x

Vinderprojekt: Tegnestuen PRAKSIS realiserer Artcenter Spritten

Pressemeddelelse 21. november 2019

PRAKSIS har vundet kapløbet om at realisere Aalborgs nye kunstcenter. Det fredede industrianlæg skal være nyt bykvarter med fokus på kunst og kultur. Vinderen af arkitektkonkurrencen blev afsløret den 21. november.

Artcenter Spritten er en del af en større plan, som gør det historiske industriområde til en attraktiv ny bydel i Aalborg.

PRAKSIS har sammen med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, VMB Arkitekter og Henry Jensen Rådgivende Ingeniører udformet et Artcenter og en plan for byrummet omkring den fredede industriarkitektur. PRAKSIS placerer nybyggeriet ovenpå de fredede bygninger – en ny og banebrydende idé i dansk sammenhæng.

”En enig dommerkomité har valgt team PRAKSIS som vindere af konkurrencen. De har skabt en arkitektonisk løsning, der ikke er set før i forbindelse med fredede bygninger i Danmark. Mødet mellem terræn, industrikultur og Thomas Saracenos værk Cloud City er virkelig gennemtænkt,” siger Peter Spøer, bestyrelsesformand for Ejendomsfonden Artcenter Spritten og formand for dommerkomitéen.

PRAKSIS har tidligere skabt byrum og bygninger ved Oluf Bagers Plads i Odense, der bygger bro mellem nyt og gammelt og forener klassiske håndværksmetoder med moderne løsninger.

”Spritfabrikkerne repræsenterer en fantastisk industrihistorie, som altid vil være meget værdifuld for samtiden. Med Artcenter Spritten har vi både søgt at styrke kedelhallernes historiefortælling og skabe rammerne om et meget ambitiøst Artcenter – i et nybyggeri der lever op til moderne sikkerhedskrav. Det har været en spændende proces og en meget frugtbar dialog med Slots- og Kulturstyrelsen,” siger Mette Tony, founding partner i PRAKSIS.  

Forener fortid, nutid og fremtid

PRAKSIS har tegnet et artcenter, der kan indgå i samspil med monumentalværket Cloud City af den argentinske kunstner Tomás Saraceno. Vinderprojektet rummer desuden en helhedsplan for området, der omfatter byrummet, omdannelse af den eksisterende havnefront og klimatilpasning mod Limfjorden.

”Spritten forener fortid, nutid og fremtid. Aalborgs ikoniske industribygninger får nyt liv, og projektet giver mulighed for byudvikling i helt unikke rammer. Nybyggeriet tilpasser sig både Saracenos kreative skyformationer og den særlige industriarkitektur på stedet,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania og medlem af dommerkomitéen.

Saracenos ’Cloud City’ bliver placeret i en slags skål-konstruktion i terrænet, som vil få det kumulussky-inspirerede værk til at ændre udtryk efter vejret. Det nye kunstcenter får et etageareal på cirka 3.200 m2 – heraf cirka 2.200 m2 som transformation af eksisterende fredede bygninger og cirka 1.000 m2 i en tilbygning.

Nyt kreativt kvarter

Den gamle spritfabrik er det største sammenhængende fredede industrianlæg i Danmark, men anlægget er mere end mursten og byrum. Spritfabrikken er Aalborg i destilleret form – en historie med nyt potentiale:

"Jeg glæder mig til et internationalt Artcenter i byen – men også det helt nye byrum ved Limfjorden. Spritten er mere end kunstudstillinger og en stærk industrifortælling. Det er et helt nyt kreativt kvarter for borgere og besøgende, hvor Aalborg sammen løfter en hel bydel for at byde på store oplevelser," siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Om konkurrencen

Fem teams blev i januar 2018 udvalgt til at deltage i en arkitektkonkurrence. I maj 2019 gik de to teams PRAKSIS ARKITEKTER og Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS videre i konkurrencen, som nu har fundet sin afgørelse.

Vinderteamet

Hovedrådgiver: Arkitekt: PRAKSIS
Underrådgivere:
Restaurering: VMB Arkitekter
Byrum og landskab: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Ingeniør: Henry Jensen Rådgivende Ingeniører
Foreningen Realdania og Aalborg kommune giver henholdsvis 80 millioner kroner og 25 millioner kroner til renoveringsprojektet og nybyggeriet. Det vil koste cirka 95 millioner kroner at realisere Saracenos Cloud City. Værket bliver finansieret af Det Obelske Familiefond, Ny Carlsbergfondet, Spar Nord Fonden, Entreprenør A. Enggaard, Augustinus Fonden, Salling Fondene og Wagner Ejendom.