x

Nedbryd fordomme på Golden Days Festival

Nyhed 5. september 2019

I september sætter Golden Days fokus på det skelsættende år 1989. Programmet spørger, hvad vi – i en tid med stadig flere mure og hårde grænser – kan lære af tiden omkring Murens fald. Foreningen Realdania støtter festivalen.

Golden Days Festivalen sætter i 2019 fokus på grænser og mure - men også på håb, drømme og fremtidstro. Berlinmurens fald i 1989 ændrede Europakortet, skabte en helt ny verdensorden og gav politiske og kulturelle efterskælv, som vi stadig mærker. Festivalen undersøger derfor 1989s betydning og konsekvenser – politisk, historisk og kulturelt. Hvilke mure og grænser oplever vi i dag?

Realdania støtter Golden Days og har et arrangement i løbet af festivalen – nemlig en grænse-walk der nedbryder mure af fordomme og giver nye perspektiver på det omdiskuterede boligområde Lundtoftegade. Blokkene er blevet kaldt lidt af hvert i årenes løb: Ghetto. Udsat boligområde. Brutal beton. Men hvad gemmer sig bag murene. Og hvordan kan grænserne mellem boligområdet og den omkringliggende by brydes ned? Sammen med Golden Days Festival, URBAN 13 og AKB Lundtoftegade inviterer Realdania på en guidet tur i grænselandet ved Bispeengbuen i København.

Realdania arbejder til daglig for at nedbryde de grænser og synlige såvel som usynlige barrierer mellem udsatte boligområder og kvartererne omkring. Frem til og med 2020 er Realdania i partnerskab med kommuner og boligorganisationer over hele landet i gang med at udvikle strategier og konkrete projekter for socialt bæredygtige bydele. Målet er at skabe byer i balance, hvor de udsatte boligområder har udviklet sig til levende bykvarterer med gode og trygge rammer for både børn og voksne.

Tilmelding til grænse-walk 
Golden Days Festival foregår fra 6.-22. september 2019. Det fulde program kan ses på Golden Days’ hjemmeside og i programavisen, der er distribueret i kulturhuse, cafeer, biblioteker m.v. i hovedstadsområdet. En lang række af årets arrangementer er gratis.

Se det fulde program for Golden Days