x

Her er de nominerede til RENOVER prisen

Pressemeddelelse 18. juni 2019

Seks bygninger fra forskellige perioder er nomineret til RENOVER prisen 2019. De skal nu dyste om titlen som Danmarks bedste renovering og en check på 100.000 kr.

157 renoveringer fra hele Danmark var i år indstillet til RENOVER prisen. Et nomineringsudvalg har nu haft dem alle under lup og skåret feltet ned til seks unikke renoveringer.

De nominerede til RENOVER prisen 2019 er

 • Postgården på Købmagergade, København
 • St. Kongensgade 53, København
 • Sønderparken, Fredericia
 • Hotel Herman K, København
 • Villa i Sydbyen, Silkeborg
 • GAME Streetmekka Viborg, Viborg

Renoveringerne spænder vidt i størrelse og karakter, men et gennemgående træk er, at de radikalt har ændret deres oprindelige form – til glæde for både brugere og omgivende by.

Postgården på Købmagergade har fået nyt liv som attraktive erhvervslokaler. På St. Kongensgade i København er et tidligere trykkeri fra 30’erne omdannet til charmerende boliger med industriel karakter, mens en transformerstation fra 70’erne er blevet til luksushotellet Herman K i rå beton.

I Silkeborg er en tidligere ombygget funkisvilla blevet til et moderne og energivenligt hjem, mens et udsat boligområde i Fredericia er forvandlet til en socialt bæredygtig bydel og røget af den såkaldte ghettoliste. Sidst, men ikke mindst er en gammel vindmøllefabrik i Viborg blevet et mekka for streetkultur for byens unge.

Formanden for nomineringsudvalget, Gøsta Knudsen, glæder sig over forskelligheden og kvaliteten i de nominerede projekter:
”Den store spændvidde er fastholdt i de nominerede projekter, hvor vi har et skarpt skåret enfamiliehus, fornemt renoverede leje- og ejerboliger, en kulturinstitution og oplevelsesrigt erhvervsbyggeri,” siger han og fortsætter:

”Det er RENOVER prisens formål at vise eksempler på forbilledlig renovering til inspiration for andre. Det indfries på overbevisende måde i år. De nominerede projekter udmærker sig med en skyhøj kvalitet og har et potentiale til fremtidige renoveringer med noget på hjerte.”

Over sommeren skal et valgkollegie bestående af 70 udpegede medlemmer fra branchen beslutte, hvilket projekt der skal løbe med titlen som Danmarks bedste renovering 2019. Vinderen kåres ved en prisfest d. 5. september og modtager en check på 100.000 kr.

Læs mere om de nominerede til RENOVER prisen 2019

På en af de centrale gågader i København ligger Postgården i en karré, hvor kompleksets i alt 10 bygninger er opført i forskellige tidsperioder og stiludtryk. Det tidligere posthus er i dag ramme om flere virksomheders butikker, showrooms og kontorer, og renoveringen er et eksempel på, hvordan man kan revitalisere både bygninger og gadeliv med udgangspunkt i bygningernes arkitektur og detaljer.

De forskellige bygninger i karréen spænder fra 1960’er-beton til en fredet bygning fra 1729-32, hvor renoveringen har været særligt nænsom, og der har været brug for traditionelt håndværk. I andre bygninger har der været mulighed for større tiltag med efterisolering, moderne tekniske installationer og indretning af nye, fleksible rum. Med respekt for den eksisterende facadetakt er der i hjørnebygningen fra omkring 1920 etableret nye indgange og butiksvinduer i gadefacaderne for at skabe sammenhæng mellem bygning og gadeliv.

Inden for er gamle støbejernssøjler, trapper, fyldingsdøre og paneler bevaret og er et trækplaster for nye lejere. Side om side med de historiske detaljer er nye elementer skabt til stedet, bl.a. nye trapper, listedækkede vægfelter med akustikregulering bagved og en ny elevator indpasset i durchsichten i en oprindelig trappe.

Parter bag projektet

 • Bygherre: PFA Ejendomme A/S
 • Bygherrerådgiver: Jan Stokholm APS
 • Arkitekt: Årstiderne A/S
 • Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
 • Entreprenør: NCC Construction A/S

I en baggård i det centrale København ligger et tidligere trykkeri fra 1931 – en typisk funktionsbygning med store vinduespartier, der gav lys til
produktionen inden for. Renoveringen er et eksempel på, hvordan en enkel
produktionsbygning kan indrettes til moderne boliger med historiske
detaljer.

Før transformationen blev baghuset brugt til kontorer, som i dag er bygget om til individuelle lejligheder med forskellige størrelser og former, der er skabt med udgangspunkt i bygningens konstruktioner, etagehøjder og store vinduer. Der er også tilført nye elementer, der bevidst består af robuste materialer og har et udtryk, der matcher de rå betonkonstruktioner, fx nye trapper med værn af jernplader.

For at forbedre varmeøkonomien er der etableret udvendig efterisolering, og de oprindelige jernvinduer er skiftet ud til nye lavenergivinduer. Da bygningen er bevaringsværdig, er det funktionalistiske facadeudtryk fastholdt. De nye vinduer har derfor spinkle sprosser ligesom de gamle, og de gennemgående sålbænke er blevet genskabt. Ovenpå bygningen er tilføjet en ny femte etage i et moderne udtryk med inspiration fra den eksisterende arkitektur.

Parter bag projektet

 • Bygherre: Domus Nova – Kim Dencher Johansen Holding A/S
 • Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitekter A/S
 • Ingeniør: Jens-Peter Madsen ApS Rådgivende Ingeniører
 • Entreprenør: Domus Nova – Kim Dencher Johansen Holding A/S

I Fredericia ligger den almene boligbebyggelse Sønderparken, der er opført i 1970’erne. Efter renoveringen er bebyggelsen fjernet fra den såkaldte ghettoliste, og både området, bygningerne og de enkelte lejligheder har fået et løft, der har givet nye udendørsarealer med bedre kontakt til den omgivende by, større tryghed, varierede facader og lysere lejligheder med et lavere varmeforbrug.

Facaderne er blevet efterisoleret udvendigt og har fået nye facadebeklædninger af gedigne materialer som tegl og skifer. De forskellige materialer giver varierede oplevelser, når man bevæger sig gennem bebyggelsen. Ved at etablere nye vinduesåbninger i de før lukkede gavle og åbne facaderne med lodrette vinduespartier i trappeopgangene er der skabt større tryghed i området, fordi der nu er overblik og ingen blinde vinkler.

Lejlighederne har fået nyt køkken og bad, nye energivenlige vinduer og gennemlyste rum. I nogle af bygningerne kan altanerne og de store vinduespartier lukkes til med skodder, hvis man vil holde solvarmen ude, mens der andre steder er krav om, at stueetagernes haver kun må have lave hække, som appellerer til kontakt og fællesskab. Som en del af projektet har der også været fokus på at inddrage lokale beboere som lærlinge eller ansatte i byggeprocessen.

Parter bag projektet

 • Bygherre: Boligkontoret Fredericia og boli.nu
 • Arkitekt: LINK Arkitektur
 • Ingeniør: Rambøll A/S
 • Entreprenørrådgiver: Hansson og Knudsen A/S Entreprenører, Egil
 • Rasmussen A/S og Enemærke & Petersen A/S

På en trafikeret gade i centrum af København ligger en tidligere transformerstation fra 1963, der oprindeligt havde en lukket facade. Efter renoveringen inviterer bygningen inden for med sin nye funktion som hotel og restaurant, og transformationen er et eksempel på, hvordan man kan åbne en bygning mod omverdenen og skabe liv i gadebilledet og samtidig bevare de oprindelige konstruktioner og detaljer.


Den karakteristiske gadefacade, der er beklædt med elementer af bronzelameller, er bevaringsværdig, og ændringer har krævet dialog med kommunen. Med en nænsom tilgang har facaden fået et nyt indgangsparti, og enkelte fag med bronzelameller er blevet drejet ud fra facaden for at give lys til de nye hotelværelser indenfor. Vinduer i stueetagen var oprindeligt udstillingsmontrer, men er i dag åbnet op, så der er visuel forbindelse mellem ude og inde.

Inden for er de oprindelige betonkonstruktioner, store jernporte, høje rum, jernskinner i betongulvene, gangbroer og trapper bevaret, og de nye elementer har samme robuste udtryk som de gamle. Gadefacaden har indvendig isolering, mens gårdfacaden er isoleret udvendigt og har fået ny beklædning af zink. På baggårdens nye terrasse er alle velkomne, også selv om man ikke bor på hotellet.

Parter bag projektet

 • Bygherre: Dansk Ejendoms Management A/S
 • Arkitekt: Dansk Ejendoms Management A/S
 • Energi- og installationsingeniør: Dansk Energi Management A/S
 • Konstruktionsingeniør: AB Clausen A/S
 • Entreprenør: Techniq Installation A/S
 • Bruger-lejer: Brøchner Hotels A/S
 • Indretning: Mette Fredskild Design ApS, Laboratoriet Ap

I et villakvarter i udkanten af Silkeborg ligger en villa med udsigt over en af Silkeborgsøerne. Bygningen er opført i 1934, men løbende ombygninger havde ændret den oprindelige bungalows facader og givet en masse gennemgangsrum og spildplads indenfor. Renoveringen er et eksempel på, hvordan et ombygget enfamiliehus kan genopstå som moderne hjem med velfungerende planløsninger, bedre kontakt mellem ude og inde, nye facader og lavere varmeforbrug.

Den oprindelige bygning er blevet efterisoleret udvendigt, og yderst er monteret en træbeklædning af cedertræ på både tag og facader. Den tykke ydermur er udnyttet til siddenicher i de nye, energivenlige vinduer, der er placeret efter rummene indenfor, men også i forhold til facadens komposition. Som en reference til 1930’ernes typiske arkitektur er der etableret et hjørnevindue i moderne udformning. De forskellige rum ligger med ganske få skillevægge i åben forbindelse rundt om den nye, centralt placerede trappe, der forbinder husets tre etager, hvor kælderen er gravet dybere, og loftsetagen er åbnet til kip.

Materialerne og deres karakter, der veksler mellem rå og forfinede udtryk og overflader, er en vigtig del af oplevelsen af huset. Trappekernens vægge er beklædt med stålplader, mens andre vægge er pudsede, og nogle er beklædt med ubehandlede fyrretræsbrædder. Nogle gulve er af flydebeton, mens andre har hvidmalede brædder.

Parter bag projektet

 • Bygherre: Malene Nørgaard og Christian Corydon Frederiksen
 • Arkitekt: Malene Nørgaard
 • Ingeniør og Tømrer: Christian Corydon Frederiksen
 • El-entreprenør: El-Experten v/Kent Virring
 • VVS-entreprenør: Juelsminde VVS
 • Smede-entreprenør: Funderholme Smedie
 • Gulventreprenør: Nordjysk Gulvcenter v/ Morten Simonsen
 • Tagdækning: KH Tagdækning Feldborg

I det centralt beliggende område Viborg Baneby ligger en tidligere fabrikshal til vindmøller, der i dag er blevet et robust og levende sted for udøvere af gadeidræt. Hallen er en typisk betonhal fra 1970’erne med enkle betonkonstruktioner og facader af betonsandwichelementer. Dem findes der mange af i hele landet, og renoveringen er et godt eksempel på, hvordan man kan transformere en udtjent hal til nye formål.

Hallen er nu blevet partielt isoleret, den oprindelige blå maling er renset af betonkonstruktionen, så betonen står rå, og der er skåret huller i facaderne, så der er kig til og fra de nye tilbygninger på hver side af hallen. De har facader af plader af polykarbonat, der er holdbare og billige og lader lyset slippe ind uden at være helt gennemsigtige. Hallens gavlfacade er trukket tilbage, så der opstår et overdækket udeområde ved indgangen, og lige inden for bag gavlens nye glasparti er der baner til bl.a. basket, hvor gulvbelægningen er asfalt, som om det var et udendørs gaderum. Hallen rummer også værksteder, mødelokaler og sofaområder til socialt samvær.

De oprindelige hejseporte er også bevaret, og en del materialer, der blev taget ned under renoveringen, er genbrugt til nyt inventar. Fx er nogle gamle lamper i dag blomsterkasser. Under renoveringen har de lokale beboere været aktive i processen og deltaget med gode idéer og konkret arbejdskraft, og en del af interiøret er lavet af frivillige. I dag er nogle af dem ansat og har deres daglige gang i bygningen, hvor børn og unge fra forskellige miljøer har fået et nyt mødested.

Parter bag projektet

 • Bygherre: Viborg Kommune
 • Projektudvikler: GAME
 • Arkitekt: EFFEKT
 • Ingeniør: Rambøll A/S
 • Entreprenør: Thomas Andersen A/S