x

Hotel Herman K i København vinder RENOVER prisen 2019

Pressemeddelelse 6. september 2019

Parterne bag renoveringen af den gamle transformerstation, der i dag er forvandlet til et hotel i centrum i København, kan kalde sig danske mestre i bygningsrenovering.

Efter flere måneders venten kunne parterne bag renoveringen af Hotel Herman K stille sig øverst på sejrsskamlen, da RENOVER prisen 2019 blev uddelt ved en stor prisfest i Marketenderiet i Valby torsdag aften. 

Hotel Herman K var oprindeligt en gammel transformerstation fra 1963, men er nu forvandlet til hotel og restaurant. Transformationen er et eksempel på, hvordan man kan åbne en bygning mod omverdenen og skabe liv i gadebilledet og samtidig bevare de oprindelige konstruktioner og detaljer.

Det var formand for nomineringsudvalget, Gøsta Knudsen, der begrundede, hvorfor Hotel Herman K fortjente sejren: 

”Hotel Herman K er eksemplarisk for sin forvandling fra transformatorstation til hotel. Projektet er en meget vellykket renovering, hvor man som noget særligt har formået at bevare det oprindelige spændingsfyldte, rå og brutalistisk arkitektoniske udtryk. Det vidner om arkitektonisk indlevelse, en forbilledlig byggeledelse og et fornemt samarbejde med hoteloperatøren. Respekt. Det er en overbevisende præstation.”

Sammen med RENOVER prisen og den eftertragtede prisstatuette kommer en check på 100.000 kroner. 

Særlig hæder til unikt projekt

Udover RENOVER prisen blev også Specialprisen uddelt ved torsdagens prisfest. Specialprisen går til et originalt og særligt projekt, der ikke lever op til alle RENOVER prisens kriterier, men som alligevel fortjener hæder for sin stærke frivillige indsats. 

Prisen gik i år til Ørstedspavillonen i Rudkøbing på Langeland. Efter at have stået som en forladt ruin, blev bygningen købt og gennemrenoveret af lokale ildsjæle med hjælp fra fonde, virksomheder og privatpersoner. Efter en gennemgribende renovering står bygningen i dag som et kultur- og forsamlingshus til glæde for beboerne på Langeland. 
 
Vinderen af RENOVER prisen 2019 er udpeget af et valgkollegium bestående af 70 branchemedlemmer, der har haft samtlige nominerede projekter under luppen siden offentliggørelsen af de seks frontløbere.

I år er syvende gang, at Realdania og GI uddeler RENOVER prisen til et renoveringsprojekt i særklasse. Det er håbet, at vinderprojekterne vil tjene som eksempler for fremtidige renoveringsprojekter og være med til at sætte fokus på renovering i Danmark.

Processen 

Projekter kunne indstilles frem til 1. marts 2019, hvorefter et nomineringsudvalg på baggrund af prisens nomineringskriterier, interviews og analyser fra SBi og advokatfirmaet Molt Wengel nominerede seks projekter til RENOVER prisen 2019. Siden da har et valgkollegium bestående af 70 personer fra byggebranchen stemt om, hvilke nominerede projekter, der skulle vinde prisen. 

Om RENOVER prisen

RENOVER prisen er stiftet af Realdania og GI med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark. 

Nomineringsudvalget 
Nomineringsudvalget består af en formand og tre medlemmer, som repræsenterer bygherre-erfaring, arkitekt- og ingeniørfaglig viden. Nomineringsudvalget er udpeget direkte af styregruppen for RENOVER prisen og består af:
  • Formand for udvalget, Gøsta Knudsen (tidl. stadsarkitekt i Aarhus Kommune)
  • Henrik Mielke (direktør, CEO, Enemærke & Petersen)
  • Torben Esbensen (rådg. civilingeniør hos Dansk Energi Management & Esbensen A/S)
  • Karen Mosbech (adm. direktør, Freja Ejendomme)

Kontakt

Ønsker man oplysninger om prisfesten eller uddrag fra taler, kan der rettes henvendelse til Marie Louise Plenborg på marie.p@renover.dk eller 53727453. 
1. Postgården på Købmagergade, København

På en af de centrale gågader i København ligger Postgården i en karré, hvor kompleksets i alt 10 bygninger er opført i forskellige tidsperioder og stiludtryk. Det tidligere posthus er i dag ramme om flere virksomheders butikker, showrooms og kontorer, og renoveringen er et eksempel på, hvordan man kan revitalisere både bygninger og gadeliv med udgangspunkt i bygningernes arkitektur og detaljer.

De forskellige bygninger i karréen spænder fra 1960’er-beton til en fredet bygning fra 1729-32, hvor renoveringen har været særligt nænsom, og der har været brug for traditionelt håndværk. I andre bygninger har der været mulighed for større tiltag med efterisolering, moderne tekniske installationer og indretning af nye, fleksible rum. Med respekt for den eksisterende facadetakt er der i hjørnebygningen fra omkring 1920 etableret nye indgange og butiksvinduer i gadefacaderne for at skabe sammenhæng mellem bygning og gadeliv.

Inden for er gamle støbejernssøjler, trapper, fyldingsdøre og paneler bevaret og er et trækplaster for nye lejere. Side om side med de historiske detaljer er nye elementer skabt til stedet, bl.a. nye trapper, listedækkede vægfelter med akustikregulering bagved og en ny elevator indpasset i durchsichten i en oprindelig trappe. 

Parter bag projektet  
Bygherre: PFA Ejendomme A/S
Bygherrerådgiver: Jan Stokholm APS
Arkitekt: Årstiderne A/S
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S 
Entreprenør: NCC Construction A/S


2. St. Kongensgade 53, København

I en baggård i det centrale København ligger et tidligere trykkeri fra 1931 – en typisk funktionsbygning med store vinduespartier, der gav lys til produktionen inden for. Renoveringen er et eksempel på, hvordan en enkel produktionsbygning kan indrettes til moderne boliger med historiske detaljer.

Før transformationen blev baghuset brugt til kontorer, som i dag er bygget om til individuelle lejligheder med forskellige størrelser og former, der er skabt med udgangspunkt i bygningens konstruktioner, etagehøjder og store vinduer. Der er også tilført nye elementer, der bevidst består af robuste materialer og har et udtryk, der matcher de rå betonkonstruktioner, fx nye trapper med værn af jernplader.

For at forbedre varmeøkonomien er der etableret udvendig efterisolering, og de oprindelige jernvinduer er skiftet ud til nye lavenergivinduer. Da bygningen er bevaringsværdig, er det funktionalistiske facadeudtryk fastholdt. De nye vinduer har derfor spinkle sprosser ligesom de gamle, og de gennemgående sålbænke er blevet genskabt. Ovenpå bygningen er tilføjet en ny femte etage i et moderne udtryk med inspiration fra den eksisterende arkitektur. 

Parter bag projektet  
Bygherre: Domus Nova – Kim Dencher Johansen Holding A/S
Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitekter A/S
Ingeniør: Jens-Peter Madsen ApS Rådgivende Ingeniører
Entreprenør: Domus Nova – Kim Dencher Johansen Holding A/S


3. Sønderparken, Fredericia

I Fredericia ligger den almene boligbebyggelse Sønderparken, der er opført i 1970’erne. Efter renoveringen er bebyggelsen fjernet fra den såkaldte ghettoliste, og både området, bygningerne og de enkelte lejligheder har fået et løft, der har givet nye udendørsarealer med bedre kontakt til den omgivende by, større tryghed, varierede facader og lysere lejligheder med et lavere varmeforbrug.

Facaderne er blevet efterisoleret udvendigt og har fået nye facadebeklædninger af gedigne materialer som tegl og skifer. De forskellige materialer giver varierede oplevelser, når man bevæger sig gennem bebyggelsen. Ved at etablere nye vinduesåbninger i de før lukkede gavle og åbne facaderne med lodrette vinduespartier i trappeopgangene er der skabt større tryghed i området, fordi der nu er overblik og ingen blinde vinkler.

Lejlighederne har fået nyt køkken og bad, nye energivenlige vinduer og gennemlyste rum. I nogle af bygningerne kan altanerne og de store vinduespartier lukkes til med skodder, hvis man vil holde solvarmen ude, mens der andre steder er krav om, at stueetagernes haver kun må have lave hække, som appellerer til kontakt og fællesskab. Som en del af projektet har der også været fokus på at inddrage lokale beboere som lærlinge eller ansatte i byggeprocessen.

Parter bag projektet  
Bygherre: Boligkontoret Fredericia og boli.nu
Arkitekt: LINK Arkitektur
Ingeniør: Rambøll A/S
Entreprenørrådgiver: Hansson og Knudsen A/S Entreprenører, Egil Rasmussen A/S og Enemærke & Petersen A/S


4. Hotel Herman K, København

På en trafikeret gade i centrum af København ligger en tidligere transformerstation fra 1963, der oprindeligt havde en lukket facade. Efter renoveringen inviterer bygningen inden for med sin nye funktion som hotel og restaurant, og transformationen er et eksempel på, hvordan man kan åbne en bygning mod omverdenen og skabe liv i gadebilledet og samtidig bevare de oprindelige konstruktioner og detaljer.

Den karakteristiske gadefacade, der er beklædt med elementer af bronzelameller, er bevaringsværdig, og ændringer har krævet dialog med kommunen. Med en nænsom tilgang har facaden fået et nyt indgangsparti, og enkelte fag med bronzelameller er blevet drejet ud fra facaden for at give lys til de nye hotelværelser indenfor. Vinduer i stueetagen var oprindeligt udstillingsmontrer, men er i dag åbnet op, så der er visuel forbindelse mellem ude og inde.

Inden for er de oprindelige betonkonstruktioner, store jernporte, høje rum, jernskinner i betongulvene, gangbroer og trapper bevaret, og de nye elementer har samme robuste udtryk som de gamle. Gadefacaden har indvendig isolering, mens gårdfacaden er isoleret udvendigt og har fået ny beklædning af zink. På baggårdens nye terrasse er alle velkomne, også selv om man ikke bor på hotellet.

Parter bag projektet  
Bygherre: Dansk Ejendoms Management A/S
Arkitekt: Dansk Ejendoms Management A/S
Energi- og installationsingeniør: Dansk Energi Management A/S
Konstruktionsingeniør: AB Clausen A/S 
Entreprenør: Techniq Installation A/S 
Bruger-lejer: Brøchner Hotels A/S 
Indretning: Mette Fredskild Design ApS, Laboratoriet Ap


5. Villa i Sydbyen, Silkeborg

I et villakvarter i udkanten af Silkeborg ligger en villa med udsigt over en af Silkeborgsøerne. Bygningen er opført i 1934, men løbende ombygninger havde ændret den oprindelige bungalows facader og givet en masse gennemgangsrum og spildplads indenfor. Renoveringen er et eksempel på, hvordan et ombygget enfamiliehus kan genopstå som moderne hjem med velfungerende planløsninger, bedre kontakt mellem ude og inde, nye facader og lavere varmeforbrug.

Den oprindelige bygning er blevet efterisoleret udvendigt, og yderst er monteret en træbeklædning af cedertræ på både tag og facader. Den tykke ydermur er udnyttet til siddenicher i de nye, energivenlige vinduer, der er placeret efter rummene indenfor, men også i forhold til facadens komposition. Som en reference til 1930’ernes typiske arkitektur er der etableret et hjørnevindue i moderne udformning. De forskellige rum ligger med ganske få skillevægge i åben forbindelse rundt om den nye, centralt placerede trappe, der forbinder husets tre etager, hvor kælderen er gravet dybere, og loftsetagen er åbnet til kip.

Materialerne og deres karakter, der veksler mellem rå og forfinede udtryk og overflader, er en vigtig del af oplevelsen af huset. Trappekernens vægge er beklædt med stålplader, mens andre vægge er pudsede, og nogle er beklædt med ubehandlede fyrretræsbrædder. Nogle gulve er af flydebeton, mens andre har hvidmalede brædder. 

Parter bag projektet  
Bygherre: Malene Nørgaard og Christian Corydon Frederiksen 
Arkitekt: Malene Nørgaard 
Ingeniør og Tømrer: Christian Corydon Frederiksen 
El-entreprenør: El-Experten v/Kent Virring 
VVS-entreprenør: Juelsminde VVS 
Smede-entreprenør: Funderholme Smedie 
Gulventreprenør: Nordjysk Gulvcenter v/ Morten Simonsen
Tagdækning: KH Tagdækning Feldborg


6. GAME Streetmekka Viborg, Viborg

I det centralt beliggende område Viborg Baneby ligger en tidligere fabrikshal til vindmøller, der i dag er blevet et robust og levende sted for udøvere af gadeidræt. Hallen er en typisk betonhal fra 1970’erne med enkle betonkonstruktioner og facader af betonsandwichelementer. Dem findes der mange af i hele landet, og renoveringen er et godt eksempel på, hvordan man kan transformere en udtjent hal til nye formål.

Hallen er nu blevet partielt isoleret, den oprindelige blå maling er renset af betonkonstruktionen, så betonen står rå, og der er skåret huller i facaderne, så der er kig til og fra de nye tilbygninger på hver side af hallen. De har facader af plader af polykarbonat, der er holdbare og billige og lader lyset slippe ind uden at være helt gennemsigtige. Hallens gavlfacade er trukket tilbage, så der opstår et overdækket udeområde ved indgangen, og lige inden for bag gavlens nye glasparti er der baner til bl.a. basket, hvor gulvbelægningen er asfalt, som om det var et udendørs gaderum. Hallen rummer også værksteder, mødelokaler og sofaområder til socialt samvær.

De oprindelige hejseporte er også bevaret, og en del materialer, der blev taget ned under renoveringen, er genbrugt til nyt inventar. Fx er nogle gamle lamper i dag blomsterkasser. Under renoveringen har de lokale beboere været aktive i processen og deltaget med gode idéer og konkret arbejdskraft, og en del af interiøret er lavet af frivillige. I dag er nogle af dem ansat og har deres daglige gang i bygningen, hvor børn og unge fra forskellige miljøer har fået et nyt mødested.

Parter bag projektet  
Bygherre: Viborg Kommune
Projektudvikler: GAME
Arkitekt: EFFEKT
Ingeniør: Rambøll A/S
Entreprenør: Thomas Andersen A/S