x

Stor interesse for at komme tæt på den levende bygningskultur

Pressemeddelelse 6. december 2019

Overalt i landet er der stor interesse for at opleve, hvordan restaurering af unikke historiske huse kan gøre den danske bygningskultur levende. Tusindvis af besøgende kiggede forbi, da Realdania By & Byg i årets løb inviterede indenfor i selskabets mere end 50 historiske ejendomme. Læs om ejendommene og oplevelserne i ’Årbog 2019’, som netop er udkommet.

2019 blev et år med stor aktivitet i Realdania By & Bygs ejendomme og projekter. Nogle steder blev projekter afsluttet; andre steder blev projekter sat i gang og over hele landet blev tusindvis af gæster i årets løb inviteret indenfor i selskabets ejendomme, udviklingsbyggerier og byudviklingsprojekter, som hver især bidrager til foreningen Realdanias mål om at fremme en levende bygningskultur.

Og i regi af Realdania By & Byg Klubben deltog mange hundrede klubmedlemmer i årets løb i arrangementer og rundvisninger i særligt de historiske ejendomme, som tilsammen repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år. Hver gang dørene åbnes, er ejendommene med til at levendegøre en vigtig del af dansk kultur- og bygningsarv.

- Det er en glæde at opleve gæsternes nysgerrighed og begejstring, når de besøger de historiske huse og ser, hvordan husene kan bruges i en nutidig sammenhæng. Det er netop, når husene er i brug, at de er med til at levendegøre og formidle en vigtig del af den danske kulturarv. Bygningerne videregiver både en fortælling om arkitektur, byggeskikke og materialer og en fortælling om det liv, der er blevet levet i og uden for bygningerne, siger Realdania By & Bygs administrerende direktør, Peter Cederfeld.

Åbent hus for alle

Når en historisk ejendom er færdigrestaureret – og inden ejendommen udlejes som bolig eller til andre formål – holder Realdania By & Byg åbent hus for offentligheden. Således også i det forgangne år, hvor mange hundrede odenseanere i foråret kiggede forbi, da den nye Oluf Bagers Plads i centrum af Odense blev indviet. En lille plads og to nye bygninger, der skal være med til at binde nyt og gammelt sammen i den fynske hovedstad.

Et par måneder senere var det igen på Fyn, at dørene blev slået op til åbent hus, nemlig i Faaborg, hvor offentligheden blev inviteret ind i et lille renoveret byhus. Huset er det første af flere huse, som under det landsdækkende projekt “Utilpassede bygninger i købstæderne” skal inspirere til renoveringer i landets købstæder.

I København blev hovedstadens nye cykel- og gangbro, Lille Langebro, indviet og taget i brug, og de efterfølgende måneder viste, at københavnerne er begejstrede. Siden åbningen den 1. juli og frem til efteråret havde næsten 1,5 millioner københavnere passeret broen. Langt fra København, i den sønderjyske by, Højer, var begejstringen også stor, da der i november blev holdt åbent hus i Højergård, hvor fine eksempler på sønderjysk bygningskultur gennem tre århundrede nu er restaureret og bevaret.

Første spadestik og nye ejendomme i samlingen

Andre steder i landet var der ikke tale om afslutninger, men begyndelser. I Naturbydelen i Ringkøbing blev der taget første spadestik til fremtidens seniorbofællesskab, og længere mod nord, i byen Illulissat i Grønland, blev der ligeledes taget første spadestik – eller rettere første sprængning – da byggeriet af byens nye Isfjordscenter blev skudt i gang.

I alle Realdania By & Bygs fire byudviklingsprojekter - Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia, Naturbydelen Ringkøbing K og Nærheden i Høje-Taastrup Kommune – bøde året på stor aktivitet med første spadestik, rejsegilder, købsaftaler, indvielser af nye områder, indflytning af beboere osv.

Henover året blev også tre nye ejendomme føjet til samlingen af historiske ejendomme. Til samlingen af dansk egnsbyggeskik er nu tilføjet et lollandsk husmandssted fra 1770’erne, opført med tækkede gavle efter lokal skik, og til samlingen af arkitekternes egne huse blev tilføjet to unikke boliger: Arkitekt Erik Christian Sørensens eget hus fra 1955 og arkitekt Viggo Møller-Jensens eget hus fra 1939.

Begge arkitektboliger fremstår som ikoniske enfamiliehuse fra efterkrigstiden, og deres arkitektoniske og kulturhistoriske værdier bliver nu restaureret og bevaret for eftertiden. Dermed tæller samlingen af “Arkitekternes egne huse” 15 ikoniske og banebrydende huse, som hver for sig og tilsammen fortæller om udviklingen af den danske familiebolig i nyere tid.