x

Bo småt. Lev stort. 10 bud på fremtidens seniorbofællesskab

Pressemeddelelse 9. marts 2020

Ny publikation fra Realdania samler op på erfaringerne med at udvikle 10 nye seniorbofællesskaber.

Hvordan kan arkitekturen bidrage til, at vi mødes og kommer hinanden ved i hverdagen? Hvordan gør vi det mere interessant for mænd at flytte i seniorbofællesskab? Og hvordan bygger vi gode boliger, som er til at betale – også på en folkepension?

Det er nogle af de spørgsmål, som er blevet drøftet, siden Realdania i 2016 indgik de første samarbejder med pensionskasser, boligorganisationer og private bygherrer. I dag er de første beboere flyttet ind i Kamelia Hus i Valby – og ni andre seniorbofællesskaber er på vej i Køge, Ry, Aalborg, Albertslund, Kolding, Horsens, Vordingborg, Sundby og Ringkøbing. 

”Mange af de seniorbofællesskaber, der fandtes derude da vi gik i gang, var startet af en gruppe venner og ildsjæle, der selv er gået i gang med at bygge. Vores tilgang har været en anden. Vi har samarbejdet med en række professionelle bygherrer, der tager initiativ og bygger et hus, som et fællesskab derefter skal spire og blomstre i. Det kalder på nye løsninger og processer. Men for os at se var det både spændende og nødvendigt at gå dén vej – simpelthen fordi vi har brug for initiativ fra flere sider, hvis vi skal møde den kæmpe efterspørgsel, der er på den her boform,” forklarer projektleder Stig Hessellund fra Realdania.  

   

 

At bygge til et fællesskab, der ikke findes endnu

De 10 bofællesskaber er forskellige i skala, med forskellig profil og udviklet på forskellige markedsvilkår rundt omkring i landet. I Aalborg har man for eksempel bygget kontorpladser til erhvervsaktive seniorer, i Ringkøbing er der plads til kajak og mountainbike. Og i Albertslund skal aktiviteter i have og værksted være med til at gøre huset attraktivt for mænd, som ellers er i mindretal i mange seniorbofællesskaber. 

Fælles for de ti projekter er en ambition om, at byggeriet skal bidrage til at styrke livskvaliteten og modvirke ensomhed blandt ældre. Og det vil man kunne se på arkitekturen, forklarer projektleder Stig Hessellund: 

”I Realdania interesserer vi os for, hvordan man kan bygge til fællesskaber, hvor man møder hinanden naturligt og uformelt i hverdagen – og ikke kun ved festlige lejligheder og planlagte aktiviteter. Det har vi forsøgt at løse på forskellige måder, som vi håber kan inspirere andre,” fortæller projektleder Stig Hessellund fra Realdania.  

Når byggerierne er realiseret, bliver der gennemført en kvalitativ og kvantitativ evaluering for at blive klogere på, hvordan fællesskabet trives i hverdagen.    

Om ældre, ensomhed og boform

Realdanias arbejde med seniorbofællesskaber er en del af initiativet ”Rum og fællesskaber for ældre”, der skal afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber på markedsvilkår.

  • 9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den dårligste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: SFI).
  • Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et seniorbofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen).
  • Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. (Note: De 7.000 var det estimat, der var muligt at lave i starten af indsatsen. En senere og mere præcis løbende optælling har vist, at der reelt i 2016 var omkring 4.200 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark.) Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.
  • I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.