x

Otte steder udvalgt: Samarbejde styrker Vestkysten som destination

Pressemeddelelse 3. juli 2019

Vestkystens særlige feriesteder og attraktioner skal have et løft. Nu er otte projekter udvalgt, som skal sætte skub i udviklingen. Kommuner og private aktører kan sammen styrke oplevelsesmuligheder til gavn for beboere og besøgende.

Enestående natur, hyggelige kystbyer og autentiske fiskerlejer. Alle, der bor, arbejder eller besøger Vestkysten, ved, at den er noget særligt, og kystens særlige kvaliteter kan bruges som løftestang for blandt andet turisme og levende lokalsamfund.

Med indsatsen ’Vestkysten viser Vejen’ vil Realdania være med til at styrke flere af de centrale kystbyer og attraktioner langs den 550 kilometer lange kyststrækning. I alt har Realdania afsat 40 mio. kr. til udvikling af kystbyer og attraktioner, som skal gøre Vestkysten til én af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer. Indsatsen kommer i forlængelse af Udviklingsplan for Vestkysten, som blev lanceret i sommeren 2018 af 11 kommuner, tre regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania.

Ny udvikling skal bygge på stedernes særlige kvaliteter

Første skridt er udvikling af strategisk-fysiske udviklingsplaner, som skal sætte kursen for en sammenhængende udvikling langs Vestkysten med de lokale potentialer som afsæt. Alle kommuner langs Vestkysten havde mulighed for at byde ind, og de fem feriesteder udvalgt til støtte er Hvide Sande, Klitmøller/Nr. Vorupør, Thorupstrand/Slettestrand, Søndervig og Vejers Strandby. Tidligere har Realdania støttet strategisk-fysiske udviklingsplaner for Blåvand, Thorsminde/Thyborøn og Løkken/Blokhus.

”Vestkysten er noget særligt – og vi vil gerne være med til at udvikle den på grundlag af de kvaliteter, der allerede findes. F.eks. ved at beskytte naturområderne og gøre dem mere tilgængelige. Og ved at forstærke byernes karakter til gavn for både beboere og besøgende. Vi er meget glade for at se den store interesse langs Vestkysten for at løfte i flok og styrke kvaliteten og oplevelsesmulighederne. De projekter, som nu er valgt, har alle potentiale til at bidrage til en sammenhængende udvikling, som bygger på det enkelte steds særlige kvaliteter,” siger Henrik Lund, projektchef i Foreningen Realdania.

For hvert sted skal de strategisk-fysiske udviklingsplaner skitsere hvad, hvornår og hvordan den lokale udvikling skal finde sted – med særligt fokus på at løfte kvaliteten af byernes rum og tiltrække investeringer i faciliteter og infrastruktur. I Jammerbugt kommune er der f.eks. potentiale for at skabe bedre sammenhæng på tværs af to lokalsamfund, hvor Slettestrand i dag har mange gæster, mens kystfiskeriet i Thorupstand har potentiale for flere. Andre planer handler om havneudvikling og bedre plads til overnattende gæster – fælles for alle projekter er, at udviklingen skal være bæredygtig og ske på stedets præmisser. 

Realdania podcast om Slettestrand

Stærke attraktioner profilerer Vestkysten

Stærke attraktioner kan være med til at profilere Vestkysten, sætte spot på Vestkystens kvaliteter, skabe reasons-to-go og give en anledning til at blive lidt længere og opleve lidt mere. Derfor støtter Realdania også udvikling af foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner, nemlig Friluftshuset ved Løkken Moleleje, Rubjerg Knude Fyr samt ’Showroom for Fiskeriet’ i Hanstholm. Foranalyserne skal afklare det fysiske, forretningsmæssige og organisatoriske grundlag for at skabe nye oplevelser og attraktioner langs Vestkysten. 

De valgte projekter

  • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Hvide Sande. Støttes med 500.000 kr.
  • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Klitmøller/Nr. Vorupør. Støttes med 500.000 kr.
  • Strategisk og fysisk planlægning for Thorupstrand og Slettestrand. Støttes med 225.000 kr.
  • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Søndervig. Støttes med 400.000 kr. 
  • Strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers Strandby. Støttes med 500.000 kr.
  • Foranalyse for Friluftshuset ved Løkken Moleleje. Støttes med op til 200.000 kr.
  • Foranalyse for Rubjerg Knude. Støttes med 200.000 kr.
  • Foranalyse for Showroom for Fiskeriet. Støttes med op til 200.000 kr.

Udviklingsplan for Vestkysten blev lanceret i sommeren 2018 af 11 kommuner, tre regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. Planen skal gøre kyststrækningen til en eftertragtet og samlet destination. For at støtte op om udviklingen har Realdania afsat i alt 40 mio. kr. til initiativet Vestkysten viser Vejen. Formålet er at løfte kvaliteten af kystbyer og ikke-kommercielle attraktioner langs den jyske vestkyst.

Vestkysten viser Vejen uddeler midler gennem to ansøgningsrunder:

  • Første ansøgningsrunde, hvor vestkystkommuner kan søge om støtte til strategisk-fysiske udviklingsplaner og foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner er nu gennemført. Projekterne vil have varierende økonomisk skala og støttes med op til 500.000 kr. til finansiering af op til 50% af omkostningerne til rådgivning. En række rådgiverteams er blevet prækvalificeret til at byde på arbejdet med de strategisk-fysiske udviklingsplaner, når de bliver udbudt efter sommerferien.

  • Anden ansøgningsrunde gennemføres i 2020. Her kan kommunerne søge om støtte til realisering af fysiske projekter i kystbyerne. Også projekter som ikke er støttet i den første ansøgningsrunde kan byde ind her.
Arkitema
Underrådgivere:
COWI
Destination Lab
Johansen Skovsted Arkitekter

CFBO
Underrådgivere:
ADEPT
Kvistgaard + HIRD

Hele Landet
Underrådgivere:
GHB Landskabsarkitekter
Rømer Agency
Valentin Trafik

JAJA Architects
Underrådgivere:
URLAND
Helge Søgaard/Søgaard Consulting
Konsulent:
Finn Jorsal

Juul l Frost Arkitekter
Underrådgivere:
Morten Stræde, billedhugger
Anne-Mette Hjalager, Syddansk Universitet
Eva Sara Rasmussen, NATOUR
Karen Vestergaard Henriksen, Vadehavscentret
Nils Drønen, DHI Group

Møller & Grønborg
Underrådgivere:
E+N Arkitektur
Urban Goods
Jørgen Ole Bærenholdt
Konsulenter:
Trafikplan
Oxford Research
Colliers International
Orbicon
DHI

NORRØN
Underrådgivere:
Rambøll
Lars Bernhard Jørgensen
Konsulenter:
Preben Nesager – Telling & Nesager
Ben Martin, HKS

Sangberg Architects ApS
Underrådgivere:
BY+LAND
Regnestuen
Realise
Konsulent
Dansk Turismeudvikling

Schønherr
Underrådgivere:
Vandkunsten
Johanne Bugge

Skaarup Landskab
Underrådgivere:
Plan og proces
SBS Rådgivning
Maike Friede Hens
Konsulenter
Novasol-Dansommer
Naturformidler
Eventarrangør

SLA
Underrådgiver:
Seismonaut

SLETH
Underrådgivere:
Sted
COAST
Fuldendt
RAW mobility
Lars Bernhard Jørgensen
Eskild Hansen, EHSB

Spektrum Arkitekter
Underrådgiver:
Urban Power
Konsulenter
NB Tourism
MOE Rådgivende ingeniører
Lars Bernhard Jørgensen