x

Nu tager Nyborg Slot fat på ny, spændende fase

Pressemeddelelse 26. juni 2019

Restaureringen af Kongefløjen på Nyborg Slot skrider støt og roligt fremad, de første arkæologiske udgravninger på Torvet er gået i gang, og nu er også godkendelserne fra fredningsmyndighederne faldet på plads.

En vigtig milepæl er nået i Projekt Nyborg Slot, hvor den smukke, gamle kongefløj i månedsvis har været indhyllet i plastik, mens håndværkerne har knoklet med at skifte tagsten og bjælker og give murene en kærlig hånd.   

Projektet har i sidste uge modtaget vigtige tilladelser og dispensationer fra fredningsmyndighederne i Slots- og Kulturstyrelsen, og dermed bliver der nu taget hul på den sidste del af restaureringen af Kongefløjen og opførelsen af blandt andet en ny udstillings- og formidlingsfløj og en ringmur. 

Projekt Nyborg Slot har allerede nu, mens forundersøgelser, arkæologiske udgravninger og udvikling af projektet har været i gang, bragt en masse ny viden på bordet, som har gjort både arkæologer, restaureringsteknikere og rådgivere klogere på Nyborg Slot.

I forbindelse med de arkæologiske undersøgelser er der blandt andet dukket runer og tegn op i murværket i bunden af Vagttårnet, som måske var en kongelig fangekælder i middelalderen. Udgravningerne har også afsløret spor af rødt puds, der vidner om, at slottet på et tidspunkt var kalket rødt, og undersøgelser af fundamentet har vist, at slottets to østlige hjørnetårne, der for længst er væk, var firkantede og ikke runde, som det ellers fremgik af byplaner fra 1600-tallet. 

Direktør Erland Porsmose, Østfyns Museer, siger:
”Vi har lært utrolig meget om Nyborg Slot de sidste par år, og vi bliver hele tiden klogere på den fantastiske historie, som slottet gemmer på. Den viden har vi brugt til at sikre fortidsmindet i forbindelse med byggeprojektet, men også til at styrke den fremtidige fortælling om slottet og til at blive skarpere på, hvordan vi kan sørge for, at den nye udstillingsfløj kommer til at passe endnu bedre til stedet. Det samlede slotsprojekt kommer til at formidle historien på en ny og enestående måde samtidig med, at vi bevarer og sikrer en unik national og international kulturarv for eftertiden.” 

På en tilgængelig, forståelig og troværdig måde bliver byens og slottets fælles historie siden middelalderen og frem til i dag genskabt, og der bliver en bedre forståelse af hele området med Slotsholmen, slotskvarteret og slottet som én sammenhængende fortælling om et afgørende tidspunkt i danmarkshistorien. 

Borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Kommune, siger:  
”Nyborg Slot har en ganske særlig plads i nyborgensernes hjerte, og hele slotskvarteret og slottet spiller en vigtig rolle for byens identitet. Jeg er ikke i tvivl om, at nyfortolkningen af slotsområdet og samspillet med Torvet, som er byens historiske turneringsplads, kommer til at fungere som en magnet på turister fra både ind- og udland.” 

Vinderforslaget om nybyggeriet ved Nyborg Slot er tegnet af arkitektfirmaet Cubo Arkitekter og JAJA Architects, og det er i sig selv et godt eksempel på en særdeles visionær historiefortælling, som er blevet forstærket, tilrettet og forbedret løbende i dialog med fredningsmyndighederne. 

I det endelige projektforslag er der eksempelvis blevet arbejdet videre med materialevalget, så der nu indgår mere træ, flere mursten og mindre stål. Der er samtidig skabt en klar overgang mellem gammelt og nyt, så udstillings- og formidlingsbygningen, når den er opført, vil stå mere frit og ikke tage glansen fra den gamle, nyrestaurerede kongefløj, der også i fremtiden skal spille hovedrollen. 

Når man bygger ved et fredet bygningsanlæg og fortidsminde som Nyborg Slot, er der mange hensyn at tage, da der er et væld af kulturhistoriske værdier tilstede.  Derfor har det også være en kompliceret proces, hvor en konstruktiv dialog med myndighederne og en tilretning af projektet har været afgørende for projektets endelige udformning.   

Projekt Nyborg Slot har et samlet budget på 351 millioner kroner, hvoraf A. P. Møller Fonden og Foreningen Realdania hver især bidrager med 108 millioner kroner. Nyborg Kommune bidrager med 40 millioner kroner, mens staten bidrager med 47,5 millioner kroner. Der er derudover afsat i alt 47,5 millioner kroner til et formidlingsprojekt.

Nyborg Slot forventes at stå færdigt medio 2023, og når det sker, vil slottet og hele slotskvarteret være af enestående karakter i Europa. 

Nye visualiseringer af det godkendte projekt blev præsenteret på et pressemøde i Nyborg den 26. juni 2019 klokken 10.

Visualiseringer af det nye Nyborg Slot 

Kongefløjen etape 1: 
Afsluttet i maj 2019.

Kongefløjen etape 2: 
Prækvalifikation, udbud og kontraktindgåelse med entreprenører (maj - sep. 2019).
Klargøring af byggeplads og udførelse af arbejder (okt. 2019 - marts 2021).

Torvet: 
Arkæologiske udgravninger (maj - sep. 2019).
Prækvalifikation, udbud og kontraktindgåelse med entreprenører (maj - sep. 2019).
Klargøring af byggeplads og udførelse af arbejder (okt. 2019 - okt. 2020). 
Mangelafhjælpning og ibrugtagning (nov. 2020).

Udstillings- og formidlingsfløj:
Tilladelser fra fredningsmyndighederne i Slots- og Kulturstyrelsen (juni 2019).
Opretning af tilrettet projektforslag og hovedprojekt (august 2019 - marts 2020).
Udbud og kontraktindgåelse med entreprenører (april 2020 - juli 2020).
Klargøring af byggeplads og udførelse af arbejder (juli 2020 - okt. 2022).
Indregulering og test (nov. - dec. 2022).
Formidlingsprojekt (foråret 2023).
Nyborg Slot åbner i løbet af sommeren 2023.
Nyborg Slot er stedet, hvor Danmarks første grundlov af 29. juli 1282 blev underskrevet, og det var her, at det første danske parlament ”Danehoffet” holdt møder.

Den gamle kongeborg var stedet, hvor danske konger igennem 300 år tog ophold med deres rejsehof, der var en sand hær af embedsmænd udstyret med læssevis af møbler, smukt inventar og rigelig proviant. 

Nyfortolkningen af Nyborg Slot er det mest omfattende restaurerings- og byggeprojekt af sin art i årtier, og det største i Nyborg siden Christian d. 3’s tid.