x

Byport til nye oplevelser i Stege

Pressemeddelelse 16. december 2019

Mølleporten i Stege er en af landets sjældne, velbevarede bygninger fra middelalderen – en vigtig del af kulturarven. Et nyt restaureringsprojekt skal give borgerne adgang til en bygning, der ikke har været tilgængelig i flere hundrede år.

Mølleporten er den ene af landets kun to bevarede middelalderlige byporte, og så ligger den direkte på Steges Byvold, der regnes for det bedst bevarede middelalderlige voldanlæg i Danmark. Det er over hundrede år siden, at bygningen sidst blev renoveret, så en gennemgribende restaurering er det ene hovedmål med projektet. Det andet er at skabe offentlig adgang til bygningen, som ikke har været i brug i 2-300 år. Når projektet er gennemført, vil alle kunne mærke historiens vingesus i den ældgamle bygning. 

Foreningen Realdania støtter nu projektet ’Gør porten høj – restaurering og tilgængeliggørelse af Mølleporten i Stege’ med knap 5 mio. kr.
 
Borgmester Mikael Smed siger: ”Det var en kærkommen, tidlig julegave til Vordingborg Kommune og vore samarbejdspartnere på dette betydningsfulde projekt”, og tilføjer:

”Det er særdeles vigtigt for kommunen, at projektet vil skabe en ny turistattraktion og dermed bidrage til konsolidering af de senere års positive udvikling af Stege som bosætnings-, handels- og turistby”. 

Filantropidirektør i Realdania Nina Kovsted Helk siger: ”Ved at gøre Mølleporten tilgængelig for offentligheden bliver der skabt en ny stærk oplevelsesmulighed i ’Middelalderbyen Stege’ – lige dér hvor Møns vandrerute Camønoen starter. Desuden er Mølleporten et helt unikt historisk byggeri, som vi gerne vil være med til at fremtidssikre - til gavn for både borgere og besøgende.” 

Gadeniveauet umiddelbart omkring byporten sænkes 70-80 cm, ned til niveauet i slutningen af 1400-tallet. De omgivende færdselsarealer trafiksikres, og der etableres en separat bro over voldgraven til ’bløde’ trafikanter.

Mølleport-projektet er udviklet i et partnerskab mellem Vordingborg kommune, Møns Museum og Lykke & Nielsen Arkitekter MAA. 

Projektet modtog tidligere på året en bevilling fra A.P. Møller Fonden på 10 mio. kr. 

Borgmester Mikael Smed siger: ”Projektet er nu fuldt finansieret, og vi kan gå i gang. Jeg er både glad og stolt over, at vi kan gøre det i samarbejde med landets to største og vigtigste filantropiske aktører inden for byggeri – Realdania og A.P. Møller Fonden. De har begge indvilliget i at indtræde i styregruppen for projektet, så vi også får glæde af deres betydelige kompetencer inden for bygningsrestaurering”.

Projektets styregruppe går efter jul videre med realisering af projektet, og forbereder bl.a. yderligere offentlig information om projektet – formentlig et offentligt informationsmøde i første halvdel af det kommende år.