger. Samtidig kommer der i direkte forlængelse af torvehallen et nyt samlingssted for et varieret kulturliv.

Siden lukning af Ry Posthus i 2005 har mange borgere vist interesse for at omdanne den centrale grund ved Stationen. En omfattende dialogproces mundende ud i, at kommunen anlagde Stationstorvet i 2017. Det skete efter principperne om 'shared space', idet vejen både afvikler trafik og fungerer som gågade. Kvickly Ry bidrog med støtte på 2 mio. kr. til første del af en åben torvehal.

De foreløbige erfaringer viser, at torvehandel er kommet for at blive og understøtter det faste forretningsliv i byen.

Formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune Claus Leick siger:
”Jeg er rigtig glad for, at vi nu bliver i stand til at lukke torvehallens gavlender og kigge på facaderne, så rammerne kan generere mere handel året rundt. Men ikke nok med det. Drømmen om en café med flere funktioner er nu kommet et afgørende skridt nærmere. En indbygget café i torvehallen giver mulighed for åbne sommerkoncerter, intime vinterkoncerter og kulturelle aktiviteter i samarbejde med skoler, cityforeningen, borgerforeningen, byens højskole og andre aktører.”

Styrker byliv og lokal sammenhængskraft

For at vurdere grundlaget for en drive en café og kultursted støttede Realdania i 2017 en forundersøgelse, der danner grundlag for den nye bevilling på 2,5 mio. kr.:

"Torvehallen har allerede vist sit værd som samlingssted i Ry, der bidrager til at styrke bylivet og den lokale sammenhængskraft. Den udvidede Torvehal vil tiltrække endnu mere aktivitet til Ry – såvel kulturel som økonomisk – til gavn for både borgere og besøgende i stationsbyen,” siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania. 

Den samlede anlægssum for udvidet torvehal med 80 m2 café/forretning er beregnet til 3,3 mio. kr. Med en bevilling på 2,5 mio. kr. fra Foreningen Realdania er projektet godt på vej. De øvrige midler vil blive indsamlet lokalt. Torvehallen, der er tegnet af arkitekt Jesper Danø, ventes at stå færdig i løbet af 2020. Der bliver arbejdet på en driftsmodel i samarbejde med Ry City.