x

Lille Langebro hitter hos københavnske cyklister og fodgængere

Nyhed 13. november 2019

Mere end halvanden million gange har københavnerne taget turen over Lille Langebro, siden Københavns nyeste cykel- og gangbro åbnede i sommers. Og nye trafikmålinger fra Københavns Kommune viser, at en tredjedel af cyklisterne og halvdelen af fodgængerne på Langebro er flyttet til Lille Langebro.

Da Københavns nye cykel- og gangbro Lille Langebro åbnede den 1. juli i år, var det med en ambition om at give københavnske cyklister og fodgængere et roligt og mere behageligt alternativ til Langebro, som de bløde trafikanter deler med biler og lastbiler. En ny trafikmåling, foretaget af Københavns Kommune, viser, at københavnerne i den grad har taget den mulighed til sig.

På forhånd forventede Københavns Kommune, at 6.000 – 10.500 cyklister og fodgængere ville benytte Lille Langebro dagligt, men siden åbningen har gennemsnitligt 12.500 taget turen over broen hver dag. En stor del af dem har tidligere benyttet Langebro. Mere præcist er en tredjedel af cyklisterne og halvdelen af fodgængerne på Langebro nemlig flyttet til Lille Langebro.

Korte interviews med mere end 500 cyklister og gående viser desuden, at 57% primært vælger at bruge Lille Langebro, fordi den er den hurtigste vej, mens en tredjedel siger, at de vælger den, fordi den giver dem en god oplevelse. Mange peger også på, at de slipper for støj og luftforurening fra de mange biler på Langebro.

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, der har givet Lille Langebro som en gave til Københavns Kommune, glæder sig over, at københavnerne har taget den nye bro til sig så hurtigt.

- Vores ambition har været at skabe en rolig og behagelig forbindelse mellem Københavns bymidte og Christianshavn for cyklister og fodgængere. Derfor er det helt fantastisk, at så mange københavnere ikke alene vælger Lille Langebro til, fordi den er den hurtigste og nemmeste rute, men også fordi den giver dem en god oplevelse i hverdagen.

Åbningen af Lille Langebro har også ændret trafikmønstrene på begge sider af havnen. På Vester Voldgade er der nu næsten dobbelt så mange cyklister (9.700), mens der er 75 pct. flere cyklister på Langebrogade (11.200).

- Lille Langebro er en del af det byudviklingsprojekt, som vi satte i gang med BLOX, som har til formål at tiltrække mange mennesker og skabe et attraktivt byliv på en del af Københavns Havn, som i mange år lå lidt øde hen. Nu færdes tusindvis af københavnere helt naturligt i området hver dag og bidrager til at skabe liv på begge sider af havnen, siger Jesper Nygård.

Københavnernes positive oplevelse af Lille Langebro glæder også Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, der har været bygherre.

- Lille Langebro er designet med en blød kurve, som skaber en behagelig hældning for cyklister, samtidig med, at der bliver plads til, at havnebusser og mindre både kan sejle under broen. Designet giver Lille Langebro et let udtryk, men det har faktisk været en kompleks ingeniøropgave at realisere. Så vi er meget glade for, at så mange københavnere sætter pris på broen.

Realdania overdrog Lille Langebro til Københavns Kommune den 1. juli og de to parter indviede broen officielt den 14. august.

Lille Langebro er en gave fra Realdania til København. Realdania By & Byg, datterselskab til Realdania, har stået for projektering og opførelse af broen i et samarbejde med Københavns Kommune. Københavns Kommune vil fremover eje Lille Langebro, og stå for den efterfølgende drift og vedligeholdelse. 

Den samlede anlægsudgift er på 90 millioner kroner.

Københavns Kommune har haft en ny cykelforbindelse ved Langebro i kommuneplanen siden 2001. Broen ligger godt i tråd med Realdanias ønske om at gøre BLOX til en af byens nye destinationer. Et væsentligt bidrag til udviklingen af bydelen.

Den oprindelige Langebro forbandt i slutningen af 1600-tallet Rysensteen Bastion og Kalvebod Bastion – fra Vester Voldgade til Langebrogade. Den nye cykel- og gangbro refererer til den historiske forbindelse og er med til at styrke det moderne liv ved havnen.

Broen er tegnet af et internationalt team under ledelse af de britiske ingeniører BuroHappold Engineering med arkitekterne WilkinsonEyre og Urban Agency. 
Som totalentreprenør på projektet er valgt et jointventure mellem Mobilis Danmark og Hollandia Infra.

Lille Langebros arkitektur og konstruktion

 • Lille Langebro er en svingbro og består af fire brofag, hvor de to midterste er drejelige fag, er er placeret på bropiller bygget ude i havnen.
 • De to midterste brofag svinger 90 grader, når broen åbnes. 
 • Broens design har referencer til en svanes vingeslag. Broens øverste stålkonstruktion er lette, elegante og hvide.
 • Den nederste konstruktion har et mere mørkt udtryk, der spiller sammen med vandoverfladen. Broens rækværk i børstet rustfrit stål er fremstillet som et fintmasket net, som giver et luftigt og transparent udtryk.
 • Der er to slags lys i broens gelænder - både lys, der peger indad og oplyser gang- og cykelstierne, og lys, der peger udad og dermed skaber et smukt lysbånd fra kaj til kaj.
 • Broen åbner simultant med Langebro og styres fra Langebro-kontroltårnet.
 • Det tager cirka 2 min for broen henholdsvis at åbne/lukke.

Lille Langebro i tal

 • Lille Langbro er 175 meter lang
 • De fire brofag vejer ca. 600 tons i alt – Nordens største kran, den 75 meter høje Hebo Lift 2, løftede brofagene på plads i april 2019.
 • Der er 7 meter asfalteret bane på Lille Langebro. De 4 meter er til cyklister i begge retninger, og de 3 meter er til gående i begge retninger.
 • Lille Langebro har en sejlhøjde på 5,4 meter, så havnebusserne kan komme igennem.
 • Når store skibe skal igennem havnen, åbnes broen fra kontroltårnet ved Langebro.
 • Det forventes af den nye cykel- og gangbro får mellem 6.000 – 10.500 daglige brugere.
 • Lille Langebro skal aflaste Langebro, der bliver benyttet af mere end 40.000 cyklister på hverdage. Den kommende bro skaber bedre vilkår for fodgængere og cyklister, og skaber en ny, rolig og behagelig forbindelse mellem Københavns centrum og Christianshavn.

Lille Langebros tidsplan

 • 2014: Aftale om broprojekt mellem Københavns Kommune og Realdania bliver underskrevet og den internationale projektkonkurrence udskrevet.
 • Juni 2015: Vinderprojektet er fundet.
 • 2016: Lokalplan nr. 537 bliver vedtaget i Borgerrepræsentationen og senere vælges total-entreprenøren for projektet.
 • 5. april 2017: Første spadestik markerer, at byggearbejdet begynder.
 • Juni 2017: Lille Langebro fik sit navn efter en åben navnekonkurrence med mere end 1.000 forslag.
 • Foråret 2018: En kran kollapser i Rotterdam under læsning af brofagene på en pram, som skal sejle dem til København. 3 ud af 4 brofag skal nyproduceres og broen forsinkes næsten et år.
 • April 2019: De fire brofag ankommer på pram fra Rotterdam til København. Montering og test går i gang.
 • 1. juli 2019: Realdania By & Byg overdrager broen til Københavns Kommune.
 • 14. august 2019: Efter funktionalitetstest bliver broen officielt indviet af Københavns Kommune og Realdania.