x

Ny kostskole og café på Vitskøl Kloster

Pressemeddelelse 12. september 2019

Stort anlagt byggeprojekt nærmer sig målet. Nye faciliteter præsenteres for offentligheden lørdag den 28. september.

Eleverne på TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser) på Vitskøl Kloster i Vesthimmerland glæder sig til den 28. september. Den dag er der nemlig officiel indvielse af en ny kostskolebygning og en ny café med indgang, kiosk og billetsalg til den historiske del af klosteret.

De nye faciliteter er tegnet af Bertelsen & Scheving Arkitekter og har været undervejs, siden Den A.P. Møllerske Støttefond og Foreningen Realdania i 2016 bevilgede hhv. 25 og 5 mio. kr. til projektet.
 
Vitskøl Kloster danner ramme om et af de i alt seks TAMU-centre i Danmark. TAMU er et tilbud til 18-30-årige, som af sociale og personlige årsager har haft svært ved at finde sig til rette i uddannelsessystemet.

TAMU-centret i Vitskøl uddanner de unge til at varetage ufaglært arbejde inden for service/restauration/turisme, skov/park/landbrug samt ejendomsservice. Eleverne er med til at passe og pleje klosteret og dets omgivelser samt til at tage sig af de gæster, der besøger Danhostel Vitskøl. Desuden medvirker eleverne til afviklingen af de møder, kurser og kulturhistoriske arrangementer, der afholdes på klosteret. Vitskøl Kloster lever dermed i kraft af elevernes daglige indsats, mens eleverne kvalificerer sig til arbejdsmarkedet ved at indgå i driften.

Borgmester Per Bach Laursen fra Vesthimmerlands Kommune er begejstret for den fremtidssikring af Vitskøl Kloster, som A.P. Møller Fonden og Realdania har banet vejen for:

”Vitskøl Kloster er formentlig det ældste bygningsværk i Vesthimmerlands Kommune, og alle i Vesthimmerland kender klosteret. Det er et stykke kulturarv og et historisk monument, som det er vigtigt, at der er liv i. Derfor ser vi positivt på, at klosteret bliver brugt af TAMU til et samfundsnyttigt formål. Vi er meget stolte af Vitskøl Kloster,” siger Per Bach Laursen.

Jens Kramer Mikkelsen, formand for Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse, hæfter sig ved, at klosteret er et sted, der både har historisk værdi og lever i nutiden.

”Den storslåede gave fra fondene har gjort det muligt, at det historiske Vitskøl Kloster lever videre i kraft af de mange unge TAMU-elever, der i dagligdagen deltager i klosterets drift og dermed sikrer, at det er åbent for offentligheden,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

En lille perle i vores uddannelsessystem 

For direktør Henrik Tvarnø fra A.P. Møller Fonden har det været afgørende at kunne bidrage til, at udsatte unge også i fremtiden kan blive hjulpet videre i livet og ind på arbejdsmarkedet.

”TAMU er en lille perle i vores uddannelsessystem. TAMU evner at favne unge mennesker, som er kommet skævt fra start. Den indsats, som TAMU yder også i Vitskøl, er ekstremt vigtig og af kolossal værdi både for det enkelte menneske og for samfundet,” siger Henrik Tvarnø.

Foreningen Realdania lægger vægt på at give historiske bygninger og kulturmiljøer nyt liv, så de kan bruges i hverdagen af mange mennesker.

”Vitskøl Kloster er en unik historisk ramme om et særligt ungdoms- og uddannelsesfællesskab. Projektet er udført med respekt for stedets historie og byggetradition, og vi er glade for at bidrage,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Foreningen Realdania.

Med indvielsen af de nye faciliteter opnår TAMU, at centrets uddannelser rettet mod service- og turisterhvervene får fysiske rammer, der betydeligt bedre vil kunne understøtte den pædagogiske indsats. Sideløbende med indvielsen sammenlægger TAMU de to hidtidige gartneri- og landbrugsuddannelser på Vitskøl Kloster til en ny naturbrugsuddannelse, som primært skal kvalificere de unge til beskæftigelse inden for skov og park.

”Vores elever får fantastisk gode nye forhold, og samtidig etablerer vi nye uddannelser inden for turisme og naturbrug. Disse nyskabelser har udelukkende kunnet lade sig gøre i kraft af de donationer, vi har fået fra A.P. Møller Fonden og Realdania,” siger TAMU’s direktør Peter Staun Kastholm.

De kostskolebygninger, som har huset TAMU-elever på Vitskøl Kloster indtil nu, er opført i starten af 1950’erne og er ikke længere tidssvarende. De gamle bygninger vil blive revet ned, når den nye kostskolebygning er taget i brug.

Indvielsen af de nye faciliteter finder sted lørdag den 28. september 2019 fra kl. 12.00, og alle er velkomne.
 
 • TAMU er en praktisk tilrettelagt, joborienteret uddannelse for 18-30-årige, hvis liv er præget af sociale problemer. Uddannelsens formål er at fremme elevernes muligheder for beskæftigelse eller videre uddannelse.
 • De unge har eksempelvis haft problemer som følge af dårlige opvækstvilkår, misbrug eller kriminalitet.
 • Uddannelsen foregår på Vitskøl Kloster og fem andre centre rundt omkring i Danmark. Uddannelsen består af brancherettede forløb. Gennem 34 uger lærer de unge sociale og faglige kompetencer, som sætter dem i stand til at bestride et job.
 • TAMU-centret på Vitskøl Kloster har 60-70 elever ad gangen, hvoraf ca. halvdelen bor på stedet. På landsplan havde TAMU i 2018 i gennemsnit 336 elever pr. dag.
 • I 2018 gennemførte 154 elever på de seks TAMU-centre en hel TAMU-uddannelse. Af disse blev 76 % udsluset til arbejde, og 6 % påbegyndte en uddannelse (i alt 82 %). 237 elever gennemførte i 2018 én branche og fik et TAMU-delbevis. 66 % af disse kom videre i arbejde eller uddannelse.
 • I første halvår af 2019 var resultaterne endnu bedre (102 har gennemført hel uddannelse, 67 % udsluset til arbejde, 23 % har påbegyndt uddannelse. 169 har fået delbevis, hvoraf 78 % er kommet videre i arbejde eller uddannelse).
 
 • Vitskøl Kloster blev grundlagt i 1158 under Valdemar den Store.
 • Klosteret er et af Europas ældste bevarede klosteranlæg.
 • Klosteret blev opført af munke fra Cistercienserordenen.
 • De sidste munke forlod klosteret i 1563.
 • I moderne tid var Københavns Kommune i mange år ejer af klosteret.
 • Siden 1992 har klosteret været lejet ud til TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser).
 • I 2012 solgte Københavns Kommune klosteret til den nystiftede ”Fond til Vitskøl Klosters bevarelse”, der via en donation fra C.W. Obel Fondet, Villum Fonden og A.P. Møller Fonden gav TAMU mulighed for at vedblive med at være lejer.
 • I 2016 bevilgede Den A.P. Møllerske Støttefond og Foreningen Realdania hhv. 25 og 5 mio. kr. til en forbedring af faciliteterne på Vitskøl Kloster.
 • Den 28. september 2019 indvies de nye faciliteter – en ny kostskolebygning og en ny café med indgang og billetsalg til den historiske del af klosteret.
 • Den historiske del af klosteret er åben for offentligheden.