x

Første spadestik til fremtidens Veteranhjem Midtjylland

Pressemeddelelse 30. juli 2019


Onsdag 7. august 2019 kl. 12.00 er der 1. spadestik til fremtidens Veteranhjem Midtjylland på Edwin Rahrs Vej 61 i Brabrand. I et partnerskab mellem Fonden Danske Veteranhjem og Realdania skabes nye rammer for veteranerne i den gamle Friis og Moltke villa og tilstødende nybyggeri. Noget, alle de daglige brugere ser frem til!

Veteranhjem Midtjylland har til huse i en tidstypisk modernistisk villa tegnet af Friis og Moltke. Villaens smukke rammer og de enestående udearealer, som omkranser den, har de sidste 4½ år dannet gode rammer for veteraner og pårørende. 

Samarbejdet mellem Fonden Danske Veteranhjem og Realdania betyder, at en større og tiltrængt renovering af villaen bliver mulig. Hertil kommer nye bygninger, som er placeret i landskabet omkring, og som vil forbedre og udvide brugernes muligheder for aktiviteter. Veteranhjemmet forventes at stå færdigt primo december 2019. Projektets budget er i alt 23,2 mio. kr. Det finansieres med henholdsvis 8,7 mio. kr. af Forsvarsministeriet, dette er et tilskud fra Forsvarsministeriets 24 mil. pulje fra 2014, og 14,5 mio. kr. af Realdania. 

Fremtidens Veteranhjem Midtjylland vil med dette byggeri blive et endnu bedre fristed for alle veteraner. Både de veteraner, der kommer styrkede hjem og dem, der har behov for støtte og hjælp i kortere eller længere perioder. 

Veteranhjemmet er samlingssted for tidligere udsendte og deres pårørende. Der er også et midlertidigt hjem, hvor veteraner har mulighed for at bo i en kortere tid, mens de får en håndsrækning til at komme videre i livet og får ro til at håndtere hverdagen igen. 

Mere end 1.700 veteraner bor i dag i Aarhus. De vil få glæde af Fremtidens Veteranhjem. 
Vi glæder os over, at vi lige om lidt kan hjælpe veteranerne endnu bedre på vej.

Veteranhjemmet i Aarhus skaber et sted og et eksempel på, hvordan veteraner sammen med deres familier og professionelle fagfolk kan mødes, finde ro og være aktive. På en nyskabende måde vil det kunne medvirke til, at veteraner og deres familier bedre kommer videre i livet og på sigt helt tilbage til det civile liv i samfundet”, siger projektleder Stig Hessellund fra Realdania.

 

Fonden Danske Veteranhjem er en almenvelgørende fond, som driver fem veteranhjem. Veteranhjemmene er placeret i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Fredericia. Fonden Danske Veteranhjem drives professionelt af et sekretariat, mens de fem veteranhjem drives af lokalafdelinger, der på basis af frivillighed, værdighed og kammeratskab står for veteranhjemmenes daglige aktiviteter. Hvert enkelt veteranhjem har ansat en daglig leder, som har det socialfaglige ansvar på veteranhjemmet, herunder også samspillet mellem veteraner, frivillige og ansatte. Driften af veteranhjemmene sikres økonomisk af midler fra staten. 

Fonden Danske Veteranhjem har i samarbejde med den lokale bestyrelse siden efteråret 2014 arbejdet for en ombygning og udbygning af Veteranhjem Midtjylland i Aarhus. Sigtet er at skabe de bedste forudsætninger for veteraner og pårørende. En række forskellige fagpersoner har sammen med brugere og interessenter været involveret i processen. Det har givet inspiration, viden og anbefalinger til at udvikle en vision for Fremtidens Veteranhjem. Realdanias bidrag er blandt andet gået til denne udviklingsproces.  

Fremtidens Veteranhjem er tegnet af arkitekt Ulrik Fenger Mathiasson fra Arkitektfirmaet Effekt. Målsætningen har været at skabe et hjem, hvor veteranerne kan finde ro og fred - eller vælge fællesskabet. Kuben Management A/S er Bygherrerådgiver ved Lars Storr og Jesper Hymøller. Entreprenører på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus er Bytømreren A/S. 

Hjemvendte soldater har enorme ressourcer og kompetencer, som vi som samfund ikke må miste. For mange af disse soldater vil netværket omkring Veteranhjem Midtjylland i Aarhus være medvirkende til at skabe en aktiv og meningsfuld hverdag. Der er allerede mobiliseret et ganske massivt fundament af frivillige kræfter som vil sikre, at veteranhjemmet vil være åbent døgnet rundt, året rundt. De frivillige og den daglige leder vil sørge for, at der sker ting på hjemmet, som gør det attraktivt at komme der for både ressourcestærke og sårbare veteraner, deres pårørende og måske for andre borgere i Aarhus Kommune eller i lokalområdet. Og der er altid brug for flere frivillige.